Kadonneet
Viimeisin tunti
Oulussa 23. huhtikuuta kadonnut mies löytyi kuolleena, tapahtumiin ei epäillä liittyvän rikosta

Oulussa 23. huh­ti­kuu­ta ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na, ta­pah­tu­miin ei epäillä liit­ty­vän rikosta

09:18
Vanhemmat
Mies katosi Oulussa perjantaina, viimeisin havainto puhelinyhteys viranomaisiin – poliisi julkaisi tuntomerkit

Mies katosi Oulussa per­jan­tai­na, vii­mei­sin ha­vain­to pu­he­lin­yh­teys vi­ran­omai­siin – poliisi jul­kai­si tun­to­mer­kit

26.04.2021 16:32
Poliisi etsi Oulussa metsään kadonnutta miestä, etsinnät keskeytettiin tuloksettomina lauantai-iltana

Poliisi etsi Oulussa metsään ka­don­nut­ta miestä, et­sin­nät kes­key­tet­tiin tu­lok­set­to­mi­na lauan­tai-il­ta­na

24.04.2021 18:33
Hiihtäjä katosi Torniossa perjantaina, poliisi keskeytti etsinnät toistaiseksi – hiihtäjä joutunut todennäköisesti veden varaan Tornionjoella

Hiih­tä­jä katosi Tor­nios­sa per­jan­tai­na, poliisi kes­keyt­ti et­sin­nät tois­tai­sek­si – hiih­tä­jä jou­tu­nut to­den­nä­köi­ses­ti veden varaan Tor­nion­joel­la

24.04.2021 14:01
Eksynyt kelkkailija joutui viettämään yön metsässä Sodankylässä – Etsintöihin osallistui muun muassa kahdeksan moottorikelkkaa ja helikopteri

Eksynyt kelk­kai­li­ja joutui viet­tä­mään yön met­säs­sä So­dan­ky­läs­sä – Et­sin­töi­hin osal­lis­tui muun muassa kah­dek­san moot­to­ri­kelk­kaa ja he­li­kop­te­ri

17.03.2021 20:12 7
Tilaajille
Taivalkoskella kateissa ollut mies löytyi menehtyneenä

Tai­val­kos­kel­la ka­teis­sa ollut mies löytyi me­neh­ty­nee­nä

30.01.2021 23:12
Kemin merialueella etsitty retkiluistelija on löytynyt hyvävointisena

Kemin me­ri­alueel­la etsitty ret­ki­luis­te­li­ja on löy­ty­nyt hy­vä­voin­ti­se­na

05.01.2021 19:46 1
Tilaajille
Retkiluistelijaa etsitään mereltä Kemin lähistöllä – Ei saapunut sovittuun aikaan tapaamispaikalle

Ret­ki­luis­te­li­jaa et­si­tään mereltä Kemin lä­his­töl­lä – Ei saa­pu­nut so­vit­tuun aikaan ta­paa­mis­pai­kal­le

05.01.2021 21:50
Tilaajille
Raahessa lauantaina kadonnut 35-vuotias mies löytyi kuolleena maastosta

Raa­hes­sa lauan­tai­na ka­don­nut 35-vuo­tias mies löytyi kuol­lee­na maas­tos­ta

23.11.2020 11:39
Pyhä-Luostolla kadonnut vaeltaja löydettiin kuolleena maastosta retkeilyreittien ulkopuolelta

Py­hä-Luos­tol­la ka­don­nut vael­ta­ja löy­det­tiin kuol­lee­na maas­tos­ta ret­kei­ly­reit­tien ul­ko­puo­lel­ta

18.11.2020 18:45
Tilaajille
Pyhä-Luoston kansallispuistossa on kateissa 54-vuotias mies – viimeiset havainnot on tehty lähes kuukausi sitten

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on ka­teis­sa 54-vuo­tias mies – vii­mei­set ha­vain­not on tehty lähes kuu­kau­si sitten

18.11.2020 17:52
Tilaajille
Poliisi: Pohjois-Pohjanmaalla kadonnut 14-vuotias poika on löytynyt Espoosta

Po­lii­si: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ka­don­nut 14-vuo­tias poika on löy­ty­nyt Es­poos­ta

11.11.2020 15:20
Oulun poliisilaitos pyytää apua 14-vuotiaan pojan löytämiseksi – poistui asuinpaikastaan liki kuukausi sitten

Oulun po­lii­si­lai­tos pyytää apua 14-vuo­tiaan pojan löy­tä­mi­sek­si – poistui asuin­pai­kas­taan liki kuu­kau­si sitten

11.11.2020 15:21
Ranualla kadonnut marjastaja on löytynyt menehtyneenä

Ra­nual­la ka­don­nut mar­jas­ta­ja on löy­ty­nyt me­neh­ty­nee­nä

06.11.2020 15:44
Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta 16-vuotiaasta pojasta

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja ka­don­nees­ta 16-vuo­tiaas­ta pojasta

16.11.2020 12:24
Haapajärveltä kadonnut mies löytyi hyväkuntoisena Pyhäjärveltä

Haa­pa­jär­vel­tä ka­don­nut mies löytyi hy­vä­kun­toi­se­na Py­hä­jär­vel­tä

28.09.2020 21:34
Oulussa kadonnut mies löytyi hyvävoimaisena

Oulussa ka­don­nut mies löytyi hy­vä­voi­mai­se­na

18.09.2020 06:14
Metsästämään lähtenyt mies kadoksissa Siikalatvalla

Met­säs­tä­mään läh­te­nyt mies ka­dok­sis­sa Sii­ka­lat­val­la

18.09.2020 16:51
Nivalassa kadoksissa ollut nainen löytyi olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa

Ni­va­las­sa ka­dok­sis­sa ollut nainen löytyi olo­suh­tei­siin nähden hyvässä kun­nos­sa

11.09.2020 18:47 2
Kadonnut marjastaja löytyi Pudasjärvellä poliisin mukaan hyvävoimaisena – vietti vuorokauden metsässä

Ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi Pu­das­jär­vel­lä po­lii­sin mukaan hy­vä­voi­mai­se­na – vietti vuo­ro­kau­den met­säs­sä

18.08.2020 14:37 2