Ilkivalta
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 11
Kemin kulttuurikeskuksen katto joutui ilkivallan kohteeksi, vahingot tuhansia euroja – "Älyvapaata ilkivaltaa"

Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­sen katto joutui il­ki­val­lan koh­teek­si, va­hin­got tu­han­sia euroja – "Ä­ly­va­paa­ta il­ki­val­taa"

20.05.2020 09:37 1