Huumausainerikokset
Kuukausi
Huumeiden vaikutuksen alaisena autoillut vantaalaisnainen pysäytettiin Torniossa – esiintyi poliisille vääränä henkilönä, kyydissä 30 kiloa nuuskaa

Huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na au­toil­lut van­taa­lais­nai­nen py­säy­tet­tiin Tor­nios­sa – esiin­tyi po­lii­sil­le vääränä hen­ki­lö­nä, kyy­dis­sä 30 kiloa nuuskaa

27.06.2020 15:50
Laaja Subutex-oikeudenkäynti alkoi Oulun käräjäoikeudessa – syyttäjä vaatii jopa yli viiden vuoden vankeustuomiota

Laaja Su­bu­tex-oi­keu­den­käyn­ti alkoi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – syyt­tä­jä vaatii jopa yli viiden vuoden van­keus­tuo­mio­ta

23.06.2020 12:16 0
Tilaajille
KKO linjasi: Huumeiden suuri määrä ei yksin riitä syyksi maksimirangaistuksen määräämiselle törkeästä huumausainerikoksesta

KKO lin­ja­si: Huu­mei­den suuri määrä ei yksin riitä syyksi mak­si­mi­ran­gais­tuk­sen mää­rää­mi­sel­le tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

17.06.2020 10:30 0
Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ran­gais­tuk­set eivät ole rat­kais­seet huu­me­on­gel­maa – Ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mi­nen vä­hen­tää tut­ki­mus­ten mukaan huu­me­kuo­le­mia ja käyt­tä­jien tar­tun­ta­tau­ti­ris­kiä

12.06.2020 08:33 8
KRP selvitti suuren subutex-salakuljetuksen -Tabletteja piilotettiin keksipaketteihin, huumeita levitettiin  Oulun ja Kuopion alueilla

KRP sel­vit­ti suuren su­bu­tex-sa­la­kul­je­tuk­sen -Tab­let­te­ja pii­lo­tet­tiin kek­si­pa­ket­tei­hin, huu­mei­ta le­vi­tet­tiin Oulun ja Kuopion alueil­la

08.06.2020 13:15
Huumeiden käyttö jatkaa kasvuaan Oulun poliisilaitoksen alueella – auton ratista löydetään yhä useammin huumeiden vaikutuksen alaisia kuskeja

Huu­mei­den käyttö jatkaa kas­vuaan Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – auton ratista löy­de­tään yhä useam­min huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alaisia kuskeja

05.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kahdeksalle tuomiot laajassa huumejutussa – rikollisryhmä viljeli hamppua syrjäisillä kiinteistöillä

Kah­dek­sal­le tuomiot laa­jas­sa huu­me­ju­tus­sa – ri­kol­lis­ryh­mä viljeli hamppua syr­jäi­sil­lä kiin­teis­töil­lä

04.06.2020 11:21 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus vangitsi kolme miestä epäiltyinä törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta – miehet jäivät kiinni lyhyen takaa-ajon päätteeksi

Oulun kä­rä­jä­oi­keus van­git­si kolme miestä epäil­tyi­nä tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta ja am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta – miehet jäivät kiinni lyhyen ta­kaa-ajon päät­teek­si

15.01.2020 09:07 2