Henkilöt
Viimeisin 12 tuntia
Arvio: Jörn Donner piti poikaansa Otto Gabrielssonia "erehdyksenä", poika isäänsä "maailman vanhimpana teininä"

Arvio: Jörn Donner piti poi­kaan­sa Otto Gab­riels­so­nia "e­reh­dyk­se­nä", poika isäänsä "maail­man van­him­pa­na tei­ni­nä"

11:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Olen elänyt intensiivisen, väkevän elämän, sanoo Pariisin-vuosiensa aikana taiteilijaksi kasvanut Jorma Uotinen

Olen elänyt in­ten­sii­vi­sen, väkevän elämän, sanoo Pa­rii­sin-vuo­sien­sa aikana tai­tei­li­jak­si kas­va­nut Jorma Uotinen

27.06.2020 19:00 0
Kun Riikka Moilasen 50-vuotisjuhlat peruuntuivat, hän päätti lahjoittaa rahat vapaaehtoistyön tukemiseen – korona on muistuttanut entistä kunnallispoliitikkoa oman elämän kriiseistä

Kun Riikka Moi­la­sen 50-vuo­tis­juh­lat pe­ruun­tui­vat, hän päätti lah­joit­taa rahat va­paa­eh­tois­työn tu­ke­mi­seen – korona on muis­tut­ta­nut entistä kun­nal­lis­po­lii­tik­koa oman elämän krii­seis­tä

18.06.2020 06:00 2
Tilaajille
Anna Perhon mielestä kaikkien, varsinkin naisten, pitäisi kehdata enemmän: "Maailmalta ei kannata kysellä lupia itsensä toteuttamiseen"

Anna Perhon mie­les­tä kaik­kien, var­sin­kin nais­ten, pitäisi kehdata enem­män: "Maail­mal­ta ei kannata kysellä lupia itsensä to­teut­ta­mi­seen"

16.06.2020 19:00 0
Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi mi­nis­te­ri­nä kou­lu­sur­mien ja ter­ro­ri-is­kun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mie­leen”

03.06.2020 17:00 0
"Olen pitänyt itseni imitoimista kunnianosoituksena", sanoo Juhani Tamminen, jolle oma 70-vuotispäivä tulee vähän kuin puskista

"Olen pitänyt itseni imi­toi­mis­ta kun­nia­no­soi­tuk­se­na", sanoo Juhani Tam­mi­nen, jolle oma 70-vuo­tis­päi­vä tulee vähän kuin pus­kis­ta

25.05.2020 19:24 0
Mia Konun perhe elää tiukkojen koronarajoitusten Espanjassa: "Juuri hain Suomi-kaupasta ruispuikuloita ja sain paketin lenkkimakkaraa kaupan päälle"

Mia Konun perhe elää tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten Es­pan­jas­sa: "Juuri hain Suo­mi-kau­pas­ta ruis­pui­ku­loi­ta ja sain paketin lenk­ki­mak­ka­raa kaupan päälle"

22.05.2020 19:00 0
Tilaajille
"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reippaasti" – satavuotiaan oululaisen Matti Aitto-ojan pitkän iän salaisuus piilee nuorena syttyneessä liikunnan kipinässä

"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reip­paas­ti" – sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lai­sen Matti Ait­to-ojan pitkän iän sa­lai­suus piilee nuorena syt­ty­nees­sä lii­kun­nan ki­pi­näs­sä

20.05.2020 19:00 2
Tilaajille
Haukiputaalainen luontokuvaaja Jorma Luhta kertoo näkyvän maailman ihmeellisyydestä – "Ihmiset ovat tuntuneet tässä asiassa, näkemisessä ja havainnoimisessa, hirveän lahjattomilta"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen luon­to­ku­vaa­ja Jorma Luhta kertoo näkyvän maail­man ih­meel­li­syy­des­tä – "Ih­mi­set ovat tun­tu­neet tässä asias­sa, nä­ke­mi­ses­sä ja ha­vain­noi­mi­ses­sa, hirveän lah­jat­to­mil­ta"

15.05.2020 18:00 1
Tilaajille
"Omassa jaksamisessa auttaa huumorin harjoittaminen" – oululainen patologian erikoislääkäri Anne Ahtikoski hakee elokuvista vastapainoa tutkijan työlleen

"Omassa jak­sa­mi­ses­sa auttaa huu­mo­rin har­joit­ta­mi­nen" – ou­lu­lai­nen pa­to­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Anne Ah­ti­kos­ki hakee elo­ku­vis­ta vas­ta­pai­noa tut­ki­jan työl­leen

14.05.2020 10:00 0
Tilaajille