Euroopan Unioni
Viimeisin tunti
Perussuomalaiset ja muu oppositio hiillostivat hallitusta EU:n elpymisrahastosta – "Ei yhteisvastuullista velkaa eikä tulonsiirtounionia"

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja muu op­po­si­tio hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta EU:n el­py­mis­ra­has­tos­ta – "Ei yh­teis­vas­tuul­lis­ta velkaa eikä tu­lon­siir­tou­nio­nia"

17:57 0
Viimeisin 4 tuntia
EU:n jättimäinen elvytyspaketti koettelee hallituksen kestokykyä – "On mahdollista, ettei lainoja makseta koskaan takasin"

EU:n jät­ti­mäi­nen el­vy­tys­pa­ket­ti koet­te­lee hal­li­tuk­sen kes­to­ky­kyä – "On mah­dol­lis­ta, ettei lainoja makseta koskaan ta­ka­sin"

17:17 0
Viikko
Yrittäjiltä ruusuja ja risuja elpymisrahastolle: EU:n jättipaketissa lainojen ja tukien suhde epätasapainossa

Yrit­tä­jil­tä ruusuja ja risuja el­py­mis­ra­has­tol­le: EU:n jät­ti­pa­ke­tis­sa lai­no­jen ja tukien suhde epä­ta­sa­pai­nos­sa

27.05.2020 16:23 0
Yhteinen velkavankeus odottaa unionia, katsoo perussuomalaisten Tavio - "EU panee muut maat maksamaan Italian ja Espanjan heikosta taloudenpidosta"

Yh­tei­nen vel­ka­van­keus odottaa unio­nia, katsoo pe­rus­suo­ma­lais­ten Tavio - "EU panee muut maat mak­sa­maan Italian ja Es­pan­jan hei­kos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta"

27.05.2020 16:17 4
Mielipide Sampsa Saralehto

No­peut­ta EU:n pää­tök­sen­te­koon – teemoja jau­he­taan vuo­si­kau­sia, tämä vie­raan­nut­taa kan­sa­lai­set yh­tei­sös­tä

27.05.2020 10:00 1
Näkökulma: Koronakriisi vaikeutti EU:n ennestäänkin hankalia budjettineuvotteluita – tänään tulossa uusi kompromissiesitys

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­krii­si vai­keut­ti EU:n en­nes­tään­kin han­ka­lia bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­ta – tänään tulossa uusi komp­ro­mis­si­esi­tys

27.05.2020 06:00 0
EU-komission esitys jättimäisestä elpymisrahastosta tulossa keskiviikkona – Tuppurainen: "Hallituksessa yhteinen näkemys"

EU-ko­mis­sion esitys jät­ti­mäi­ses­tä el­py­mis­ra­has­tos­ta tulossa kes­ki­viik­ko­na – Tup­pu­rai­nen: "Hal­li­tuk­ses­sa yh­tei­nen nä­ke­mys"

26.05.2020 17:25 5
EK: Vahvat EU:n yhteistoimet ovat väistämättömiä, jotta Suomi nousee

EK: Vahvat EU:n yh­teis­toi­met ovat väis­tä­mät­tö­miä, jotta Suomi nousee

26.05.2020 15:09 0
EU- ja talouspolitiikka ovat hallituksen vastuulla – presidentti Niinistön olisi viisaampaa vältellä kannanottoja näistä teemoista
Pääkirjoitus

EU- ja ta­lous­po­li­tiik­ka ovat hal­li­tuk­sen vas­tuul­la – pre­si­dent­ti Nii­nis­tön olisi vii­saam­paa väl­tel­lä kan­nan­ot­to­ja näistä tee­mois­ta

25.05.2020 16:40 6
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

23.05.2020 07:00 3
Maailmanjärjestyksen turvaverkko repeilee: pystyykö EU suojaamaan jäsenmaitaan iskuilta?
Kolumni Kristi Raik

Maail­man­jär­jes­tyk­sen tur­va­verk­ko re­pei­lee: pys­tyy­kö EU suo­jaa­maan jä­sen­mai­taan is­kuil­ta?

22.05.2020 12:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Nyt on hetki rakentaa pohjoisen uutta nousua – Oulun yliopiston perusrahoitusta on aktiivisesti pyrittävä paikkaamaan
Kolumni Tytti Tuppurainen

Nyt on hetki ra­ken­taa poh­joi­sen uutta nousua – Oulun yli­opis­ton pe­rus­ra­hoi­tus­ta on ak­tii­vi­ses­ti py­rit­tä­vä paik­kaa­maan

20.05.2020 14:00 1
Niinistö Ulkopolitistille: Presidenttikauden tavoitteina Suomen turvallisuus, EU:n vahvistaminen ja asevalvonta – kiittää suomalaisia mallikkaasta koronaviruksen torjunnasta

Nii­nis­tö Ul­ko­po­li­tis­til­le: Pre­si­dent­ti­kau­den ta­voit­tei­na Suomen tur­val­li­suus, EU:n vah­vis­ta­mi­nen ja ase­val­von­ta – kiittää suo­ma­lai­sia mal­lik­kaas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

16.05.2020 10:00 1
Haukut, joista voi ylpeillä – Unkarin Pohjoismaille antamat nuhteet ovat nolot korkeintaan antajalleen
Pääkirjoitus

Haukut, joista voi yl­peil­lä – Unkarin Poh­jois­mail­le antamat nuhteet ovat nolot kor­kein­taan an­ta­jal­leen

13.05.2020 20:00 4
Koronavirus on kuin röntgensäde, joka läpivalaisee yhteiskuntien vahvuudet ja heikkoudet, sanoo komissaari Urpilainen – korona-avun antaminen Afrikkaan hyödyttää myös EU:ta

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 12