Energia
Supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä

Su­per­tie­to­ko­neen huk­ka­läm­möl­lä tuo­te­taan 20 pro­sent­tia Ka­jaa­nin kau­ko­läm­mös­tä

20.05.2020 08:36 2

Nyt alkaa olla halpaa – ben­sii­nin ja sähkön hinta alim­mil­laan vuo­si­kym­me­neen

16.05.2020 09:27 3
Oulun urheiluhallit ahmivat energiaa kuin yli 800 omakotitaloa – säästöjä saataisiin käyttämällä jäähallin lauhdelämpöä, mutta Raksilan uimahallin kohtalo viivästyttää hanketta

Oulun ur­hei­lu­hal­lit ahmivat ener­giaa kuin yli 800 oma­ko­ti­ta­loa – sääs­tö­jä saa­tai­siin käyt­tä­mäl­lä jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä, mutta Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo vii­väs­tyt­tää han­ket­ta

15.05.2020 11:22 1