Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Eduskuntavaalit
Kuukausi
Puolueiden näytettävä korttinsa – leikkauskohteet kerrottava tarkemmin
Pääkirjoitus

Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

20.03.2023 20:00 41
Tilaajille

Oulun val­tuus­tos­sa istuvan Susanna Kis­ne­rin tie nousi pystyyn Pellon kun­nan­joh­ta­ja­haus­sa

20.03.2023 13:15 4
”Suomen suuntana länsi, omilla vahvuuksilla ja yhteistyössä”, linjaa Pirkko Mattila
Mainos MATTILA PIRKKO

”Suomen suun­ta­na länsi, omilla vah­vuuk­sil­la ja yh­teis­työs­sä”, linjaa Pirkko Mattila

14.03.2023 06:00
Ruma vaihe voi alkaa nyt vaalitaistossa – Kansainvälisen yrityksen vaikuttajaviestinnän johtaja: "Ihmisille voi tulla yllätyksenä, että Sanna Marinin nimeä ei löydy äänestyskopista"

Ruma vaihe voi alkaa nyt vaa­li­tais­tos­sa – Kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän joh­ta­ja: "Ih­mi­sil­le voi tulla yl­lä­tyk­se­nä, että Sanna Marinin nimeä ei löydy ää­nes­tys­ko­pis­ta"

03.03.2023 16:17 17
Tilaajille
Oulun sekä Pohteen valtuustoissa istuva Susanna Kisner pyrkii eduskuntaan, eteni samalla loppusuoralle Pellon kunnanjohtajakisassa – "Monta rautaa on tulessa"

Oulun sekä Pohteen val­tuus­tois­sa istuva Susanna Kisner pyrkii edus­kun­taan, eteni samalla lop­pu­suo­ral­le Pellon kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa – "Monta rautaa on tu­les­sa"

03.03.2023 09:48 15
Vanhemmat
Poliitikkojen sairauksien kuva muuttunut kun nuorten ja naisten osuus lisääntynyt
Kolumni

Po­lii­tik­ko­jen sai­rauk­sien kuva muut­tu­nut kun nuorten ja naisten osuus li­sään­ty­nyt

17.02.2023 06:00 1
Tuulella käyvä pohjoinen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­lel­la käyvä poh­joi­nen?

17.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Alakko nää mua? – suuntaa antava hullujen aikojen kohtalonkysymys
Kolumni

Alakko nää mua? – suuntaa antava hul­lu­jen aikojen koh­ta­lon­ky­sy­mys

22.01.2023 14:00 11
Tilaajille
Lukijat Kalevan pikakyselyssä: Nämä asiat on nostettava polttopisteeseen pohjoisessa vaalien lähestyessä

Lukijat Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä: Nämä asiat on nos­tet­ta­va polt­to­pis­tee­seen poh­joi­ses­sa vaalien lä­hes­tyes­sä

21.01.2023 12:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Puoluejohtajien maratonilla vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jokaisen plussat ja miinukset kilvassa, jossa asiaosaajat ottavat mittaa tunteiden tulkeista

Nä­kö­kul­ma: Puo­lue­joh­ta­jien ma­ra­to­nil­la vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jo­kai­sen plussat ja mii­nuk­set kil­vas­sa, jossa asia­osaa­jat ottavat mittaa tun­tei­den tul­keis­ta

15.01.2023 06:30 27
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Kansanedustaja Wille Rydman ilmoittaa eronneensa kokoomuksesta

Kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman il­moit­taa eron­neen­sa ko­koo­muk­ses­ta

02.01.2023 09:43 13
Julkkisehdokkaiden hankinnasta on tullut puolueiden kilpavarustelua – Päämääränä ei välttämättä edes ole läpi meno, vaan äänten maksimointi puolueelle

Julk­kis­eh­dok­kai­den han­kin­nas­ta on tullut puo­luei­den kil­pa­va­rus­te­lua – Pää­mää­rä­nä ei vält­tä­mät­tä edes ole läpi meno, vaan äänten mak­si­moin­ti puo­lueel­le

11.12.2022 10:52 11
Tilaajille
Hanna Sarkkinen asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa – "Olen aidosti harkinnut asiaa"

Hanna Sark­ki­nen asettuu ehdolle ensi kevään edus­kun­ta­vaa­leis­sa – "Olen aidosti har­kin­nut asiaa"

23.12.2022 13:45 48
Tilaajille
Oululainen Jenni Pitko on puhunut eduskunnassa ilmastosta ja mielenterveydestä – Vihreiden kansanedustajan mukaan eduskuntatyössä on tietynlaista yrittäjähenkeä

Ou­lu­lai­nen Jenni Pitko on puhunut edus­kun­nas­sa il­mas­tos­ta ja mie­len­ter­vey­des­tä – Vih­rei­den kan­san­edus­ta­jan mukaan edus­kun­ta­työs­sä on tie­tyn­lais­ta yrit­tä­jä­hen­keä

01.08.2022 06:00 20
Tilaajille
Vanha Kaleva: Skdl nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi

Vanha Kaleva: Skdl nousi toi­sek­si suu­rim­mak­si puo­lueek­si

06.01.2022 10:00 1
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

16.10.2021 20:59
Tilaajille