Donald Trump
Viimeisin tunti
Trump uhkasi jopa sulkea sosiaalisen median yhtiöitä Twitterin kehotettua lukijoita tarkistamaan tämän esittämät faktat

Trump uhkasi jopa sulkea so­siaa­li­sen median yh­tiöi­tä Twit­te­rin ke­ho­tet­tua lu­ki­joi­ta tar­kis­ta­maan tämän esit­tä­mät faktat

15:27 0
Kuukausi
Huippukokous muuttui Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen riidan näyttämöksi – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sätkynukeksi

Huip­pu­ko­kous muuttui Yh­dys­val­to­jen ja Kiinan välisen riidan näyt­tä­mök­si – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sät­ky­nu­kek­si

19.05.2020 16:06 1
Trump uhkaa lopettaa WHO:n rahoituksen kokonaan ja vihjailee Yhdysvaltojen ehkä eroavan järjestöstä

Trump uhkaa lo­pet­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen ko­ko­naan ja vih­jai­lee Yh­dys­val­to­jen ehkä eroavan jär­jes­tös­tä

19.05.2020 09:43 11
Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennaltaehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Trump pal­jas­taa käyt­tä­vän­sä ma­la­ria­lää­ket­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan en­nal­ta­eh­käi­syyn – asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat lääk­kees­tä

19.05.2020 07:58 4
Trump ja terveysasiantuntijat vastakkain: Lähtöpasseja ja kauhistuttavia lausuntoja

Trump ja ter­veys­asian­tun­ti­jat vas­tak­kain: Läh­tö­pas­se­ja ja kau­his­tut­ta­via lau­sun­to­ja

16.05.2020 19:48 0
Trumpin vastaisku koronaviruskriisin syövereissä Obaman syytöksiin: Obamagate

Trumpin vas­ta­is­ku ko­ro­na­vi­rus­krii­sin syö­ve­reis­sä Obaman syy­tök­siin: Oba­ma­ga­te

13.05.2020 16:12 3
Vanhemmat
Presidentti Donald Trumpin koronavirustesti on negatiivinen – 73-vuotias presidentti kävi testissä perjantaina

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin ko­ro­na­vi­rus­tes­ti on ne­ga­tii­vi­nen – 73-vuo­tias pre­si­dent­ti kävi tes­tis­sä per­jan­tai­na

15.03.2020 09:00 7
Näkökulma: Trump yrittää nitistää koronaviruksen ja saada pääsylipun kakkoskaudelle – likaisen työn saa hoitaa varapresidentti Pence

Nä­kö­kul­ma: Trump yrittää ni­tis­tää ko­ro­na­vi­ruk­sen ja saada pää­sy­li­pun kak­kos­kau­del­le – li­kai­sen työn saa hoitaa va­ra­pre­si­dent­ti Pence

07.03.2020 18:21 16
Trump antoi potkut kahdelle virkarikosoikeudenkäynnin todistajalle - "Sai lähteä, koska hän kertoi totuuden"

Trump antoi potkut kah­del­le vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nin to­dis­ta­jal­le - "Sai lähteä, koska hän kertoi to­tuu­den"

08.02.2020 09:11 81
Senaatti vapautti presidentti Trumpin virkarikossyytteistä – vain yksi republikaani rikkoi puoluepoliittisen kahtiajaon

Se­naat­ti va­paut­ti pre­si­dent­ti Trumpin vir­ka­ri­kos­syyt­teis­tä – vain yksi re­pub­li­kaa­ni rikkoi puo­lue­po­liit­ti­sen kah­tia­jaon

05.02.2020 23:41 30
Trump vapautetaan tänään virkarikosoikeudenkäynnissä – ex-presidenttiehdokas Mitt Romney aikoo livetä republikaanien riveistä ja äänestää tuomion puolesta

Trump va­pau­te­taan tänään vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nis­sä – ex-pre­si­dent­tieh­do­kas Mitt Romney aikoo livetä re­pub­li­kaa­nien ri­veis­tä ja ää­nes­tää tuomion puo­les­ta

05.02.2020 20:14 30
Yhdysvaltojen esivaalit alkavat Iowasta – Presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynti ratkeaa keskiviikkona

Yh­dys­val­to­jen esi­vaa­lit alkavat Iowasta – Pre­si­dent­ti Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti ratkeaa kes­ki­viik­ko­na

03.02.2020 22:22 6
Demokraattien kärkiehdokas Joe Biden puhui äänestäjiä ympäri Iowassa, joka äänestää ensimmäisenä Trumpin haastajasta

De­mo­kraat­tien kär­ki­eh­do­kas Joe Biden puhui ää­nes­tä­jiä ympäri Io­was­sa, joka ää­nes­tää en­sim­mäi­se­nä Trumpin haas­ta­jas­ta

02.02.2020 20:43 10
Ensi syksyn presidentinvaaleista on tulossa historiallisen dramaattiset Yhdysvalloissa – Trumpin vapautuminen syytteistä ei lopeta julkista oikeudenkäyntiä

Ensi syksyn pre­si­den­tin­vaa­leis­ta on tulossa his­to­rial­li­sen dra­maat­ti­set Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin va­pau­tu­mi­nen syyt­teis­tä ei lopeta jul­kis­ta oi­keu­den­käyn­tiä

01.02.2020 12:33 24
Ainakin kaksi republikaania äänestänee todistajien kutsumisen puolesta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oikeudenkäynti voi olla ohi jo tänään

Ainakin kaksi re­pub­li­kaa­nia ää­nes­tä­nee to­dis­ta­jien kut­su­mi­sen puo­les­ta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oi­keu­den­käyn­ti voi olla ohi jo tänään

31.01.2020 09:45 5
Trumpin on määrä julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa tänään – Israel pitää sitä erinomaisena, palestiinalaisille koko paperia ei ole edes näytetty vielä

Trumpin on määrä jul­kis­taa Lä­hi-idän rau­han­suun­ni­tel­man­sa tänään – Israel pitää sitä eri­no­mai­se­na, pa­les­tii­na­lai­sil­le koko paperia ei ole edes näy­tet­ty vielä

28.01.2020 09:19 0
Jokunen republikaani äänestää Trumpia vastaan, uskoo puolueen senaattori – Trumpin oikeudenkäynti jatkuu, uusi vuoto asetti puolustuksen tukalaan asemaan

Jokunen re­pub­li­kaa­ni ää­nes­tää Trumpia vas­taan, uskoo puo­lueen se­naat­to­ri – Trumpin oi­keu­den­käyn­ti jatkuu, uusi vuoto asetti puo­lus­tuk­sen tu­ka­laan asemaan

27.01.2020 23:05 25
Trumpin entinen neuvonantaja paljasti uusia tietoja – John Boltonin todistus voisi iskeä Trumpin puolustuksen ytimeen

Trumpin entinen neu­von­an­ta­ja pal­jas­ti uusia tietoja – John Bol­to­nin to­dis­tus voisi iskeä Trumpin puo­lus­tuk­sen ytimeen

27.01.2020 13:48 10
Trumpin puolustus: Presidentin potkut olisivat "hyvin hyvin vaarallinen" ennakkotapaus

Trumpin puo­lus­tus: Pre­si­den­tin potkut oli­si­vat "hyvin hyvin vaa­ral­li­nen" en­nak­ko­ta­paus

25.01.2020 21:04 11
Trumpin virkasyyte lähetetään senaattiin tänään – demokraatit julkistivat viime hetkellä uusia todisteita

Trumpin vir­ka­syy­te lä­he­te­tään se­naat­tiin tänään – de­mo­kraa­tit jul­kis­ti­vat viime het­kel­lä uusia to­dis­tei­ta

15.01.2020 11:48 2