Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Business Oulu
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

22.09.2023 18:00 17
Tilaajille
Oululaisyleisölle puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neuvottelupöydissä – Nyt maailma on muuttunut, ja se on rohkaiseva viesti ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta

Ou­lu­lais­ylei­söl­le puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä – Nyt maailma on muut­tu­nut, ja se on roh­kai­se­va viesti ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta

24.05.2023 20:00 6
Tilaajille
Uusia investointeja, yrityksiä ja työpaikkoja – Oululta lisämiljoonia innovaatioille

Uusia in­ves­toin­te­ja, yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja – Oululta li­sä­mil­joo­nia in­no­vaa­tioil­le

30.01.2023 10:21 5
Tilaajille
”Antakaa meille mahdollisuus, ette tule pettymään” – miten kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa?
Mainos Business Oulu

”An­ta­kaa meille mah­dol­li­suus, ette tule pet­ty­mään” – miten kan­sain­vä­li­set osaajat ja yri­tyk­set löy­tä­vät toi­sen­sa?

26.01.2023 06:00
Lufthansan tempaus lennätti vähäosaiset saksalaislapset joulumatkalle Ouluun – samalla kaupunki pääsi osoittamaan yhteistyökykynsä

Luft­han­san tempaus len­nät­ti vä­hä­osai­set sak­sa­lais­lap­set jou­lu­mat­kal­le Ouluun – samalla kau­pun­ki pääsi osoit­ta­maan yh­teis­työ­ky­kyn­sä

19.12.2022 12:28 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li on erin­omai­nen yri­tys­ki­rin paikka

06.10.2022 05:30 5
Tilaajille
Näkökulma: Oulun kehno maine yrityskaupunkina pani rattaisiin vauhtia – Business Oulu esitteli vaikuttavan työlistan

Nä­kö­kul­ma: Oulun kehno maine yri­tys­kau­pun­ki­na pani rat­tai­siin vauhtia – Bu­si­ness Oulu esit­te­li vai­kut­ta­van työ­lis­tan

02.10.2022 18:00 74
Tilaajille
Positiivinen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Ilmianna hyvän mielen teko tai tekijä!
Mainos Business Oulu

Po­si­tii­vi­nen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Il­mi­an­na hyvän mielen teko tai tekijä!

20.05.2022 06:00
Oulun radiopuistosta kaavaillaan uutta vetonaulaa ict-alalla – suuri rakennus tulisi täyteen testauskammioita ja työtiloja

Oulun ra­dio­puis­tos­ta kaa­vail­laan uutta ve­to­nau­laa ict-alal­la – suuri ra­ken­nus tulisi täyteen tes­taus­kam­mioi­ta ja työ­ti­lo­ja

23.02.2022 06:00 11
Tilaajille
Oulun pelialalle haetaan uutta nousua – uusia pelialan yrityksiä syntyy Oulussa liian vähän

Oulun pe­li­alal­le haetaan uutta nousua – uusia pe­li­alan yri­tyk­siä syntyy Oulussa liian vähän

21.02.2022 06:00 7
Tilaajille
Lähihoitaja Greta, 22: ”Tässä työssä ei tule jämähdettyä yhteen paikkaan”
Mainos Business Oulu

Lä­hi­hoi­ta­ja Greta, 22: ”Tässä työssä ei tule jä­mäh­det­tyä yhteen paik­kaan”

15.12.2021 08:00
Oululainen lähihoitaja Greta Pöyskö, 22: ”Yksi asia tekee työpäivästäni paremman”
Mainos Business Oulu

Ou­lu­lai­nen lä­hi­hoi­ta­ja Greta Pöyskö, 22: ”Yksi asia tekee työ­päi­väs­tä­ni pa­rem­man”

24.11.2021 08:40
Oulu Allianssin hankkeille kaupungin rahoitusta – Allianssi kehittää uutta bisnestä

Oulu Al­lians­sin hank­keil­le kau­pun­gin ra­hoi­tus­ta – Al­lians­si ke­hit­tää uutta bis­nes­tä

26.05.2021 13:20
Tilaajille
Oulun Radiopuisto-hanke nytkähti eteenpäin, Business Oulun rahoitusosuus 120 000 euroa – tähtäimessä Euroopan ensimmäinen 6G-testausalue

Oulun Ra­dio­puis­to-han­ke nyt­käh­ti eteen­päin, Bu­si­ness Oulun ra­hoi­tus­osuus 120 000 euroa – täh­täi­mes­sä Eu­roo­pan en­sim­mäi­nen 6G-tes­tau­sa­lue

27.04.2021 13:41 5

Geelyn uusi auto ou­lu­lais­ten yri­tys­ten ke­hi­tys­alus­tak­si – "Au­to­teol­li­suu­den di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on vasta al­ka­mas­sa"

21.04.2021 11:30 1
Iso joukko työttömiä siirtyi Oulun seudun kuntien vastuulle, yli puolella työllistymissuunnitelman teko on yhä kesken – kysyimme, mikä työllisyyden kuntakokeilussa mättää

Iso joukko työt­tö­miä siirtyi Oulun seudun kuntien vas­tuul­le, yli puo­lel­la työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man teko on yhä kesken – ky­syim­me, mikä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa mättää

15.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­te­taan yri­tys­tont­tien saa­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tulee hyö­ty­mään yri­tyk­sis­tä, vaikka tontin hinta olisi ni­mel­li­nen

24.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Ouluun piti tulla parisataa kaupunkikehittäjää ympäri Eurooppaa: Nyt tapahtuma onkin virtuaalinen ja kysyimme, onkoa vierailla mielenkiintoista nähtävää Oulun yrityskehityksessä?

Ouluun piti tulla pa­ri­sa­taa kau­pun­ki­ke­hit­tä­jää ympäri Eu­roop­paa: Nyt ta­pah­tu­ma onkin vir­tuaa­li­nen ja ky­syim­me, onkoa vie­rail­la mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää Oulun yri­tys­ke­hi­tyk­ses­sä?

18.03.2021 18:00
Tilaajille
Oulu kompuroi yritysmyönteisyyden kanssa – Työpaikkatonttien kaavoitus haluttaisiin saada kaikin keinoin nykyistä sujuvammaksi

Oulu kom­pu­roi yri­tys­myön­tei­syy­den kanssa – Työ­paik­ka­tont­tien kaa­voi­tus ha­lut­tai­siin saada kaikin keinoin ny­kyis­tä su­ju­vam­mak­si

15.03.2021 21:27 8
Tilaajille