Bittium
Bittiumille Puolustusvoimille toimitettaviin radioihin liittyvä 1,6 miljoonan euron jatkotilaus

Bit­tiu­mil­le Puo­lus­tus­voi­mil­le toi­mi­tet­ta­viin ra­dioi­hin liit­ty­vä 1,6 mil­joo­nan euron jat­ko­ti­laus

17.02.2020 15:59 3
Viron puolustusvoimat tilasi Bittiumilta ohjelmistoradioita – tilauksen arvoa ei kerrota julkisuuteen

Viron puo­lus­tus­voi­mat tilasi Bit­tiu­mil­ta oh­jel­mis­to­ra­dioi­ta – ti­lauk­sen arvoa ei kerrota jul­ki­suu­teen

03.09.2019 11:33 1
Bittiumille uusi tonttivaraus – kaupunginhallitus varasi yhtiölle Linnanmaalta 1,8 hehtaarin tontin

Bit­tiu­mil­le uusi tont­ti­va­raus – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi yh­tiöl­le Lin­nan­maal­ta 1,8 heh­taa­rin tontin

05.02.2018 19:33 30
Bittium aloittaa mobiililaitteiden lähetyksen Meksikoon, ensimmäisen tilauksen arvo noin 2 miljoonaa euroa

Bittium aloit­taa mo­bii­li­lait­tei­den lä­he­tyk­sen Mek­si­koon, en­sim­mäi­sen ti­lauk­sen arvo noin 2 mil­joo­naa euroa

18.01.2018 16:15 19
Osakestrategi Oulun seudun pörssiyhtiöistä: Myönteisiä poikkeuksia

Osa­ke­stra­te­gi Oulun seudun pörs­siyh­tiöis­tä: Myön­tei­siä poik­keuk­sia

30.08.2016 09:03 4
Elektrobitistä tuli Bittium

Elekt­ro­bi­tis­tä tuli Bittium

02.07.2015 08:04 8

Elekt­ro­bi­til­le tulossa lo­mau­tuk­sia myös Ouluun

30.04.2014 13:40 5
Elektrobitin omistajilla onnenpäivä - positiivinen tulosvaroitus ja pääomanpalatus

Elekt­ro­bi­tin omis­ta­jil­la on­nen­päi­vä - po­si­tii­vi­nen tu­los­va­roi­tus ja pääo­man­pa­la­tus

17.12.2013 22:03 12