Arviot
Viikko
Kritiikit ovat olleet kohtuuttoman lyttääviä – tämä sarja viihdyttää viiden tähden arvoisesti ja Nicole Kidman on jäätävän hyvä

Kri­tii­kit ovat olleet koh­tuut­to­man lyt­tää­viä – tämä sarja viih­dyt­tää viiden tähden ar­voi­ses­ti ja Nicole Kidman on jää­tä­vän hyvä

26.10.2020 07:00 0
Lapset siivoavat aikuisten sotkut – ei pöllömpi sarja vanhemmankaan mielestä

Lapset sii­voa­vat ai­kuis­ten sotkut – ei pöl­löm­pi sarja van­hem­man­kaan mie­les­tä

25.10.2020 07:00 2
Arvio: Parisuhdemelodraamaa pää kolmantena jalkana – Oulun Työväen Näyttämön uutuus tuo iloa ja valoa erikoiseen aikaan

Arvio: Pa­ri­suh­de­me­lo­draa­maa pää kol­man­te­na jalkana – Oulun Työväen Näyt­tä­mön uutuus tuo iloa ja valoa eri­koi­seen aikaan

22.10.2020 14:24 0
Tilaajille
Kaikki synnit palaa toisella tuotantokaudella menneeseen – viiden tähden arvoisesti

Kaikki synnit palaa toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la men­nee­seen – viiden tähden ar­voi­ses­ti

22.10.2020 07:00 0
Kuukausi
Arvio: Psykoterapeutti Maaret Kallio jatkaa voimakirjasarjaansa keskittymällä toivoon

Arvio: Psy­ko­te­ra­peut­ti Maaret Kallio jatkaa voi­ma­kir­ja­sar­jaan­sa kes­kit­ty­mäl­lä toivoon

20.10.2020 17:30 0
Tilaajille
Arvio: Pauli Kallion käsikirjoittamien sarjakuvien kokoelma on läpileikkaus suurmestarin töistä

Arvio: Pauli Kallion kä­si­kir­joit­ta­mien sar­ja­ku­vien ko­koel­ma on lä­pi­leik­kaus suur­mes­ta­rin töistä

19.10.2020 14:57 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Nuori Jopi Rinne hellyttää lääkärinä mykkäelokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nuori Jopi Rinne hel­lyt­tää lää­kä­ri­nä myk­kä­elo­ku­vas­sa

19.10.2020 07:00 0
Isot maasturit paransivat kulutuslukemiaan – Vertasimme kahta hybridiautoa, yksi asia taloudellisuudessa vielä jumittaa

Isot maas­tu­rit pa­ran­si­vat ku­lu­tus­lu­ke­miaan – Ver­ta­sim­me kahta hyb­ri­diau­toa, yksi asia ta­lou­del­li­suu­des­sa vielä ju­mit­taa

10.10.2020 19:30 1
Tilaajille
Arvio: Heikki Herlin kirjoitti monitasoisen henkilökuvan isästään Niklas Herlinistä – miehestä, joka pelkäsi kaikkea

Arvio: Heikki Herlin kir­joit­ti mo­ni­ta­soi­sen hen­ki­lö­ku­van isäs­tään Niklas Her­li­nis­tä – mie­hes­tä, joka pelkäsi kaikkea

08.10.2020 09:00 1
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Kat­ril­li tarjoaa lou­nas­ta Oulun mur­teel­la

06.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Harjunpää menetti luonteensa – Olli Saarelan elokuvassa empatia vaihtui jännäriposeeraukseen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Har­jun­pää menetti luon­teen­sa – Olli Saa­re­lan elo­ku­vas­sa empatia vaihtui jän­nä­ri­po­see­rauk­seen

06.10.2020 07:00 0
Vanhemmat
Arvio: Kreetta Onkelin romaanissa porvarisperheen lavasteet natisevat liitoksissaan

Arvio: Kreetta Onkelin ro­maa­nis­sa por­va­ris­per­heen la­vas­teet na­ti­se­vat lii­tok­sis­saan

20.09.2020 19:25 1
Tilaajille
Kaunista mutta ahdistavaa ja pelottavaa – taiteellisia elementtejä hyödyntävä kauhumysteeri liukuu hiljalleen maagisuuden puolelle

Kau­nis­ta mutta ah­dis­ta­vaa ja pe­lot­ta­vaa – tai­teel­li­sia ele­ment­te­jä hyö­dyn­tä­vä kau­hu­mys­tee­ri liukuu hil­jal­leen maa­gi­suu­den puo­lel­le

18.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Arjen sankari joutuu ahtaalle tositapahtumiin perustuvassa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Arjen sankari joutuu ah­taal­le to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa

18.09.2020 07:00 0
Arvio: Oululainen Milla Virtanen on taiteilija, joka ei sulaudu tapettiin – tanssiteos Home Sweet Home saa kliseiset huoneentaulut Kotini on linnani ja Live Love Laugh kopsahtamaan seinältä

Arvio: Ou­lu­lai­nen Milla Vir­ta­nen on tai­tei­li­ja, joka ei sulaudu ta­pet­tiin – tans­si­teos Home Sweet Home saa kli­sei­set huo­neen­tau­lut Kotini on linnani ja Live Love Laugh kop­sah­ta­maan sei­näl­tä

17.09.2020 12:25 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Rovaniemellä tapahtuu ja sattuu – Jari Tervon romaaniin perustuvassa komediassa pudotellaan värikästä dialogia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tuu ja sattuu – Jari Tervon ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa pu­do­tel­laan vä­ri­käs­tä dia­lo­gia

15.09.2020 07:00 0
Kampaaja ajautuu kriisiin, opettaja painaa pitkää päivää – Tilipäiväkirjat-realityssä puidaan tuttuja tuntemuksia

Kam­paa­ja ajautuu krii­siin, opet­ta­ja painaa pitkää päivää – Ti­li­päi­vä­kir­jat-rea­li­tys­sä puidaan tuttuja tun­te­muk­sia

15.09.2020 07:00 0
Arvio: Historian loppu -teesistä tunnettu Francis Fukuyama pyrkii uudessa teoksessaan Identiteetti ymmärtämään aikamme keskeistä yhteiskunnallista liikehdintää

Arvio: His­to­rian loppu -tee­sis­tä tun­net­tu Francis Fu­kuya­ma pyrkii uudessa teok­ses­saan Iden­ti­teet­ti ym­mär­tä­mään aikamme kes­keis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta lii­keh­din­tää

02.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: Isän viihtyminen naisten vaatteissa mietityttää tytärtä – Elokuva lähestyy aihettaan kunnioittavasti eikä tärkeitä teemoja ammuta yli

Arvio: Isän viih­ty­mi­nen naisten vaat­teis­sa mie­ti­tyt­tää tytärtä – Elokuva lä­hes­tyy ai­het­taan kun­nioit­ta­vas­ti eikä tär­kei­tä teemoja ammuta yli

30.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyttävässä toimintaseikkailussa piparitalo on homeinen muisto vain

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyt­tä­väs­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pi­pa­ri­ta­lo on ho­mei­nen muisto vain

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille