Arviot
Televisiossa perjantaina: Melkein kuin peribrittiläinen murhafarssi

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Raahen Rantajatsit päättyivät eeppisiin jameihin

Arvio: Raahen Ran­ta­jat­sit päät­tyi­vät eep­pi­siin ja­mei­hin

01.08.2021 18:39
Tilaajille
Televisiossa tänään: Pikkukaupungilla on pimeä puoli

Te­le­vi­sios­sa tänään: Pik­ku­kau­pun­gil­la on pimeä puoli

29.07.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Nainen kulkurina elämän valtatiellä – Nomadland on tutustumisen arvoinen ikkuna harvoin nähtyyn todellisuuteen

Arvio: Nainen kul­ku­ri­na elämän val­ta­tiel­lä – No­mad­land on tu­tus­tu­mi­sen ar­voi­nen ikkuna harvoin nähtyyn to­del­li­suu­teen

29.04.2021 15:00
Tilaajille
Wonder Woman 1984 on kuin nykyajan vastine vanhoille Teräsmies-elokuville: supersankariviihdettä 1980-luvun hengessä

Wonder Woman 1984 on kuin ny­ky­ajan vastine van­hoil­le Te­räs­mies-elo­ku­vil­le: su­per­san­ka­ri­viih­det­tä 1980-lu­vun hen­ges­sä

26.03.2021 20:00
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Kul­ma­ta­lon burgeri mais­tuu, mutta ra­vin­to­la­su­lun aikaan ko­tiin­kul­je­tuk­ses­sa kestää

12.03.2021 11:00
Tilaajille
Anna Jansson tarjoaa huipputyylikkään alkulaukauksen Kristoffer Bark -sarjalleen

Anna Jansson tarjoaa huip­pu­tyy­lik­kään al­ku­lau­kauk­sen Kris­tof­fer Bark -sar­jal­leen

21.02.2021 19:00
Tilaajille
Pekka Eronen arvioi illan elokuvia: Kotirintamalla ei ole pause-namikkaa, vaan arki menee menojaan

Pekka Eronen arvioi illan elo­ku­via: Ko­ti­rin­ta­mal­la ei ole pau­se-na­mik­kaa, vaan arki menee me­no­jaan

18.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Luova ihminen on leikin dinosaurus – Jouni Järvenpään koreografia Harh, varp, parhaillaan! on katsojallekin hiipivä seikkailu

Arvio: Luova ihminen on leikin di­no­sau­rus – Jouni Jär­ven­pään ko­reo­gra­fia Harh, varp, par­hail­laan! on kat­so­jal­le­kin hiipivä seik­kai­lu

18.02.2021 12:45
Tilaajille
Syömässä: Kärppien lounas on maistuva ja täyttävä

Syö­mäs­sä: Kärp­pien lounas on mais­tu­va ja täyt­tä­vä

15.02.2021 09:05
Tilaajille
Televisiossa tänään: Itä-Saksasta länteen paennut taiteilija ei käännä katsettaan kauniisti kuvatussa elokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Itä-Sak­sas­ta länteen paennut tai­tei­li­ja ei käännä kat­set­taan kau­niis­ti ku­va­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Urheilijasta kirjailijaksi – sirpaleiset muistot kuvastelevat kertojan värikkäästä menneisyydestä yhtä ja toista

Arvio: Ur­hei­li­jas­ta kir­jai­li­jak­si – sir­pa­lei­set muistot ku­vas­te­le­vat ker­to­jan vä­rik­kääs­tä men­nei­syy­des­tä yhtä ja toista

04.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huumorilla sokeroituna

Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huu­mo­ril­la so­ke­roi­tu­na

03.02.2021 08:53
Tilaajille
Arvio: Joonatan Tola kertoo hauskassa ja traagisessa esikoisromaanissaan isänsä, ”väärinymmärretyn neron” Mikko J. Tolan elämäntarinan.

Arvio: Joo­na­tan Tola kertoo haus­kas­sa ja traa­gi­ses­sa esi­kois­ro­maa­nis­saan isänsä, ”vää­ri­nym­mär­re­tyn neron” Mikko J. Tolan elä­män­ta­ri­nan.

28.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Taiteilija kotona ja työnsä ääressä – uudessa sarjassa tunnetut taiteilijaparit avaavat työskentelytapojaan

Tai­tei­li­ja kotona ja työnsä ääressä – uudessa sar­jas­sa tun­ne­tut tai­tei­li­ja­pa­rit avaavat työs­ken­te­ly­ta­po­jaan

26.01.2021 09:27
Ei suuri tähti vaan pieni legenda – dokumentissa countryn tuntemattomasta boheemista on persoonallista särmää

Ei suuri tähti vaan pieni legenda – do­ku­men­tis­sa count­ryn tun­te­mat­to­mas­ta bo­hee­mis­ta on per­soo­nal­lis­ta särmää

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Teipattu takki, säröinen sydän – vapaasti liikkuva elokuva tavoittaa musiikin syvimmän olemuksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tei­pat­tu takki, sä­röi­nen sydän – va­paas­ti liik­ku­va elokuva ta­voit­taa mu­sii­kin sy­vim­män ole­muk­sen

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

21.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Kylmät tuulet puhaltavat Britanniassa takakireässä avioliittotragediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kylmät tuulet pu­hal­ta­vat Bri­tan­nias­sa ta­ka­ki­reäs­sä avio­liit­to­tra­ge­dias­sa

30.12.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Viron pojat pääsevät länteen komediassa, jossa huumori kukkii kirjavana

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Viron pojat pää­se­vät länteen ko­me­dias­sa, jossa huumori kukkii kir­ja­va­na

29.12.2020 07:00