Jalkapallo: Eemeli Rait­ti­nen olisi ha­lun­nut pelata enemmän AC Oulun lii­ga­jouk­kuees­sa

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Arviot
Elämä humisee kuin fööniharja lauantai-illan seksikomediassa 1970-luvulta

Elämä humisee kuin föö­ni­har­ja lauan­tai-il­lan sek­si­ko­me­dias­sa 1970-lu­vul­ta

12.08.2023 12:00
Tilaajille
Pakanalliset ruotsalaiset hämmentävät torstain amerikkalaisessa kauhuelokuvassa

Pa­ka­nal­li­set ruot­sa­lai­set häm­men­tä­vät tors­tain ame­rik­ka­lai­ses­sa kau­hu­elo­ku­vas­sa

27.07.2023 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Romanialaiselokuva tarjoilee kiinnostavan poikkileikkauksen maan nykytilanteesta, jossa yhä vaikuttavat menneisyyden jäljet

Elo­ku­va-ar­vio: Ro­ma­nialais­elo­ku­va tar­joi­lee kiin­nos­ta­van poik­ki­leik­kauk­sen maan ny­ky­ti­lan­tees­ta, jossa yhä vai­kut­ta­vat men­nei­syy­den jäljet

09.03.2023 11:10
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvanveistäjä kuun valaisemalla polulla – laaja elämäntyönäyttely kokoaa yhteen Riitta-Alina Helevän tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­van­veis­tä­jä kuun va­lai­se­mal­la polulla – laaja elä­män­työ­näyt­te­ly kokoaa yhteen Riit­ta-Ali­na Helevän tuo­tan­toa 1970-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

18.02.2023 13:00
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Lepakkomies on ollut aikansa peili – tiistaina nähtävä Batman oli juppikauden tuote

Le­pak­ko­mies on ollut aikansa peili – tiis­tai­na nähtävä Batman oli jup­pi­kau­den tuote

08.11.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Mahla virtaa näyttämöllä kauniina – oululaisen balettituotanto Tenhon neljäs kantaesitys vakuuttaa visuaalisuudellaan

Arvio: Mahla virtaa näyt­tä­möl­lä kau­nii­na – ou­lu­lai­sen ba­let­ti­tuo­tan­to Tenhon neljäs kan­ta­esi­tys va­kuut­taa vi­suaa­li­suu­del­laan

12.08.2022 11:05
Tilaajille
Fantasia tikittää mekaanisesti lauantai-illan komediassa

Fan­ta­sia ti­kit­tää me­kaa­ni­ses­ti lauan­tai-il­lan ko­me­dias­sa

30.07.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Uutta vihollista jahtaava Thor kohtaa exänsä

Arvio: Uutta vi­hol­lis­ta jah­taa­va Thor kohtaa exänsä

07.07.2022 16:30
Tilaajille
Syömässä: Levanto tarjoilee oululaisille makunystyröille roomalaistyylistä pizzaa

Syö­mäs­sä: Levanto tar­joi­lee ou­lu­lai­sil­le ma­ku­nys­ty­röil­le roo­ma­lais­tyy­lis­tä pizzaa

03.05.2022 09:30 1
Tilaajille
Televisiossa tänään: Värähtää sisimpäni ripsi – 1980-luvun alkupuolella Velipuolikuu merkitsi raikasta tuulahdusta lajin kotimaisessa tarjonnassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Vä­räh­tää si­sim­pä­ni ripsi – 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la Ve­li­puo­li­kuu mer­kit­si rai­kas­ta tuu­lah­dus­ta lajin ko­ti­mai­ses­sa tar­jon­nas­sa

11.04.2022 12:00 2
Tilaajille
Arvio: JVG-dokumenttielokuva on kiehtovimmillaan kerratessaan viisikon kemioita suosion noustessa

Arvio: JVG-do­ku­ment­tie­lo­ku­va on kieh­to­vim­mil­laan ker­ra­tes­saan vii­si­kon ke­mioi­ta suosion nous­tes­sa

24.03.2022 12:30
Tilaajille
Televisiossa tänään: Chiron varttuu Miamin kortteleiden paineissa keskiviikkoillan kasvutarinassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Chiron varttuu Miamin kort­te­lei­den pai­neis­sa kes­ki­viik­ko­il­lan kas­vu­ta­ri­nas­sa

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Jälkiä, yhteyksiä, monimuotoisuutta – Lumipalloefektissä kahdeksan pohjoissuomalaisen nykytaiteilijan teokset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa

Arvio: Jälkiä, yh­teyk­siä, mo­ni­muo­toi­suut­ta – ­Lu­mi­pal­loe­fek­tis­sä kah­dek­san poh­jois­suo­ma­lai­sen ny­ky­tai­tei­li­jan teokset ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten­sa kanssa

02.01.2022 15:15
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Melkein kuin peribrittiläinen murhafarssi

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Raahen Rantajatsit päättyivät eeppisiin jameihin

Arvio: Raahen Ran­ta­jat­sit päät­tyi­vät eep­pi­siin ja­mei­hin

01.08.2021 18:39
Tilaajille
Televisiossa tänään: Pikkukaupungilla on pimeä puoli

Te­le­vi­sios­sa tänään: Pik­ku­kau­pun­gil­la on pimeä puoli

29.07.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Nainen kulkurina elämän valtatiellä – Nomadland on tutustumisen arvoinen ikkuna harvoin nähtyyn todellisuuteen

Arvio: Nainen kul­ku­ri­na elämän val­ta­tiel­lä – No­mad­land on tu­tus­tu­mi­sen ar­voi­nen ikkuna harvoin nähtyyn to­del­li­suu­teen

29.04.2021 15:00
Tilaajille
Wonder Woman 1984 on kuin nykyajan vastine vanhoille Teräsmies-elokuville: supersankariviihdettä 1980-luvun hengessä

Wonder Woman 1984 on kuin ny­ky­ajan vastine van­hoil­le Te­räs­mies-elo­ku­vil­le: su­per­san­ka­ri­viih­det­tä 1980-lu­vun hen­ges­sä

26.03.2021 20:00
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Kul­ma­ta­lon burgeri mais­tuu, mutta ra­vin­to­la­su­lun aikaan ko­tiin­kul­je­tuk­ses­sa kestää

12.03.2021 11:00
Tilaajille