Arviot
Viimeisin 4 tuntia
Arvio: Historian loppu -teesistä tunnettu Francis Fukuyama pyrkii uudessa teoksessaan Identiteetti ymmärtämään aikamme keskeistä yhteiskunnallista liikehdintää

Arvio: His­to­rian loppu -tee­sis­tä tun­net­tu Francis Fu­kuya­ma pyrkii uudessa teok­ses­saan Iden­ti­teet­ti ym­mär­tä­mään aikamme kes­keis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta lii­keh­din­tää

18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Isän viihtyminen naisten vaatteissa mietityttää tytärtä – Elokuva lähestyy aihettaan kunnioittavasti eikä tärkeitä teemoja ammuta yli

Arvio: Isän viih­ty­mi­nen naisten vaat­teis­sa mie­ti­tyt­tää tytärtä – Elokuva lä­hes­tyy ai­het­taan kun­nioit­ta­vas­ti eikä tär­kei­tä teemoja ammuta yli

30.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyttävässä toimintaseikkailussa piparitalo on homeinen muisto vain

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyt­tä­väs­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pi­pa­ri­ta­lo on ho­mei­nen muisto vain

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Arvio: Euforian tunne vaihtuu ahdistavaan todellisuuteen – dokumenttisarjassa kuullaan vankilasta vapautuneiden karuja tarinoita

Arvio: Eu­fo­rian tunne vaihtuu ah­dis­ta­vaan to­del­li­suu­teen – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa kuul­laan van­ki­las­ta va­pau­tu­nei­den karuja ta­ri­noi­ta

07.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Halisen elokuvassa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee pohditun roolin siivoojana, joka on korjannut sukupuolensa naiseksi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Halisen elo­ku­vas­sa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee poh­di­tun roolin sii­voo­ja­na, joka on kor­jan­nut su­ku­puo­len­sa nai­sek­si

26.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Maailmansota syttyi riemuiten – musikaali tavoittaa hurlumheit ja myöhemmät pettymykset

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maail­man­so­ta syttyi rie­mui­ten – mu­si­kaa­li ta­voit­taa hur­lum­heit ja myö­hem­mät pet­ty­myk­set

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Nuoren sairaanhoitajan kotiinpaluu ei suju odotetusti – australialaisdraama viihdyttää nokkelalla dialogilla

Nuoren sai­raan­hoi­ta­jan ko­tiin­pa­luu ei suju odo­te­tus­ti – aust­ra­lia­lais­draa­ma viih­dyt­tää nok­ke­lal­la dia­lo­gil­la

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Valtarakenteet alkavat horjua Gileadissa – suositun dystopiasarjan kolmas kausi jatkaa traagisella linjalla eikä se ole helpointa katsottavaa

Val­ta­ra­ken­teet alkavat horjua Gi­lea­dis­sa – suo­si­tun dys­to­pia­sar­jan kolmas kausi jatkaa traa­gi­sel­la lin­jal­la eikä se ole hel­poin­ta kat­sot­ta­vaa

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Voittavatko pojat itsensä Intiassa? – Kolmeosainen brittisarja kuvaa tarkkanäköisesti nuorten epävarmuutta

Voit­ta­vat­ko pojat itsensä In­tias­sa? – Kol­me­osai­nen brit­ti­sar­ja kuvaa tark­ka­nä­köi­ses­ti nuorten epä­var­muut­ta

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Syömässä: Friends&Brgrsin laatuburgerit on pakattu ekologisesti

Syö­mäs­sä: Friends&Brgr­sin laa­tu­bur­ge­rit on pakattu eko­lo­gi­ses­ti

18.05.2020 14:20 0
Tilaajille
Suomenlinnassa asuu persoonallisia ihmisiä – radiodokumentti kertoo, miten poikkeuskevät sujuu saarella

Suo­men­lin­nas­sa asuu per­soo­nal­li­sia ihmisiä – ra­dio­do­ku­ment­ti kertoo, miten poik­keus­ke­vät sujuu saa­rel­la

17.05.2020 07:00 0
Puitteet ovat kunnossa, mutta sisältö on ontto: b-luokan historiallinen pukudraama yhdistyy saippuasarjamaiseen fiktioon

Puit­teet ovat kun­nos­sa, mutta sisältö on ontto: b-luo­kan his­to­rial­li­nen pu­ku­draa­ma yh­dis­tyy saip­pua­sar­ja­mai­seen fik­tioon

12.05.2020 07:00 0