Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Arviot
Arvio: Mahla virtaa näyttämöllä kauniina – oululaisen balettituotanto Tenhon neljäs kantaesitys vakuuttaa visuaalisuudellaan

Arvio: Mahla virtaa näyt­tä­möl­lä kau­nii­na – ou­lu­lai­sen ba­let­ti­tuo­tan­to Tenhon neljäs kan­ta­esi­tys va­kuut­taa vi­suaa­li­suu­del­laan

12.08.2022 11:05
Tilaajille
Fantasia tikittää mekaanisesti lauantai-illan komediassa

Fan­ta­sia ti­kit­tää me­kaa­ni­ses­ti lauan­tai-il­lan ko­me­dias­sa

30.07.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Uutta vihollista jahtaava Thor kohtaa exänsä

Arvio: Uutta vi­hol­lis­ta jah­taa­va Thor kohtaa exänsä

07.07.2022 16:30
Tilaajille
Syömässä: Levanto tarjoilee oululaisille makunystyröille roomalaistyylistä pizzaa

Syö­mäs­sä: Levanto tar­joi­lee ou­lu­lai­sil­le ma­ku­nys­ty­röil­le roo­ma­lais­tyy­lis­tä pizzaa

03.05.2022 09:30 1
Tilaajille
Televisiossa tänään: Värähtää sisimpäni ripsi – 1980-luvun alkupuolella Velipuolikuu merkitsi raikasta tuulahdusta lajin kotimaisessa tarjonnassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Vä­räh­tää si­sim­pä­ni ripsi – 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la Ve­li­puo­li­kuu mer­kit­si rai­kas­ta tuu­lah­dus­ta lajin ko­ti­mai­ses­sa tar­jon­nas­sa

11.04.2022 12:00 2
Tilaajille
Arvio: JVG-dokumenttielokuva on kiehtovimmillaan kerratessaan viisikon kemioita suosion noustessa

Arvio: JVG-do­ku­ment­tie­lo­ku­va on kieh­to­vim­mil­laan ker­ra­tes­saan vii­si­kon ke­mioi­ta suosion nous­tes­sa

24.03.2022 12:30
Tilaajille
Televisiossa tänään: Chiron varttuu Miamin kortteleiden paineissa keskiviikkoillan kasvutarinassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Chiron varttuu Miamin kort­te­lei­den pai­neis­sa kes­ki­viik­ko­il­lan kas­vu­ta­ri­nas­sa

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Jälkiä, yhteyksiä, monimuotoisuutta – Lumipalloefektissä kahdeksan pohjoissuomalaisen nykytaiteilijan teokset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa

Arvio: Jälkiä, yh­teyk­siä, mo­ni­muo­toi­suut­ta – ­Lu­mi­pal­loe­fek­tis­sä kah­dek­san poh­jois­suo­ma­lai­sen ny­ky­tai­tei­li­jan teokset ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten­sa kanssa

02.01.2022 15:15
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Melkein kuin peribrittiläinen murhafarssi

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Raahen Rantajatsit päättyivät eeppisiin jameihin

Arvio: Raahen Ran­ta­jat­sit päät­tyi­vät eep­pi­siin ja­mei­hin

01.08.2021 18:39
Tilaajille
Televisiossa tänään: Pikkukaupungilla on pimeä puoli

Te­le­vi­sios­sa tänään: Pik­ku­kau­pun­gil­la on pimeä puoli

29.07.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Nainen kulkurina elämän valtatiellä – Nomadland on tutustumisen arvoinen ikkuna harvoin nähtyyn todellisuuteen

Arvio: Nainen kul­ku­ri­na elämän val­ta­tiel­lä – No­mad­land on tu­tus­tu­mi­sen ar­voi­nen ikkuna harvoin nähtyyn to­del­li­suu­teen

29.04.2021 15:00
Tilaajille
Wonder Woman 1984 on kuin nykyajan vastine vanhoille Teräsmies-elokuville: supersankariviihdettä 1980-luvun hengessä

Wonder Woman 1984 on kuin ny­ky­ajan vastine van­hoil­le Te­räs­mies-elo­ku­vil­le: su­per­san­ka­ri­viih­det­tä 1980-lu­vun hen­ges­sä

26.03.2021 20:00
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Kul­ma­ta­lon burgeri mais­tuu, mutta ra­vin­to­la­su­lun aikaan ko­tiin­kul­je­tuk­ses­sa kestää

12.03.2021 11:00
Tilaajille
Anna Jansson tarjoaa huipputyylikkään alkulaukauksen Kristoffer Bark -sarjalleen

Anna Jansson tarjoaa huip­pu­tyy­lik­kään al­ku­lau­kauk­sen Kris­tof­fer Bark -sar­jal­leen

21.02.2021 19:00
Tilaajille
Pekka Eronen arvioi illan elokuvia: Kotirintamalla ei ole pause-namikkaa, vaan arki menee menojaan

Pekka Eronen arvioi illan elo­ku­via: Ko­ti­rin­ta­mal­la ei ole pau­se-na­mik­kaa, vaan arki menee me­no­jaan

18.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Luova ihminen on leikin dinosaurus – Jouni Järvenpään koreografia Harh, varp, parhaillaan! on katsojallekin hiipivä seikkailu

Arvio: Luova ihminen on leikin di­no­sau­rus – Jouni Jär­ven­pään ko­reo­gra­fia Harh, varp, par­hail­laan! on kat­so­jal­le­kin hiipivä seik­kai­lu

18.02.2021 12:45
Tilaajille
Syömässä: Kärppien lounas on maistuva ja täyttävä

Syö­mäs­sä: Kärp­pien lounas on mais­tu­va ja täyt­tä­vä

15.02.2021 09:05
Tilaajille
Televisiossa tänään: Itä-Saksasta länteen paennut taiteilija ei käännä katsettaan kauniisti kuvatussa elokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Itä-Sak­sas­ta länteen paennut tai­tei­li­ja ei käännä kat­set­taan kau­niis­ti ku­va­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Urheilijasta kirjailijaksi – sirpaleiset muistot kuvastelevat kertojan värikkäästä menneisyydestä yhtä ja toista

Arvio: Ur­hei­li­jas­ta kir­jai­li­jak­si – sir­pa­lei­set muistot ku­vas­te­le­vat ker­to­jan vä­rik­kääs­tä men­nei­syy­des­tä yhtä ja toista

04.02.2021 18:00 1
Tilaajille