Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Alkutuotanto
Liminkalainen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mummonsa perustaman suojelualueen koskemattomana  –Pohjoisessa yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa

Li­min­ka­lai­nen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mum­mon­sa pe­rus­ta­man suo­je­lu­alueen kos­ke­mat­to­ma­na –Poh­joi­ses­sa yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lun rahat ovat lop­pu­mas­sa

18.02.2024 08:51 29
Tilaajille
Katariina Isola, 23, sai lapsena neljä kanaa – Nyt lintuja on tuhansia, joiden munia hän kuskaa Oulun seudullekin

Ka­ta­rii­na Isola, 23, sai lapsena neljä kanaa – Nyt lintuja on tu­han­sia, joiden munia hän kuskaa Oulun seu­dul­le­kin

17.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Hyvätuloisten kaupunkilaisten metsät kasvavat huonosti – Metsäkeskuksen Oulun asiantuntija on huolissaan varsinkin taimikoista

Hy­vä­tu­lois­ten kau­pun­ki­lais­ten metsät kas­va­vat huo­nos­ti – Met­sä­kes­kuk­sen Oulun asian­tun­ti­ja on huo­lis­saan var­sin­kin tai­mi­kois­ta

31.01.2024 06:00 28
Tilaajille
Maaseutunäyttely järjestetään ensi kesänä Nivalan ajoharjoitteluradalla

Maa­seu­tu­näyt­te­ly jär­jes­te­tään ensi kesänä Nivalan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la

10.01.2024 13:27
Sankarilehmä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pelastaa lehmävanhuksen teurasautolta

San­ka­ri­leh­mä Juupas pelasti Marja Okkosen hengen lapsena – Nyt nuori nainen yrittää pe­las­taa leh­mä­van­huk­sen teu­ras­au­tol­ta

07.01.2024 05:00 26
Tilaajille
Omakotitalo joen rannalla Iissä, kokonainen maatila Oulaisissa – pohjoispohjalaiset kohteet nousivat huutokauppasivun katsotuimpien joukkoon

Oma­ko­ti­ta­lo joen ran­nal­la Iissä, ko­ko­nai­nen maatila Ou­lai­sis­sa – poh­jois­poh­ja­lai­set kohteet nou­si­vat huu­to­kaup­pa­si­vun kat­so­tuim­pien jouk­koon

28.12.2023 12:12 3
Koillismaalainen tilallinen laiminlöi nautojen hoidon vuosiksi ja piti lyhytkarvaisia koiria pakkasessa ilman kunnollista suojaa – tonnin sakot

Koil­lis­maa­lai­nen ti­lal­li­nen lai­min­löi nau­to­jen hoidon vuo­sik­si ja piti ly­hyt­kar­vai­sia koiria pak­ka­ses­sa ilman kun­nol­lis­ta suojaa – tonnin sakot

17.12.2023 17:14 5
Tilaajille
Paikallista, onnellista possua on mahdoton löytää oululaiseen joulupöytään – Selvitimme, miten jouluksi saa mahdollisimman eettistä lihaa

Pai­kal­lis­ta, on­nel­lis­ta possua on mah­do­ton löytää ou­lu­lai­seen jou­lu­pöy­tään – Sel­vi­tim­me, miten jou­luk­si saa mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

07.12.2023 17:00 6
Tilaajille
Ylivieskan lentokenttäalueelle suunnitellaan suurnavettaa – Lentokentän kiitorataa aiotaan lyhentää 300 metrillä ilmailumääräysten täyttämiseksi

Yli­vies­kan len­to­kent­tä­alueel­le suun­ni­tel­laan suur­na­vet­taa – Len­to­ken­tän kii­to­ra­taa aiotaan ly­hen­tää 300 met­ril­lä il­mai­lu­mää­räys­ten täyt­tä­mi­sek­si

21.11.2023 19:01 14
Tilaajille
Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 miljardin euron investointeja – mutta mistä löytyvät alalle tarvittavat 9 000 uutta käsiparia?

Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 mil­jar­din euron in­ves­toin­te­ja – mutta mistä löy­ty­vät alalle tar­vit­ta­vat 9 000 uutta kä­si­pa­ria?

12.11.2023 13:00 26
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

06.11.2023 13:36 1
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Pudasjärveläinen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten maitotilan saisi kannattavammksi

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Pu­das­jär­ve­läi­nen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten mai­to­ti­lan saisi kan­nat­ta­vammk­si

01.11.2023 06:00 21
Tilaajille
Soklista Savukoskella löytyi uusia mineraaleja – päätöksiä jatkotutkimuksista vielä loppuvuoden aikana

Sok­lis­ta Sa­vu­kos­kel­la löytyi uusia mi­ne­raa­le­ja – ­pää­tök­siä jat­ko­tut­ki­muk­sis­ta vielä lop­pu­vuo­den aikana

30.10.2023 11:47 2
Tilaajille
Mielenosoittajat pääsivät Kemin biotuotetehtaan puukentälle ja estivät liikenteen kulun – poliisi otti kiinni 29 aktivistia

Mie­len­osoit­ta­jat pää­si­vät Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ken­täl­le ja estivät lii­ken­teen kulun – poliisi otti kiinni 29 ak­ti­vis­tia

25.10.2023 19:31 24
Tilaajille
Tyrnäväläinen Maarit Lassila, 40, jatkaa appensa elämäntyötä – "Olisi ollut kamala laittaa tyhjästä luotu yritys kiinni"

Tyr­nä­vä­läi­nen Maarit Las­si­la, 40, jatkaa appensa elä­män­työ­tä – "Olisi ollut kamala laittaa tyh­jäs­tä luotu yritys kiinni"

20.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Koululaisten maatilapäivässa korostui, ettei ruokatuotantoamme saa pitää itsestäänselvyytenä eikä alkutuotantoamme tule tietoisesti romuttaa
Kolumni

Kou­lu­lais­ten maa­ti­la­päi­väs­sa ko­ros­tui, ettei ruo­ka­tuo­tan­toam­me saa pitää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä eikä al­ku­tuo­tan­toam­me tule tie­toi­ses­ti ro­mut­taa

19.10.2023 20:00
Tilaajille
Lokakuun keskiarvosateet on Oulussa saatu jo kaksinkertaisena – Maatalous kärsii sateisesta syksystä

Lo­ka­kuun kes­ki­ar­vo­sa­teet on Oulussa saatu jo kak­sin­ker­tai­se­na – ­Maa­ta­lous kärsii sa­tei­ses­ta syk­sys­tä

19.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soijan on­gel­mien juu­ri­syy on kas­va­nut lihan kulutus

13.10.2023 05:30 4
Kahdeksan lammasta hakeutui sateen suojaan ja jäi jumiin Siikajoella

Kah­dek­san lam­mas­ta ha­keu­tui sateen suojaan ja jäi jumiin Sii­ka­joel­la

12.10.2023 18:33
Suomen ja Viron välinen kaasuputki suljettiin vuotoepäilyn vuoksi – Ministeri sanoo Suomen kaasujärjestelmän tilan olevan vakaa

Suomen ja Viron välinen kaa­su­put­ki sul­jet­tiin vuo­to­epäi­lyn vuoksi – Mi­nis­te­ri sanoo Suomen kaa­su­jär­jes­tel­män tilan olevan vakaa

08.10.2023 14:47 3