Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Alkutuotanto
Kuukausi
Lumijoen kylätiellä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joen ky­lä­tiel­lä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 12:04 11
Tilaajille
Päätöntä politiikkaa vai varmoja faktoja? – Kokosimme, mistä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eri vuosiluvut tulevat

Pää­tön­tä po­li­tiik­kaa vai varmoja fak­to­ja? – Ko­ko­sim­me, mistä il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­den eri vuo­si­lu­vut tulevat

18.05.2023 18:30 34
Tilaajille
Lannoitteiden raaka-aineita tulee yhä Venäjältä, edes henkilöpakotteet eivät ole aina voimassa – Epävarmuus piinaa viljelijöitä kevätkylvöjen kynnyksellä

Lan­noit­tei­den raa­ka-ai­nei­ta tulee yhä Ve­nä­jäl­tä, edes hen­ki­lö­pa­kot­teet eivät ole aina voi­mas­sa – Epä­var­muus piinaa vil­je­li­jöi­tä ke­vät­kyl­vö­jen kyn­nyk­sel­lä

08.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jal­ta eväät kes­tä­vään kasvuun ja toive met­sä­rau­has­ta

08.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Maatalousyrittäjät tarvitsevat tukea elämän muutokseen
Kolumni

Maa­ta­lous­yrit­tä­jät tar­vit­se­vat tukea elämän muu­tok­seen

07.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

26.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Kaikki Ylinamman sisarukset halusivat isoina poronhoitajiksi – kaksi on toteuttanut unelmansa, kolmas vasta haaveilee ja neljäs on jo luovuttanut

Kaikki Yli­nam­man si­sa­ruk­set ha­lu­si­vat isoina po­ron­hoi­ta­jik­si – kaksi on to­teut­ta­nut unel­man­sa, kolmas vasta haa­vei­lee ja neljäs on jo luo­vut­ta­nut

22.04.2023 19:00 1
Tilaajille
Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta Suomen sähköjärjestelmään ja laskee sähkön hintaa

Tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Ol­ki­luo­to 3:sta: Tuo var­muut­ta Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mään ja laskee sähkön hintaa

16.04.2023 12:59 37
TVO: Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon ensi yönä

TVO: Ol­ki­luo­to 3 aloit­taa sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non ensi yönä

15.04.2023 10:43 22
Biotuotteet työllistävät Kemissä uuden ajan tehtaalla, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jättimyllyssä selviää, mitä eko, bio ja muut vihreät teollisuustermit tarkoittavat käytännössä

Bio­tuot­teet työl­lis­tä­vät Kemissä uuden ajan teh­taal­la, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jät­ti­myl­lys­sä sel­viää, mitä eko, bio ja muut vihreät teol­li­suus­ter­mit tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä

01.04.2023 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika to­tut­tau­tua aja­tuk­seen, että halvan ruuan aika on lop­pu­mas­sa

25.03.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tii­kan kriisi on ko­ros­ta­nut vehnän mer­ki­tys­tä – vehnän li­sä­vil­je­lyl­lä olisi mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös Poh­jois-Suo­mel­le

24.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

19.03.2023 06:30 14
Tilaajille
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 12:58 3
Soklin uumenissa piilee mahdollisuus pohjoiselle
Pääkirjoitus

Soklin uu­me­nis­sa piilee mah­dol­li­suus poh­joi­sel­le

26.02.2023 20:00 21
Tilaajille
Uusi eläinsuojelulaki etenee – uskonnollista rituaaliteurastusta ei olla kieltämässä, pitkistä siirtymäajoista kritiikkiä

Uusi eläin­suo­je­lu­la­ki etenee – us­kon­nol­lis­ta ri­tuaa­li­teu­ras­tus­ta ei olla kiel­tä­mäs­sä, pit­kis­tä siir­ty­mä­ajois­ta kri­tiik­kiä

17.02.2023 13:42 6
TVO: Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto viivästyy huhtikuulle

TVO: Ol­ki­luo­to 3:n sään­nöl­li­nen säh­kön­tuo­tan­to vii­väs­tyy huh­ti­kuul­le

16.02.2023 18:07 16
Ylämaankarja karkasi toistuvasti naapurin tontille Kärsämäellä, talloi istutuksia ja aiheutti pelkoa – sakkotuomio pysyi hovioikeudessa

Ylä­maan­kar­ja karkasi tois­tu­vas­ti naa­pu­rin ton­til­le Kär­sä­mäel­lä, talloi is­tu­tuk­sia ja ai­heut­ti pelkoa – sak­ko­tuo­mio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

09.02.2023 19:15 17
Tilaajille
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja."

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja."

05.02.2023 12:00 6
Tilaajille
Tarhaajaliitto syyttää turkistarhojen salakuvaajia eläinsuojelurikoksesta – rikosoikeuden professori tyrmää syytökset

Tar­haa­ja­liit­to syyttää tur­kis­tar­ho­jen sa­la­ku­vaa­jia eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri tyrmää syy­tök­set

29.01.2023 10:06 7