Digitaalinen älylaastari käyttöön lähivuosina – VTT:llä Oulussa kehitetään puettavaa elektroniikkaa, jota on mukava käyttää
Tilaajille

Di­gi­taa­li­nen äly­laas­ta­ri käyt­töön lä­hi­vuo­si­na – VTT:llä Oulussa ke­hi­te­tään puet­ta­vaa elekt­ro­niik­kaa, jota on mukava käyttää

07:00 7
200-metrisen rahtilaivan ruumassa palo Raahen Lapaluodon satamassa, tuli saatu hallintaan

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa palo Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa, tuli saatu hal­lin­taan

11:38
Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan
Tilaajille

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

06:30
Pannukakkutalo lopettaa toimintansa torinrannan makasiinissa Oulussa
Tilaajille

Pan­nu­kak­ku­ta­lo lo­pet­taa toi­min­tan­sa to­rin­ran­nan ma­ka­sii­nis­sa Oulussa

11:49
Unibedin laadukas moottorisänky on satsaus hyvinvointiin
Mainos Unibed

Uni­be­din laa­du­kas moot­to­ri­sän­ky on satsaus hy­vin­voin­tiin

17.09.2021 06:00
Luetuimmat
Kadun varteen pysäköity henkilöauto syttyi palamaan Oulun Toppilassa

Kadun varteen pysäköity henkilöauto syttyi palamaan Oulun Toppilassa

19.09.2021 15:31 11
Tilaajille
Lipolle tulossa kymmenien tuhansien eurojen taloudellinen tappio – pettynyt seurapomo Mika Lähteenmäki: "Joukkue ei pelannut kokonaisuutena yhtään hyvää peliä"

Lipolle tulossa kymmenien tuhansien eurojen taloudellinen tappio – pettynyt seurapomo Mika Lähteenmäki: "Joukkue ei pelannut kokonaisuutena yhtään hyvää peliä"

19.09.2021 21:26 55
Tilaajille
Kellariin syöksyneistä hulevesistä alkoi kipakka oikeustaistelu, joka sapettaa Ville Puukkaa edelleen – Selvitimme, mistä oululaiset ovat käräjöineet kaupungin kanssa ja millaisia riitoja on sovittu

Kellariin syöksyneistä hulevesistä alkoi kipakka oikeustaistelu, joka sapettaa Ville Puukkaa edelleen – Selvitimme, mistä oululaiset ovat käräjöineet kaupungin kanssa ja millaisia riitoja on sovittu

19.09.2021 06:00 24
Tilaajille
Lipon unelma noususta murskaksi kotiyleisön edessä – SiiPe löi ratkaisun supervuorossa

Lipon unelma noususta murskaksi kotiyleisön edessä – SiiPe löi ratkaisun supervuorossa

19.09.2021 18:34 39
Tilaajille
Vuoristoradan julma päätös – kyynelsilmäinen konkari Ville-Pekka Jokinen jaksoi musertavan pettymyksen hetkellä valaa uskoa seuran valoisaan jatkoon: "Lippo on tulevaisuudessa vankka Superpesiksen joukkue"

Vuoristoradan julma päätös – kyynelsilmäinen konkari Ville-Pekka Jokinen jaksoi musertavan pettymyksen hetkellä valaa uskoa seuran valoisaan jatkoon: "Lippo on tulevaisuudessa vankka Superpesiksen joukkue"

19.09.2021 20:56 3
Tilaajille
Muistisairauksia voi esiintyä myös nuorilla –  "Nykyään tietokoneen käyttötaidot unohtuvat usein ensimmäisenä"

Muis­ti­sai­rauk­sia voi esiin­tyä myös nuo­ril­la – "Ny­kyään tie­to­ko­neen käyt­tö­tai­dot unoh­tu­vat usein en­sim­mäi­se­nä"

10:26
Kellariin syöksyneistä hulevesistä alkoi kipakka oikeustaistelu, joka sapettaa Ville Puukkaa edelleen – Selvitimme, mistä oululaiset ovat käräjöineet kaupungin kanssa ja millaisia riitoja on sovittu
Tilaajille

Kel­la­riin syök­sy­neis­tä hu­le­ve­sis­tä alkoi kipakka oi­keus­tais­te­lu, joka sa­pet­taa Ville Puukkaa edel­leen – Sel­vi­tim­me, mistä ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa ja mil­lai­sia riitoja on sovittu

19.09.2021 06:00 24
Lipolle tulossa kymmenien tuhansien eurojen taloudellinen tappio – pettynyt seurapomo Mika Lähteenmäki: "Joukkue ei pelannut kokonaisuutena yhtään hyvää peliä"
Tilaajille

Lipolle tulossa kym­me­nien tu­han­sien eurojen ta­lou­del­li­nen tappio – pet­ty­nyt seu­ra­po­mo Mika Läh­teen­mä­ki: "Jouk­kue ei pe­lan­nut ko­ko­nai­suu­te­na yhtään hyvää peliä"

19.09.2021 21:26 55
Joni-Arttu Siepillä väkevä paluu OLS-paitaan – hattutemppu varmisti voiton liiga-avauksessa
Tilaajille

Joni-Arttu Siepillä väkevä paluu OLS-paitaan – hattutemppu varmisti voiton liiga-avauksessa

19.09.2021 22:12 1
Pankkien asiakkaat vähiten tyytyväisiä Danskeen ja Nordeaan, OP sijoittuu keskikastiin – parhaat arvosanat pienemmille pankeille

Pank­kien asiak­kaat vähiten tyy­ty­väi­siä Dans­keen ja Nor­deaan, OP si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin – parhaat ar­vo­sa­nat pie­nem­mil­le pan­keil­le

06:51 10
Oululainen Fingersoft tarjoaa muille mallia työajan lyhentämiseen
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oululainen Fingersoft tarjoaa muille mallia työajan lyhentämiseen

19.09.2021 20:00 7
Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua
Tilaajille
Kolumni
Pasi Klemettilä

Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua

06:00 30
Kaleva Live: Ensimmäistä kertaa Oulussa järjestettävät telinevoimistelun SM-kisat huipentuivat tänään finaaleihin – katso tallenne täältä
Kalevan livet ja podcastit
Tilaajille

Kaleva Live: En­sim­mäis­tä kertaa Oulussa jär­jes­tet­tä­vät te­li­ne­voi­mis­te­lun SM-ki­sat hui­pen­tui­vat tänään fi­naa­lei­hin – katso tal­len­ne täältä

19.09.2021 18:10 2
Kaleva Live on aktiivisesti mukana Oulun syksyn urheilutapahtumissa – katso lista tulevista lähetyksistä sekä tallenteet aiemmista tapahtumista

Kaleva Live on ak­tii­vi­ses­ti mukana Oulun syksyn ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­sa – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä tal­len­teet aiem­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta

02.07.2021 13:16 12
Oulun Pyrinnöllä on telinevoimistelun SM-kotikisoissaan monta kärkitason urheilijaa, mutta se on vaatinut vuosikausien pitkäjänteisen työn – "Varmasti naamani on moneen otteeseen kyllästyttänyt"

Oulun Py­rin­nöl­lä on te­li­ne­voi­mis­te­lun SM-ko­ti­ki­sois­saan monta kär­ki­ta­son ur­hei­li­jaa, mutta se on vaa­ti­nut vuo­si­kau­sien pit­kä­jän­tei­sen työn – "Var­mas­ti naamani on moneen ot­tee­seen kyl­läs­tyt­tä­nyt"

16.09.2021 19:15
Tilaajille
Kaleva Live: Castrenissa käytiin Kakkosen kärkipään taisto, JJK saapui Mikko Mannisen johdolla Herculesin vieraaksi – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Cast­re­nis­sa käytiin Kak­ko­sen kär­ki­pään taisto, JJK saapui Mikko Man­ni­sen joh­dol­la Her­cu­le­sin vie­raak­si – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

11.09.2021 17:30
Tilaajille

Kaleva Live: HauPa matkasi Na­pa­pii­ril­le RoPSin naisten vie­raak­si – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

11.09.2021 20:28 1
Tilaajille
The Crown palkittiin Emmy-gaalassa parhaana draamasarjana, Ted Lassolle komediasarjan palkinto

The Crown palkittiin Emmy-gaalassa parhaana draamasarjana, Ted Lassolle komediasarjan palkinto

07:34
Lions-klubit kaipaisivat nuoria aikuisia mukaan – uusiin yhdistyksiin pääsee sukupuoleen katsomatta ja vanhatkin uudistavat sääntöjään
Tilaajille

Lions-klu­bit kai­pai­si­vat nuoria ai­kui­sia mukaan – uusiin yh­dis­tyk­siin pääsee su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta ja van­hat­kin uu­dis­ta­vat sään­tö­jään

06:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Ville Kivijärvi

Lentäminen voisi olla ratkaisu ilmastokriisiin – lentokoneiden jättövanat lämmittävät ilmastoa, joten ne voivat myös viilentää sitä

09:00
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin
Tilaajille

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

08:16
Elämä on yhtä tanssia – oululainen Veera Pyykkö vetää minuuttiaikataululla ja intohimolla
Forum24

Elämä on yhtä tanssia – ou­lu­lai­nen Veera Pyykkö vetää mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la ja in­to­hi­mol­la

19.09.2021 06:04
Vaihdevuodet röyhkeillä kirjaimilla – oululaistaiteilijat ripustivat gallerian seinille reikäisiä sukkahousuja ja 21 nänniä

Vaih­de­vuo­det röyh­keil­lä kir­jai­mil­la – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat ri­pus­ti­vat gal­le­rian sei­nil­le rei­käi­siä suk­ka­hou­su­ja ja 21 nänniä

18.09.2021 07:10 2
Metsähallitus satsaa saariin – Röyttään, Kropsuun ja Hietakallaan on rakenteilla kaikkien retkeilijöiden käytössä olevia päivätupia

Met­sä­hal­li­tus satsaa saariin – Röyt­tään, Krop­suun ja Hie­ta­kal­laan on ra­ken­teil­la kaik­kien ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä olevia päi­vä­tu­pia

17.09.2021 06:08 10
Vain harva sähköpotkulauta on päätynyt pusikkoon – "Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu"

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jukka Huotari

Oulun talous vaatii sopeuttamista ja se täytyy tehdä nyt

06:00 3
Putinin tukipuolueen kannatus omilla kymmenluvuillaan – Venäjän vaaleissa äänistä laskettu yli 70 prosenttia

Putinin tu­ki­puo­lueen kan­na­tus omilla kym­men­lu­vuil­laan – Venäjän vaa­leis­sa äänistä las­ket­tu yli 70 pro­sent­tia

09:30 4
Mopoilija loukkaantui törmättyään hirveen Kajaanissa

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui tör­mät­tyään hirveen Ka­jaa­nis­sa

09:18
Luvassa pilvinen viikko – alkuviikosta voi olla yöpakkasia

Luvassa pil­vi­nen viikko – al­ku­vii­kos­ta voi olla yö­pak­ka­sia

19.09.2021 20:22 1
Ainakin kahdeksan kuollut ampumisessa yliopistokampuksella Venäjän Permissä

Ainakin kahdeksan kuollut ampumisessa yliopistokampuksella Venäjän Permissä

12:09
Syömässä: Lounas ilman iltapäiväkoomaa Kempeleen Boulis-ravintolassa
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Lounas ilman il­ta­päi­vä­koo­maa Kem­pe­leen Bou­lis-ra­vin­to­las­sa

09:30 1
Toimitus suosittelee
Jos sairaanhoitaja alennetaan lähihoitajaksi ja työyhteisö vieroksuu, houkuttaako Suomi vain hyvällä sosiaaliturvallaan? – Ilman asennemuutosta ulkomaalaisista ei saada helpotusta työvoimapulaan

Jos sai­raan­hoi­ta­ja alen­ne­taan lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työ­yh­tei­sö vie­rok­suu, hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

18.09.2021 06:00 29
Tilaajille
Antti Ylitalo suojeli kymmenen hehtaaria omia metsiään Limingassa ja jälkikasvukin piti päätöstä hyvänä – metsänomistajien suojeluinto on yllättänyt viranomaiset

Antti Ylitalo suojeli kym­me­nen heh­taa­ria omia met­siään Li­min­gas­sa ja jäl­ki­kas­vu­kin piti pää­tös­tä hyvänä – met­sän­omis­ta­jien suo­je­lu­in­to on yl­lät­tä­nyt vi­ran­omai­set

18.09.2021 06:00 10
Tilaajille
On vanha jengi koossa taas – OLS:n liigahistorian toiseksi paras maalintekijä Valtteri Parviainen on päässyt taas pelikuntoon ja saa vierelleen tutut ketjukaverit: "Toivottavasti voin tehdä äitini katsomossa ylpeäksi"

On vanha jengi koossa taas – OLS:n lii­ga­his­to­rian toi­sek­si paras maa­lin­te­ki­jä Valt­te­ri Par­viai­nen on päässyt taas pe­li­kun­toon ja saa vie­rel­leen tutut ket­ju­ka­ve­rit: "Toi­vot­ta­vas­ti voin tehdä äitini kat­so­mos­sa yl­peäk­si"

18.09.2021 08:00
Tilaajille
Politiikasta lähtevä Juha Sipilä on parjatuimpia päättäjiä, vaikka onnistui velkaantumisen taitossa – nyt hän paljastaa, mikä olisi saanut jatkamaan pitempään

Po­li­tii­kas­ta lähtevä Juha Sipilä on par­ja­tuim­pia päät­tä­jiä, vaikka on­nis­tui vel­kaan­tu­mi­sen tai­tos­sa – nyt hän pal­jas­taa, mikä olisi saanut jat­ka­maan pi­tem­pään

18.09.2021 10:00 88
Tilaajille
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Oululaisisä Olli Kohonen kirjoitti vesihuollon yksityistämistä vastustavan aloitteen Pikku Kakkosen aikana – ja niin vesilaitosten yksityistämiselle tuli stoppi

Ou­lu­lai­si­sä Olli Kohonen kir­joit­ti ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mis­tä vas­tus­ta­van aloit­teen Pikku Kak­ko­sen aikana – ja niin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le tuli stoppi

16.09.2021 06:00 35
Tilaajille
Kouluterveyskysely: Oma mieliala huolettaa yhä useampaa pohjoispohjanmaalaista nuorta, yksinäisyys on lisääntynyt, huumeita on helppo hankkia
Tilaajille

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

19.09.2021 18:00 1
Kanarialla tulivuorenpurkaus – purkausta edelsi maanjäristys

Ka­na­rial­la tu­li­vuo­ren­pur­kaus – pur­kaus­ta edelsi maan­jä­ris­tys

19.09.2021 20:44
Lauantaina Suomen väkiluku oli 5 555 555 – THL:ssa aiottiin juhlia porkkanalla

Lauan­tai­na Suomen vä­ki­lu­ku oli 5 555 555 – THL:ssa aiot­tiin juhlia pork­ka­nal­la

19.09.2021 22:46 5
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Sievissä

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Sie­vis­sä

19.09.2021 23:46
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.