Oululaisille ravintoloille koronasulku on kova paikka – "Musertavia uutisia, häkeltynyt tunnelma"
Tilaajille

Ou­lu­lai­sil­le ra­vin­to­loil­le ko­ro­na­sul­ku on kova paikka – "Mu­ser­ta­via uu­ti­sia, hä­kel­ty­nyt tun­nel­ma"

17:00 7
Valtava lumikuorma putosi hallin katolta tielle Toppilassa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä loukkaantui lievästi – Pelastuslaitos: Katu suljettu, alueella on hengenvaara

Valtava lu­mi­kuor­ma putosi hallin katolta tielle Top­pi­las­sa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä louk­kaan­tui lie­väs­ti – Pe­las­tus­lai­tos: Katu sul­jet­tu, alueel­la on hen­gen­vaa­ra

18:04 2
Alueen koronanyrkki kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen perjantaina linjaamaan suosituksista Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla uudessa tilanteessa
Tilaajille

Alueen ko­ro­na­nyrk­ki ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen per­jan­tai­na lin­jaa­maan suo­si­tuk­sis­ta Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la uudessa ti­lan­tees­sa

14:11 30
Suomeen kolmen viikon sulkutila: Toinen aste ja yläluokat etäopetukseen, ravintolat kiinni – ”On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole”

Suomeen kolmen viikon sul­ku­ti­la: Toinen aste ja ylä­luo­kat etäo­pe­tuk­seen, ra­vin­to­lat kiinni – ”On jak­set­ta­va, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole”

11:59 160
Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käytettyjä asuntoja on myynnissä niin vähän, että hyvistä kohteista on maksettu hintapyyntöä enemmän
Tilaajille

Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käy­tet­ty­jä asun­to­ja on myyn­nis­sä niin vähän, että hyvistä koh­teis­ta on mak­set­tu hin­ta­pyyn­töä enemmän

24.02.2021 19:00 26
THL: Suomessa raportoitu 565 uutta koronatartuntaa –  Pohjois-Pohjanmaalla todettu kahdeksan uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 565 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu kah­dek­san uutta tar­tun­taa

11:59 13
Hovioikeuden ratkaistavaksi tuli, saako poliisi pysäyttää mopoilijan sumutteen avulla – taustalla Oulussa sattunut pysäytysyritys, jonka jälkeen nuori mopokuski törmäsi puuhun
Tilaajille

Ho­vi­oi­keu­den rat­kais­ta­vak­si tuli, saako poliisi py­säyt­tää mo­poi­li­jan su­mut­teen avulla – taus­tal­la Oulussa sat­tu­nut py­säy­ty­sy­ri­tys, jonka jälkeen nuori mo­po­kus­ki törmäsi puuhun

16:02
Uusimmat
Valtava lumikuorma putosi hallin katolta tielle Toppilassa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä loukkaantui lievästi – Pelastuslaitos: Katu suljettu, alueella on hengenvaara

Valtava lu­mi­kuor­ma putosi hallin katolta tielle Top­pi­las­sa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä louk­kaan­tui lie­väs­ti – Pe­las­tus­lai­tos: Katu sul­jet­tu, alueel­la on hen­gen­vaa­ra

18:04 2
Oululaisille ravintoloille koronasulku on kova paikka – "Musertavia uutisia, häkeltynyt tunnelma"

Ou­lu­lai­sil­le ra­vin­to­loil­le ko­ro­na­sul­ku on kova paikka – "Mu­ser­ta­via uu­ti­sia, hä­kel­ty­nyt tun­nel­ma"

17:00 7
Tilaajille
Lintilä: Ravintoloiden korvauksiin malli kustannustuesta – elinkeinoministeri ei vielä arvioi tukisummaa

Lin­ti­lä: Ra­vin­to­loi­den kor­vauk­siin malli kus­tan­nus­tues­ta – elin­kei­no­mi­nis­te­ri ei vielä arvioi tu­ki­sum­maa

16:56 1
Tilaajille
Hovioikeuden ratkaistavaksi tuli, saako poliisi pysäyttää mopoilijan sumutteen avulla – taustalla Oulussa sattunut pysäytysyritys, jonka jälkeen nuori mopokuski törmäsi puuhun

Ho­vi­oi­keu­den rat­kais­ta­vak­si tuli, saako poliisi py­säyt­tää mo­poi­li­jan su­mut­teen avulla – taus­tal­la Oulussa sat­tu­nut py­säy­ty­sy­ri­tys, jonka jälkeen nuori mo­po­kus­ki törmäsi puuhun

16:02
Tilaajille
Konna kokee isäntunnetta illan elokuvassa – Kevin Costner on ehkä parhaassa roolissaan

Konna kokee isän­tun­net­ta illan elo­ku­vas­sa – Kevin Costner on ehkä par­haas­sa roo­lis­saan

16:00
Tilaajille
Sortumavaara navetassa Utajärvellä – lumi poistettiin 200 sonnin navetan katolta

Sor­tu­ma­vaa­ra na­ve­tas­sa Uta­jär­vel­lä – lumi pois­tet­tiin 200 sonnin navetan katolta

15:41
Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön
Mainos Oamk

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen YAMK-tut­kin­to avasi ovet unel­mien työhön

23.02.2021 06:00
Hiihdon MM-kisat alkavat torstaina Saksan Oberstdorfissa – katso täältä MM-kisojen ohjelma

Hiihdon MM-ki­sat alkavat tors­tai­na Saksan Oberst­dor­fis­sa – katso täältä MM-ki­so­jen ohjelma

07:00 1
Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle
Tilaajille
Pääkirjoitus

Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle

14:35 4
Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä
Tilaajille
Kolumni
Elina Ursin

Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä

24.02.2021 06:00 2
LM-kysely johtajaylilääkäreille: Tasapuolisten kuntavaalien toteuttaminen on vaikeaa – erityinen ongelma karanteenissa olevat äänestäjät
Tilaajille

LM-ky­se­ly joh­ta­jay­li­lää­kä­reil­le: Ta­sa­puo­lis­ten kun­ta­vaa­lien to­teut­ta­mi­nen on vaikeaa – eri­tyi­nen ongelma ka­ran­tee­nis­sa olevat ää­nes­tä­jät

24.02.2021 14:01 7
TE-palvelut toimii vahvasti työnantajan ja yrittäjän tukena
Mainos te-palvelut

TE-pal­ve­lut toimii vah­vas­ti työn­an­ta­jan ja yrit­tä­jän tukena

22.02.2021 06:00
Omakotitalo kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Välivainiolla, asukkaat pääsivät itse ulos talosta

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Vä­li­vai­niol­la, asuk­kaat pää­si­vät itse ulos talosta

16:21
Koronarokotuksen puhelinpalvelussa on ruuhkaa, mutta nettivarausta on kiitelty – Terveysjohtaja: "Linjalle jääminen tai useat soitot eivät auta ajan saamisessa, kannattaa jättää soittopyyntö"
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on ruuh­kaa, mutta net­ti­va­raus­ta on kii­tel­ty – Ter­veys­joh­ta­ja: "Lin­jal­le jää­mi­nen tai useat soitot eivät auta ajan saa­mi­ses­sa, kan­nat­taa jättää soit­to­pyyn­tö"

14:47 5
Tokmanni-halpakauppaketjulle tulossa jo seitsemäs myymälä Oulun seudulle: Yhtiö rakennuttaa uuden kaupan Oulun Ruskoon, avajaiset keväällä 2022
Tilaajille

Tok­man­ni-hal­pa­kaup­pa­ket­jul­le tulossa jo seit­se­mäs myymälä Oulun seu­dul­le: Yhtiö ra­ken­nut­taa uuden kaupan Oulun Rus­koon, ava­jai­set ke­vääl­lä 2022

13:55 2
Toimitus suosittelee
Laitonta lempeä, murhia ja petoksia – Oulun seudun oppaiden uusi kävelykierros valottaa Pohjolan valkean kaupungin pimeää puolta sukeltamalla sen synkkään rikoshistoriaan

Lai­ton­ta lempeä, murhia ja pe­tok­sia – Oulun seudun op­pai­den uusi kä­ve­ly­kier­ros va­lot­taa Poh­jo­lan valkean kau­pun­gin pimeää puolta su­kel­ta­mal­la sen synk­kään ri­kos­his­to­riaan

20.02.2021 17:00 2
Tilaajille
Ennennäkemätön turistiryntäys Hailuotoon herätti yrittäjät toimimaan – "Asiakkaita oli yhtä paljon kuin parhaimpana kesälauantaina"

En­nen­nä­ke­mä­tön tu­ris­ti­ryn­täys Hai­luo­toon herätti yrit­tä­jät toi­mi­maan – "A­siak­kai­ta oli yhtä paljon kuin par­haim­pa­na ke­sä­lauan­tai­na"

22.02.2021 11:17 26
Tilaajille
Tee sudokuja ja ristikoita Kalevan sivuilla

Tee su­do­ku­ja ja ris­ti­koi­ta Kalevan si­vuil­la

17.02.2021 10:59 8
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaiset pelikaverit muistelevat viisikymppistä Jari Litmasta: "Ei se Francesco Totti minun kanssani tullut verryttelyssä juttelemaan"

Ou­lu­lai­set pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat vii­si­kymp­pis­tä Jari Lit­mas­ta: "Ei se Fran­ces­co Totti minun kans­sa­ni tullut ver­ryt­te­lys­sä jut­te­le­maan"

20.02.2021 09:00
Tilaajille
Miia ja Valtteri löysivät ammatit metsästä ja maalta: ”Isot koneet kiinnostavat.”
Mainos OSAO

Miia ja Valt­te­ri löy­si­vät ammatit met­säs­tä ja maalta: ”Isot koneet kiin­nos­ta­vat.”

22.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Marjo Kolehmainen, Juha Väyrynen

Miksi paikallinen ei pärjää? – kuntien ohjeissa on hyvä varmistaa, että hankintoja tekevillä on tarvittavat keinot soveltaa lakia parhaimman mahdollisen lopputuloksen saamiseksi

15:30
Avi päättää perjantaina siirrytäänkö Pohjois-Pohjanmaalla kuuden hengen kokoontumisrajoitukseen – muista  toimenpiteistä päättävät kiihtymisvaiheessa olevien alueiden kunnat
Tilaajille

Avi päättää per­jan­tai­na siir­ry­tään­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­seen – muista toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vät kiih­ty­mis­vai­hees­sa olevien aluei­den kunnat

15:23 3
Ruotsin Jonna Sundling voitti naisten sprintin selvällä erolla – miehissä Norjaan kolmosvoitto

Ruotsin Jonna Sund­ling voitti naisten sprin­tin sel­väl­lä erolla – mie­his­sä Norjaan kol­mos­voit­to

14:18
Lintilä: Ravintoloiden korvauksiin malli kustannustuesta – elinkeinoministeri ei vielä arvioi tukisummaa
Tilaajille

Lintilä: Ravintoloiden korvauksiin malli kustannustuesta – elinkeinoministeri ei vielä arvioi tukisummaa

16:56 1
Oululainen Varjo-festivaali laajentaa tulevan kesän ohjelmistoaan ulkomaisilla artisteilla – festivaali ei aio laajentaa kokoaan rajoitusten mahdollisista purkamisista huolimatta

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li laa­jen­taa tulevan kesän oh­jel­mis­toaan ul­ko­mai­sil­la ar­tis­teil­la – fes­ti­vaa­li ei aio laa­jen­taa kokoaan ra­joi­tus­ten mah­dol­li­sis­ta pur­ka­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

12:00 1
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"
Forum24

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

06:12 5
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 10
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 7
Oululainen Silja Kejonen runoilee omassa karanteenipuutarhassaan kadonneista rutiineista – "Tällainen aika korostaa, miten tärkeää on, että voi fyysisesti jakaa kokemuksiaan"

Ou­lu­lai­nen Silja Kejonen ru­noi­lee omassa ka­ran­tee­ni­puu­tar­has­saan ka­don­neis­ta ru­tii­neis­ta – "Täl­lai­nen aika ko­ros­taa, miten tärkeää on, että voi fyy­si­ses­ti jakaa ko­ke­muk­siaan"

21.02.2021 06:15
Sortumavaara navetassa Utajärvellä – lumi poistettiin 200 sonnin navetan katolta

Sor­tu­ma­vaa­ra na­ve­tas­sa Uta­jär­vel­lä – lumi pois­tet­tiin 200 sonnin navetan katolta

15:41
Työntekijä pelastettiin kuorma-auton säiliöstä Oulussa

Työn­te­ki­jä pe­las­tet­tiin kuor­ma-au­ton säi­liös­tä Oulussa

14:25
Konna kokee isäntunnetta illan elokuvassa – Kevin Costner on ehkä parhaassa roolissaan
Tilaajille

Konna kokee isäntunnetta illan elokuvassa – Kevin Costner on ehkä parhaassa roolissaan

16:00
Kuinka kauan vielä pitää jaksaa rajoituksia? – Marinilta ei tullut selvää vastausta, mutta joukossa oli myös positiivinen viesti
Tilaajille

Kuinka kauan vielä pitää jaksaa ra­joi­tuk­sia? – Ma­ri­nil­ta ei tullut selvää vas­taus­ta, mutta jou­kos­sa oli myös po­si­tii­vi­nen viesti

12:44 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.