Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Runsasväkinen Liminka menettää terveyskeskuksen, mutta hoitoa saa jatkossakin joka arkipäivä
Tilaajille

Run­sas­vä­ki­nen Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen, mutta hoitoa saa jat­kos­sa­kin joka ar­ki­päi­vä

17:39 21
Otteluseuranta: Kuudeskaan kerta ei tuonut HPK:lle voittoa Kärpistä – isännille tärkeät sarjapisteet Turusen maalilla
Tilaajille

Ot­te­lu­seu­ran­ta: Kuu­des­kaan kerta ei tuonut HPK:lle voittoa Kär­pis­tä – isän­nil­le tärkeät sar­ja­pis­teet Turusen maa­lil­la

20:43 9
Tällaista ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuudelipaikka – Kolmen ravintolan patiolla ristiinsyöminen on harvinaista
Tilaajille

Täl­lais­ta ruokaa tarjoaa Pekurin kehuttu nuu­de­li­paik­ka – Kolmen ra­vin­to­lan pa­tiol­la ris­tiin­syö­mi­nen on har­vi­nais­ta

17:00 3
Merikosken alakanavan rannalta löydettiin vaatteita, etsinnät päättyivät tuloksetta

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­van ran­nal­ta löy­det­tiin vaat­tei­ta, et­sin­nät päät­tyi­vät tu­lok­set­ta

21:23
”Oululaiset eivät ehkä aivan ymmärrä Ruskotunturin arvoa” – Lähirinne istutti Silandereihin laskettelukipinän, joka on roihunnut jo 10 vuotta
Mainos Ruskotunturi

”Ou­lu­lai­set eivät ehkä aivan ymmärrä Rus­ko­tun­tu­rin arvoa” – Lä­hi­rin­ne istutti Si­lan­de­rei­hin las­ket­te­lu­ki­pi­nän, joka on roi­hun­nut jo 10 vuotta

19.02.2024 06:00
Uusi pinkki auto täytti oululaisen ostajan toiveet – Autoliikkeet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna
Luitko jo nämä
Tilaajille

Uusi pinkki auto täytti ou­lu­lai­sen ostajan toiveet – Au­to­liik­keet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna

06:00 40
Oulun kaupunki myymässä 30:tä kiinteistöään – arvokkain on 27,5 miljoonan euron Hiirosenkoti

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä 30:tä kiin­teis­töään – ar­vok­kain on 27,5 mil­joo­nan euron Hii­ro­sen­ko­ti

06:00 58
Tilaajille
Pohde kertoi tarkemmin laajoista yt-neuvotteluistaan – Näiden yksiköiden toiminta päättyy

Pohde kertoi tar­kem­min laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­taan – Näiden yk­si­köi­den toi­min­ta päättyy

20.02.2024 20:46 127
Tilaajille
Teknologiayritys Keysight irtisanoo 60 henkilöä Oulussa – Rekrybuumi vaihtui lomautuksiin ja irtisanomisiin ICT-alalla

Tek­no­lo­gia­yri­tys Key­sight ir­ti­sa­noo 60 hen­ki­löä Oulussa – Rek­ry­buu­mi vaihtui lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin ICT-alal­la

12:34 9
Tilaajille
Syyte: Ammattiopiston opettaja läpsi opiskelijoita takapuolelle ja uhkaili väkivallalla Ylivieskassa – Jedu irtisanoi opettajan
Tilaajille

Syyte: Am­mat­ti­opis­ton opet­ta­ja läpsi opis­ke­li­joi­ta ta­ka­puo­lel­le ja uhkaili vä­ki­val­lal­la Yli­vies­kas­sa – Jedu ir­ti­sa­noi opet­ta­jan

13:55
Nainen lähti viikoiksi reissuun ja jätti kissat ilman hoitoa Limingassa – oikeus tuomitsi sakkoihin
Tilaajille

Nainen lähti vii­koik­si reis­suun ja jätti kissat ilman hoitoa Li­min­gas­sa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

15:25 4
Työntekijäpulasta kärsivissä Iin päiväkodeissa keksittiin kokeilla 4-päiväistä työviikkoa – Opettajilla on mallista vain hyvää sanottavaa
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Työn­te­ki­jä­pu­las­ta kär­si­vis­sä Iin päi­vä­ko­deis­sa kek­sit­tiin ko­keil­la 4-päi­väis­tä työ­viik­koa – Opet­ta­jil­la on mal­lis­ta vain hyvää sa­not­ta­vaa

20.02.2024 05:00 23
Näin Oulun käräjäoikeuden tuomiot eroavat muusta maasta – Raiskauksesta vähemmän vankeutta

Näin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuomiot eroavat muusta maasta – Rais­kauk­ses­ta vä­hem­män van­keut­ta

19.02.2024 09:39 6
Tilaajille
Näkökulma: Paras paikka Oulun yliopiston keskustakampukselle on Myllytullissa

Nä­kö­kul­ma: Paras paikka Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le on Myl­ly­tul­lis­sa

19.02.2024 06:00 207
Tilaajille
Vammaisperheet jäivät ilman palveluita Kempeleessä – "Pohteen malli" tunnetaan jo koko maassa, eikä pelkästään hyvässä mielessä

Vam­mais­per­heet jäivät ilman pal­ve­lui­ta Kem­pe­lees­sä – "Poh­teen malli" tun­ne­taan jo koko maassa, eikä pel­käs­tään hyvässä mie­les­sä

18.02.2024 16:00 77
Tilaajille
OSAOssa kaivosalaa opiskeleva Jenna sai tukea valintaansa äiti Lauralta – “Vanhemman rooli on kannustaa ja tukea”
Mainos OSAO

OSAOssa kai­vosalaa opis­ke­le­va Jenna sai tukea va­lin­taan­sa äiti Lau­ral­ta – “Van­hem­man rooli on kan­nus­taa ja tukea”

20.02.2024 06:00
Kiiminkiläislähtöinen Jarmo Saarela, 58, on noussut huipulle kovalla työllä – Raviohjastajan Volvon mittariin kertyi pahimmillaan yli 130 000 kilometriä vuodessa
Tilaajille

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen Jarmo Saa­re­la, 58, on noussut hui­pul­le kovalla työllä – Ra­vi­oh­jas­ta­jan Volvon mit­ta­riin kertyi pa­him­mil­laan yli 130 000 ki­lo­met­riä vuo­des­sa

16:56 2
Miten Aleksei Navalnyi kuoli ja mitä hänen ruumiilleen tapahtuu? Tämä oppositiopoliitikon kuolemasta tiedetään nyt
Tilaajille

Miten Aleksei Na­val­nyi kuoli ja mitä hänen ruu­miil­leen ta­pah­tuu? Tämä op­po­si­tio­po­lii­ti­kon kuo­le­mas­ta tie­de­tään nyt

15:19 1
Muistokirjoitus: Kalevan sankarireportteri, professori Jukka Nevakivi 1931–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Kalevan san­ka­ri­re­port­te­ri, pro­fes­so­ri Jukka Ne­va­ki­vi 1931–2024

15:39 4
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

19.02.2024 17:00 19
Aggressiivinen rekkakuski roikkui kilometritolkulla oululaisen Johanna Pakosen takapuskurissa – Sitten pikkupoika juoksi suojatielle ja rysähti

Ag­gres­sii­vi­nen rek­ka­kus­ki roikkui ki­lo­met­ri­tol­kul­la ou­lu­lai­sen Johanna Pakosen ta­ka­pus­ku­ris­sa – Sitten pik­ku­poi­ka juoksi suo­ja­tiel­le ja rysähti

17.02.2024 17:00 61
Tilaajille
Oululainen Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Ou­lu­lai­nen Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

18.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Miika Moilanen, 36, on rakentanut massiivista hirsitaloaan jo viisi vuotta – Ammattirakentaja tekee oman kotinsa kestämään vuosisatoja

Miika Moi­la­nen, 36, on ra­ken­ta­nut mas­sii­vis­ta hir­si­ta­loaan jo viisi vuotta – Am­mat­ti­ra­ken­ta­ja tekee oman kotinsa kes­tä­mään vuo­si­sa­to­ja

16.02.2024 06:59 44
Tilaajille
Omakotitaloja upealle rantapaikalle – ”Matalat asumiskustannukset kiinnostavat kodinostajia”
Mainos Nastarakennus Oy

Oma­ko­ti­ta­lo­ja upealle ran­ta­pai­kal­le – ”Ma­ta­lat asu­mis­kus­tan­nuk­set kiin­nos­ta­vat ko­di­nos­ta­jia”

16.02.2024 06:00
Lidl vetää myynnistä erän keksejä – seassa voi olla pieniä metallinpaloja

Lidl vetää myyn­nis­tä erän keksejä – seassa voi olla pieniä me­tal­lin­pa­lo­ja

17:19
Säästöpakko myllää nyt Pohteenkin palveluja, mutta Pohjois-Pohjanmaalla tuska on sentään lievempi kuin monessa muussa maakunnassa
Pääkirjoitus

Säästöpakko myllää nyt Pohteenkin palveluja, mutta Pohjois-Pohjanmaalla tuska on sentään lievempi kuin monessa muussa maakunnassa

17:00 5
Pohjoinen tekoäly tarjoaa suuren mahdollisuuden – Kajaanissa toimiva supertietokone LUMI voi tuoda  pohjoiseen Piilaakson
Tilaajille
Kolumni
Timo Harakka

Pohjoinen tekoäly tarjoaa suuren mahdollisuuden – Kajaanissa toimiva supertietokone LUMI voi tuoda pohjoiseen Piilaakson

18.02.2024 14:00 27
Kalevan urheilupodcast: Listasimme AC Oulun seurahistorian kymmenen parasta ulkomaalaispelaajaa

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Lis­ta­sim­me AC Oulun seu­ra­his­to­rian kym­me­nen parasta ul­ko­maa­lais­pe­laa­jaa

10:39 1
Kiitoksia, epäilyjä, postikortteja ja bluesia — Radio Kalevan Tiiäkkö Nää Bluesin helmikuun jaksossa annettiin arvoa ystävyydelle

Kii­tok­sia, epäi­ly­jä, pos­ti­kort­te­ja ja bluesia — Radio Kalevan Tiiäkkö Nää Bluesin hel­mi­kuun jak­sos­sa an­net­tiin arvoa ys­tä­vyy­del­le

20.02.2024 17:00 1
"Treenejä kuunnellessa sitä toivoisi, että jokainen keikka voisi olla erikoiskeikka" — Radio Kalevan viikon paikallisen musiikin vieraana Sepikka

"Treenejä kuunnellessa sitä toivoisi, että jokainen keikka voisi olla erikoiskeikka" — Radio Kalevan viikon paikallisen musiikin vieraana Sepikka

16.02.2024 16:00
Uuden Nallikarin Aallon avajaisia vietetään 24.2. – Nallikarin Aalto kutsuu nauttimaan laadukkaasta majoituksesta ja upeista elämyksistä meren äärellä
Mainos Nallikari Seaside Oy

Uuden Nal­li­ka­rin Aallon ava­jai­sia vie­te­tään 24.2. – Nal­li­ka­rin Aalto kutsuu naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ma­joi­tuk­ses­ta ja upeista elä­myk­sis­tä meren äärellä

16.02.2024 06:00
Onnettomuustutkintakeskus: Äkäslompolon hostellipalo todennäköisimmin alkanut rakennuksen ulkopuolelta
Tilaajille

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus: Äkäs­lom­po­lon hos­tel­li­pa­lo to­den­nä­köi­sim­min alkanut ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lel­ta

13:38
Wolt: Hämeenlinnan hallinto-oikeus linjasi, että Woltin lähetit ovat yrittäjiä

Wolt: Hä­meen­lin­nan hal­lin­to-oi­keus lin­ja­si, että Woltin lähetit ovat yrit­tä­jiä

16:44 6
Oululainen Ville Vuoti lainasi yläasteella opettajalta C-kasetteja ja innostui reggaesta – Hänen bändinsä on soittanut yhtä vaille kaikki Bob Marley -elokuvan biisit
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Ville Vuoti lainasi ylä­as­teel­la opet­ta­jal­ta C-ka­set­te­ja ja in­nos­tui reg­gaes­ta – Hänen bän­din­sä on soit­ta­nut yhtä vaille kaikki Bob Marley -e­lo­ku­van biisit

13:45
Henkilöauto lähti heittelehtimään moottoritiellä Oulussa, päätyi penkkaan

Henkilöauto lähti heittelehtimään moottoritiellä Oulussa, päätyi penkkaan

17:55
Oululainen Lauri Tuohimaa kyllästyi jahkailuun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät musiikkia tavallisesta elämästä
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Lauri Tuo­hi­maa kyl­läs­tyi jah­kai­luun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät mu­siik­kia ta­val­li­ses­ta elä­mäs­tä

15:00
Elokuvateatteri Star haluaa laajentaa – yrittäjä vaitonainen suunnitelmista
Forum24

Elo­ku­va­teat­te­ri Star haluaa laa­jen­taa – yrit­tä­jä vai­to­nai­nen suun­ni­tel­mis­ta

06:05 32
Oululainen Enna opiskeli luokanopettajaksi, mutta nyt hän elättää itsensä kampauksilla, joita on katsottu sosiaalisessa mediassa miljoonia kertoja

Ou­lu­lai­nen Enna opis­ke­li luo­ka­no­pet­ta­jak­si, mutta nyt hän elättää itsensä kam­pauk­sil­la, joita on kat­sot­tu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa mil­joo­nia kertoja

18.02.2024 06:04 2
Kempeleen perinteinen Pertin hiihto jatkaa kasvuaan – tänä vuonna kisaohjelmassa myös todellinen kestävyysmatka

Kem­pe­leen pe­rin­tei­nen Pertin hiihto jatkaa kas­vuaan – tänä vuonna ki­sa­oh­jel­mas­sa myös to­del­li­nen kes­tä­vyys­mat­ka

17.02.2024 06:05 5
Oulun suosituin kesäpyöräilyreitti saa punaisen pinnoitteen ensi kesänä – baanaverkko laajenee Pikisaareen

Oulun suo­si­tuin ke­sä­pyö­räi­ly­reit­ti saa pu­nai­sen pin­noit­teen ensi kesänä – baa­na­verk­ko laa­je­nee Pi­ki­saa­reen

16.02.2024 08:36 49
Terrafame aloittaa muutosneuvottelut –  Alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi enintään 75 henkilötyövuotta

Ter­ra­fa­me aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut –  Alus­ta­van arvion mukaan työ­voi­man vä­hen­nys­tar­ve olisi enin­tään 75 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

13:16 9
Pyyhkeen kehään heittänyt HPK keskiviikkona Kärppien vieraaksi – Joose Antonen palaa pikkupetojen kokoonpanoon lähes kolmen kuukauden sairauslomalta
Tilaajille

Pyyhkeen kehään heittänyt HPK keskiviikkona Kärppien vieraaksi – Joose Antonen palaa pikkupetojen kokoonpanoon lähes kolmen kuukauden sairauslomalta

13:23 6
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 78
Kalevan urheilupodcast: Listasimme AC Oulun seurahistorian kymmenen parasta ulkomaalaispelaajaa

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Lis­ta­sim­me AC Oulun seu­ra­his­to­rian kym­me­nen parasta ul­ko­maa­lais­pe­laa­jaa

10:39 1
Kaleva Live: Kevättalvi tuo Kalevan tilaajille uutta nähtävää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Ke­vät­tal­vi tuo Kalevan ti­laa­jil­le uutta näh­tä­vää – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

12.02.2024 10:50 29
Kaleva Live: Sunnuntai oli muodostelmaluistelun juhlapäivä Raksilassa – katso Oulu Synchro tallenteena täältä

Kaleva Live: Sun­nun­tai oli muo­dos­tel­ma­luis­te­lun juh­la­päi­vä Rak­si­las­sa – katso Oulu Synchro tal­len­tee­na täältä

17.02.2024 22:00
Tilaajille
"Pitkästä aikaa saadaan Raksila täyteen muodostelmaluistelijoita" – Kaleva näyttää sunnuntaina 33 joukkueen Oulu Synchron suorana lähetyksenä

"Pit­käs­tä aikaa saadaan Raksila täyteen muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joi­ta" – Kaleva näyttää sun­nun­tai­na 33 jouk­kueen Oulu Synch­ron suorana lä­he­tyk­se­nä

14.02.2024 10:00
Kaleva Live: Reikunmäki täyttyi taas opiskelijoista, mäkeä laskettiin alas mitä erikoisimmilla vekottimilla – katso tallenne laskiaisriehasta

Kaleva Live: Rei­kun­mä­ki täyttyi taas opis­ke­li­jois­ta, mäkeä las­ket­tiin alas mitä eri­koi­sim­mil­la ve­kot­ti­mil­la – katso tal­len­ne las­kiais­rie­has­ta

13.02.2024 11:30 6
Tilaajille
Elokuvateatteri Star haluaa laajentaa – yrittäjä vaitonainen suunnitelmista

Elo­ku­va­teat­te­ri Star haluaa laa­jen­taa – yrit­tä­jä vai­to­nai­nen suun­ni­tel­mis­ta

06:05 32
Oululaisen Mikko Sorrin mielestä olisi harmi, jos moderni orkesteri ei uskaltaisi soittaa vuosisatoja vanhaa barokkia – Torstaina hän soittaa Nicholas McGeganin johdolla

Oululaisen Mikko Sorrin mielestä olisi harmi, jos moderni orkesteri ei uskaltaisi soittaa vuosisatoja vanhaa barokkia – Torstaina hän soittaa Nicholas McGeganin johdolla

10:13
Oululainen jalkapalloilija Emma Peuhkurinen siirtyi Norjaan pelaamaan ja yllättyi paikallisesta lounaskulttuurista
Tilaajille

Oululainen jalkapalloilija Emma Peuhkurinen siirtyi Norjaan pelaamaan ja yllättyi paikallisesta lounaskulttuurista

06:00
Haapajärvi pyytää poliisia tutkimaan kärkipoliitikkoon kohdistuneiden rikosepäilyjen käsittelyn kaupungin hallinnossa
Tilaajille

Haapajärvi pyytää poliisia tutkimaan kärkipoliitikkoon kohdistuneiden rikosepäilyjen käsittelyn kaupungin hallinnossa

20.02.2024 21:38
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juha Mikkonen

Vas­tuul­li­nen al­ko­ho­li­po­li­tiik­ka on in­ves­toin­ti – kan­sa­lai­sia kuun­nel­ta­va al­ko­ho­li­po­liit­ti­sis­sa pää­tök­sis­sä

06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Laitinen

San­ka­rin kuolema Ve­nä­jäl­lä – kai­kes­ta vaien­ta­mi­ses­ta ja pe­lot­te­lus­ta huo­li­mat­ta Na­val­nyin ar­vo­val­ta on ollut suuri

05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kolmonen

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on mah­dol­li­suus uudelle uralle

05:30 7
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen työmarkkinatilanteesta

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen työ­mark­ki­na­ti­lan­tees­ta

16:47
Homofobia voitti ja hävisi vaalit – "Homovastaiset äänestäjät saivat homomyönteisen presidentin, se lienee heidän mielestään pienempi paha"
Tilaajille
Essee
Noora Vaarala

Homofobia voitti ja hävisi vaalit – "Homovastaiset äänestäjät saivat homomyönteisen presidentin, se lienee heidän mielestään pienempi paha"

16.02.2024 15:30 104
USA:ta edustava Niklas Malacinski viihtyy mummulan lähiladuilla Ounasvaaralla – Tavoitteena ei ole vain olympiapaikka, vaan menestys arvokisoissa
Tilaajille

USA:ta edustava Niklas Malacinski viihtyy mummulan lähiladuilla Ounasvaaralla – Tavoitteena ei ole vain olympiapaikka, vaan menestys arvokisoissa

20.02.2024 19:00
Oululainen Lauri Tuohimaa kyllästyi jahkailuun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät musiikkia tavallisesta elämästä
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Lauri Tuo­hi­maa kyl­läs­tyi jah­kai­luun ja perusti duon – Ida Teerin kanssa he tekevät mu­siik­kia ta­val­li­ses­ta elä­mäs­tä

15:00