Suurpetokeskus: Eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin, poliisi jatkaa ri­kos­tut­kin­taa

Pääkirjoitus: Puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta
Tilaajille

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

18:00 7
Koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui viikossa Oulun kaupunginsairaalassa – "Kysymys on isoista muutoksista"
Tilaajille

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa – "Ky­sy­mys on isoista muu­tok­sis­ta"

15:47 12
Oululaismuusikko Jarmo Heikkinen marssi nuorena Abban puheille, mutta livisti paikalta ennen kuin Björn ehti alakertaan – "Ehkä olisin voinut odotella vähän pitempään"
Tilaajille

Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen marssi nuorena Abban pu­heil­le, mutta livisti pai­kal­ta ennen kuin Björn ehti ala­ker­taan – "Ehkä olisin voinut odo­tel­la vähän pi­tem­pään"

19:00
Jukka-Pekka Kauhasen varsat veivät suurimmat setelit Äimärautiolta
Tilaajille

Juk­ka-Pek­ka Kau­ha­sen varsat veivät suu­rim­mat setelit Äi­mä­rau­tiol­ta

21:19
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

06:00
Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhalupa peruttiin – poliisi tutkii tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena ja luonnonsuojelurikoksena
Tilaajille

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin – poliisi tutkii ta­paus­ta tör­keä­nä eläin­suo­je­lu­ri­kok­se­na ja luon­non­suo­je­lu­ri­kok­se­na

17:11 33
Lapsuuden viha liikuntaa kohtaan leimahti rakkaudeksi, oululainen Teemu Mäkiniemi valmistautuu Havaijilla kymmenen tunnin kestävyysurheilunäytelmään: "Saa nähdä, miten kroppa reagoi"
Tilaajille

Lap­suu­den viha lii­kun­taa kohtaan lei­mah­ti rak­kau­dek­si, ou­lu­lai­nen Teemu Mä­ki­nie­mi val­mis­tau­tuu Ha­vai­jil­la kym­me­nen tunnin kes­tä­vyy­sur­hei­lu­näy­tel­mään: "Saa nähdä, miten kroppa reagoi"

18:45 2
Uutissuomalainen: Rajavartiolaitoksen mukaan itärajalle pitäisi rakentaa aita

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen mukaan itä­ra­jal­le pitäisi ra­ken­taa aita

21:58 2
Venäjän liikekannallepano ontuu pahasti – Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt maasta
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no ontuu pa­has­ti – ­Ve­nä­läis­leh­ti: Yli 260 000 miestä on läh­te­nyt maasta

19:27 12
Meduza: Venäjä aikoo kieltää palvelusikäisiltä miehiltä maasta poistumisen – jopa Putinin tukijat huolestuneita liikekannallepanon ongelmista

Meduza: Venäjä aikoo kieltää pal­ve­lus­ikäi­sil­tä mie­hil­tä maasta pois­tu­mi­sen – jopa Putinin tukijat huo­les­tu­nei­ta lii­ke­kan­nal­le­pa­non on­gel­mis­ta

25.09.2022 19:15 12
Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – "Hän on pannut kaiken peliin"

Sauli Nii­nis­tö CNN-haas­tat­te­lus­sa: Putinin on hyvin vaikea hy­väk­syä tap­pio­ta Uk­rai­nas­sa – "Hän on pannut kaiken peliin"

25.09.2022 19:19 9
Yrittäjät kehuvat Iin rakennusvalvontaa huippunopeaksi ja yrityskehittäjää tyypiksi, joka selvittää kaiken – “Kun kysyin maanantaina rakennuslupaa, torstaina kaikki oli jo sovittu”
Mainos Iin kunta

Yrit­tä­jät kehuvat Iin ra­ken­nus­val­von­taa huip­pu­no­peak­si ja yri­tys­ke­hit­tä­jää tyy­pik­si, joka sel­vit­tää kaiken – “Kun kysyin maa­nan­tai­na ra­ken­nus­lu­paa, tors­tai­na kaikki oli jo so­vit­tu”

22.09.2022 06:00
Lohiasetus aikaisti rannikkokalastuksen aloitusta – Tornion- ja Simojoen lohikantojen tila arvioidaan hyväksi
Tilaajille

Lo­hi­ase­tus ai­kais­ti ran­nik­ko­ka­las­tuk­sen aloi­tus­ta – Tor­nion- ja Si­mo­joen lo­hi­kan­to­jen tila ar­vioi­daan hyväksi

21:11
Hallitus täsmensi kotitalouksien tuet suuriin sähkölaskuihin – tukikausi alkaa tammikuun alussa

Hal­li­tus täs­men­si ko­ti­ta­louk­sien tuet suuriin säh­kö­las­kui­hin – tu­ki­kau­si alkaa tam­mi­kuun alussa

16:27 29
Äärimmäisen uhanalaiset kiljuhanhet lähtivät jatkamaan matkaa Oulun seudulta – talvehtivat todennäköisesti Kreikassa

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set kil­ju­han­het läh­ti­vät jat­ka­maan matkaa Oulun seu­dul­ta – tal­veh­ti­vat to­den­nä­köi­ses­ti Krei­kas­sa

17:48 2
Mistä kaupunginosat ja tiet saavat nimensä - sen kertoo nimistötoimikunta

Mistä kau­pun­gin­osat ja tiet saavat nimensä - sen kertoo ni­mis­tö­toi­mi­kun­ta

10:44
Ylikiiminkiläinen Reino "Rekke" Hiltunen on poiminut tänä syksynä jo 300 litraa puolukkaa, urakassa auttaa itsetehty erikoispoimuri – kuuntele hauska puolukkareissu täältä

Yli­kii­min­ki­läi­nen Reino "Rekke" Hil­tu­nen on poi­mi­nut tänä syksynä jo 300 litraa puo­luk­kaa, ura­kas­sa auttaa it­se­teh­ty eri­kois­poi­mu­ri – kuun­te­le hauska puo­luk­ka­reis­su täältä

16.09.2022 09:30 16
Kärpät vieraili Solistinkadun studiolla ennen kauden ensimmäistä ottelua – virittäydy kauden avaukseen kuuntelemalla Radio Kalevan kärppäilta uusintana täältä

Kärpät vieraili Solistinkadun studiolla ennen kauden ensimmäistä ottelua – virittäydy kauden avaukseen kuuntelemalla Radio Kalevan kärppäilta uusintana täältä

14.09.2022 10:00
Zeppelinissä vietetään lauantaina Naisten Iltaa – Luvassa on supertarjouksia ja esiintyjä, joka villitsi kauppakeskuksen jo 10 vuotta sitten: ”Meinasimme myöhästyä iltakeikalta, koska yhteiskuviin haluavia faneja oli niin paljon”
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Zep­pe­li­nis­sä vie­te­tään lauan­tai­na Naisten Iltaa – Luvassa on su­per­tar­jouk­sia ja esiin­ty­jä, joka vil­lit­si kaup­pa­kes­kuk­sen jo 10 vuotta sitten: ”Mei­na­sim­me myö­häs­tyä il­ta­kei­kal­ta, koska yh­teis­ku­viin ha­lua­via faneja oli niin paljon”

25.09.2022 06:00
Calum Ward vahtii AC Oulun maalia myös 2023 – Nuori maalivahti on kehittynyt liigan kärkikaartin torjujaksi
Tilaajille

Calum Ward vahtii AC Oulun maalia myös 2023 – Nuori maa­li­vah­ti on ke­hit­ty­nyt liigan kär­ki­kaar­tin tor­ju­jak­si

16:31 4
Järki käteen ja jäitä hattuun – puun käyttökattoa ei saa ulottaa hakkuutähteisiin
Tilaajille
Pääkirjoitus

Järki käteen ja jäitä hattuun – puun käyttökattoa ei saa ulottaa hakkuutähteisiin

20:00
Kolumni: Mieluummin syön omenan puusta kun ihastelen Oulun puistojen risupusikoita
Tilaajille
Kolumni
Elina Ursin

Kolumni: Mieluummin syön omenan puusta kun ihastelen Oulun puistojen risupusikoita

06:00 21
Kellon ympäri karhujen, hirvien ja muiden villieläinten perässä – oululainen Erkki Keränen herää keskellä yötä, kun kutsu poliisilta käy
Forum24

Kellon ympäri kar­hu­jen, hirvien ja muiden vil­li­eläin­ten perässä – ou­lu­lai­nen Erkki Keränen herää kes­kel­lä yötä, kun kutsu po­lii­sil­ta käy

06:02 1
Säännöllinen syöminen hellii aivoja – "Kotona asuminenkin voi mahdollistua pidempään"

Sään­nöl­li­nen syö­mi­nen hellii aivoja – "Kotona asu­mi­nen­kin voi mah­dol­lis­tua pi­dem­pään"

25.09.2022 06:07 3
Kouluruuan loppuminen kesken ruokailun on puhuttanut oululaisia somessa – "Otamme asian vakavasti ja seuraamme ruuan menekkiä"

Kou­lu­ruuan lop­pu­mi­nen kesken ruo­kai­lun on pu­hut­ta­nut ou­lu­lai­sia somessa – "Otamme asian va­ka­vas­ti ja seu­raam­me ruuan me­nek­kiä"

24.09.2022 06:06 45
Isoäiti näki, ettei kaikilla päiväkotilapsilla ollut villasukkia, ja sitten alkoivat puikot heilua – "Meillä heräsi oikein mummoenergia!"

Isoäiti näki, ettei kai­kil­la päi­vä­ko­ti­lap­sil­la ollut vil­la­suk­kia, ja sitten al­koi­vat puikot heilua – "Meillä heräsi oikein mum­moe­ner­gia!"

23.09.2022 06:06 6
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Lakko Oulun kotihoidossa alkamassa yöllä: Töihin hankittu vapaaehtoisia muista yksiköistä ja sijaisia myös rekrytointiyrityksistä – "Haasteellinen tilanne"
Tilaajille

Lakko Oulun ko­ti­hoi­dos­sa al­ka­mas­sa yöllä: Töihin han­kit­tu va­paa­eh­toi­sia muista yk­si­köis­tä ja si­jai­sia myös rek­ry­toin­ti­yri­tyk­sis­tä – "Haas­teel­li­nen ti­lan­ne"

14:03 7
Analyyysi: Italian hallituksesta voi nousta Troijan hevonen Brysseliin – Äärioikeistolaiseksi leimattu Giorgia Meloni voitti vaalit sateenkaariväen höykytyksellä
Tilaajille

Ana­lyyy­si: Italian hal­li­tuk­ses­ta voi nousta Troijan hevonen Brys­se­liin – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sek­si lei­mat­tu Giorgia Meloni voitti vaalit sa­teen­kaa­ri­väen höy­ky­tyk­sel­lä

16:43 5
Oululaisesta liikkeestä anastettiin kultaketju – varkaan hallusta löydettiin myöhemmin nyrkkirauta ja kirves
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­ta liik­kees­tä anas­tet­tiin kul­ta­ket­ju – varkaan hal­lus­ta löy­det­tiin myö­hem­min nyrk­ki­rau­ta ja kirves

15:02 4
Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren, Ranuan tai Ähtärin eläintarhoihin – pelastavatko Euroopan eläintarhajärjestö ja vientilupa?
Tilaajille

Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren, Ranuan tai Ähtärin eläintarhoihin – pelastavatko Euroopan eläintarhajärjestö ja vientilupa?

17:03 6
Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksyminen ilmestyi syys-lokakuun asialistalle Unkarin parlamentissa
Tilaajille

Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­nen il­mes­tyi syys-lo­ka­kuun asia­lis­tal­le Unkarin par­la­men­tis­sa

14:51 2
Luetuimmat
Koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui viikossa Oulun kaupunginsairaalassa – "Kysymys on isoista muutoksista"

Koronapotilaiden määrä kaksinkertaistui viikossa Oulun kaupunginsairaalassa – "Kysymys on isoista muutoksista"

15:47 12
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhalupa peruttiin – poliisi tutkii tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena ja luonnonsuojelurikoksena

Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhalupa peruttiin – poliisi tutkii tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena ja luonnonsuojelurikoksena

17:11 33
Tilaajille
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

18:00 7
Tilaajille
Hallitus täsmensi kotitalouksien tuet suuriin sähkölaskuihin – tukikausi alkaa tammikuun alussa

Hallitus täsmensi kotitalouksien tuet suuriin sähkölaskuihin – tukikausi alkaa tammikuun alussa

16:27 29
Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren, Ranuan tai Ähtärin eläintarhoihin – pelastavatko Euroopan eläintarhajärjestö ja vientilupa?

Kuusamon Suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren, Ranuan tai Ähtärin eläintarhoihin – pelastavatko Euroopan eläintarhajärjestö ja vientilupa?

17:03 6
Tilaajille
Puolustusvoimien tutkat eivät olekaan suurin syy tuulivoimaloiden katoon Itä-Suomessa – Vuosiennätys tuulivoiman rakentamisessa rikottiin jo kesäkuussa

Puolustusvoimien tutkat eivät olekaan suurin syy tuulivoimaloiden katoon Itä-Suomessa – Vuosiennätys tuulivoiman rakentamisessa rikottiin jo kesäkuussa

25.09.2022 19:27 23
Tilaajille
Lasten immuunipuolustus parani, kun päiväkodin hiekkalaatikkoon lisättiin maa- ja kasviaineksia – villimpi kaupunkiympäristö voisi tukea ihmisten terveyttä
Tilaajille

Lasten im­muu­ni­puo­lus­tus parani, kun päi­vä­ko­din hiek­ka­laa­tik­koon li­sät­tiin maa- ja kas­vi­ai­nek­sia – vil­lim­pi kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö voisi tukea ih­mis­ten ter­veyt­tä

09:44 6
Oululainen menestystarina alkoi paperinkeräyksellä – palkitusta työpajakeskuksesta ovat lähtöisin kaupunkiviljelylaatikot, halkoautomaatti ja Pilpasuon pitkospuut
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen me­nes­tys­ta­ri­na alkoi pa­pe­rin­ke­räyk­sel­lä – pal­ki­tus­ta työ­pa­ja­kes­kuk­ses­ta ovat läh­töi­sin kau­pun­ki­vil­je­ly­laa­ti­kot, hal­ko­au­to­maat­ti ja Pil­pa­suon pit­kos­puut

25.09.2022 15:56 3
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo
Tilaajille

Ek­soot­ti­nen Poh­jois-Poh­jan­maa kiin­nos­taa Ete­lä-Ame­rik­kaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kol­man­nes­ta kau­des­ta jul­kais­tiin esit­te­ly­vi­deo

08:00 11
Oulun Frisbeeseura on noussut Suomen suurimmaksi – 14-vuotias Mikael Rauhala on seuran aktiivisin laji-ihminen: "Joka viikonloppu ei tarvitse yksin touhuta"
Tilaajille

Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si – 14-vuo­tias Mikael Rauhala on seuran ak­tii­vi­sin la­ji-ih­mi­nen: "Joka vii­kon­lop­pu ei tar­vit­se yksin tou­hu­ta"

07:30 8
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kaleva Live: Padelkeskuksessa ratkottiin eri sarjojen voittajaparit historian ensimmäisessä Padel Oulun mestaruusturnauksessa– katso tallenne finaaleista täältä

Kaleva Live: Pa­del­kes­kuk­ses­sa rat­kot­tiin eri sar­jo­jen voit­ta­ja­pa­rit his­to­rian en­sim­mäi­ses­sä Padel Oulun mes­ta­ruus­tur­nauk­ses­sa– katso tal­len­ne fi­naa­leis­ta täältä

24.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Padel Oulun mestaruusturnauksessa selvitetään lauantaina seuran eri sarjojen ykkösparit – Kaleva näyttää Kempeleen turnauksen finaalit suorana

Padel Oulun mes­ta­ruus­tur­nauk­ses­sa sel­vi­te­tään lauan­tai­na seuran eri sar­jo­jen yk­kös­pa­rit – Kaleva näyttää Kem­pe­leen tur­nauk­sen fi­naa­lit suorana

22.09.2022 10:00 1
Kaleva Live: Harjoituskauden viimeinen tasonmittaus Raksilassa, Kärpät kohtaa Vaasan Sportin – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Har­joi­tus­kau­den vii­mei­nen ta­son­mit­taus Rak­si­las­sa, Kärpät kohtaa Vaasan Sportin – katso ottelu tal­len­tee­na

07.09.2022 21:06 29
Tilaajille

Lii­ga-kau­si start­taa reilun viikon päästä, Kärpät kohtaa kes­ki­viik­ko­na ken­raa­li­har­joi­tuk­ses­saan Vaasan Sportin – Kaleva näyttää ottelun suorana lä­he­tyk­se­nä

05.09.2022 12:00 7
Jos Kaj Hahtonen mokaisi, rahtilaiva voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Yleensä emme ota vieraita ja se kyllä selviää, miksi”
Tilaajille

Jos Kaj Hah­to­nen mo­kai­si, rah­ti­lai­va voisi tukkia kapean Oulun väylän kuin Suezin kanavan – ”Y­leen­sä emme ota vie­rai­ta ja se kyllä sel­viää, miksi”

25.09.2022 06:00 12
Opiskelijakämpän ovessa luki Lordi Putaansuu – nuorena saatu lempinimi vakiintui osaksi identiteettiä, nyt Lordin tarina on koottu kirjaksi
Tilaajille

Opiskelijakämpän ovessa luki Lordi Putaansuu – nuorena saatu lempinimi vakiintui osaksi identiteettiä, nyt Lordin tarina on koottu kirjaksi

11:00
Sähköautojen suosio kasvaa Oulussa – Ensirekisteröintejä jo enemmän kuin viime vuonna
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen suosio kasvaa Oulussa – En­si­re­kis­te­röin­te­jä jo enemmän kuin viime vuonna

06:00 35
Rajavartiosto: Neljän henkilön epäillään tulleen luvatta Venäjältä Suomeen Kuusamossa

Rajavartiosto: Neljän henkilön epäillään tulleen luvatta Venäjältä Suomeen Kuusamossa

25.09.2022 22:22 19
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kristian Koskenpato

Kunnat näyt­tä­mään esi­merk­kiä ener­gia­tal­kois­sa – rat­kai­sut tulee tehdä kes­tä­väl­tä poh­jal­ta ulot­tuen kym­me­nien vuosien päähän

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Alaniska

Luon­non­va­ro­jen käyt­töön no­jau­tu­va ta­lous­kas­vu ei voi jatkua ikui­ses­ti – firmat osal­lis­tu­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­luun tasan niin vähän kuin on pakko

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aino Uitamo

Tur­kis­tar­hauk­sen aika on ohi

05:00 4
Tilaajille
Puolustusvoimat terästää panssarintorjuntaa: Aiempaa tehokkaampia kevyitä kertasinkoja hankitaan lisää 58 miljoonalla eurolla

Puo­lus­tus­voi­mat te­räs­tää pans­sa­rin­tor­jun­taa: Aiempaa te­hok­kaam­pia kevyitä ker­ta­sin­ko­ja han­ki­taan lisää 58 mil­joo­nal­la eurolla

14:38 11
Viikon lopuksi: Somessa ja tervastulilla jaetaan syksyn tuoreet jahtijorinat – vanhan eräkerronnan kaiku kehystää paikoin kipeää luontosuhdetta
Tilaajille
Essee
Panu Sivula

Viikon lopuksi: Somessa ja tervastulilla jaetaan syksyn tuoreet jahtijorinat – vanhan eräkerronnan kaiku kehystää paikoin kipeää luontosuhdetta

23.09.2022 14:00 1
Moottorisaha sammahti sulamisen merkiksi, mutta OLS venyi jatkoajalla kauden avausvoittoonsa – "Kenttämme oli aivan luvattoman huono", Joni-Arttu Sieppi latasi
Tilaajille

Moottorisaha sammahti sulamisen merkiksi, mutta OLS venyi jatkoajalla kauden avausvoittoonsa – "Kenttämme oli aivan luvattoman huono", Joni-Arttu Sieppi latasi

25.09.2022 19:24 1
Elinkautisvanki palasi lomalta Ylitornion vankilaan, virtsanäytteessä oli amfetamiinia – käräjäoikeuden käyttörikostuomio ei muuttunut
Tilaajille

Elin­kau­tis­van­ki palasi lomalta Yli­tor­nion van­ki­laan, virt­sa­näyt­tees­sä oli am­fe­ta­mii­nia – kä­rä­jä­oi­keu­den käyt­tö­ri­kos­tuo­mio ei muut­tu­nut

13:48