Tatuoinnit: Näin syntyy mui­nais­ta­tuoin­ti ou­lu­lai­sen Hanni Airikan kä­sis­sä: vä­li­nei­nä ora­pih­la­jan piikki, jau­het­tua hiiltä ja Kos­ken­kor­vaa

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Neljä retkikohdetta Hailuodosta: Otimme bussin Perämeren suurimpaan saareen, ja päädyimme paikkaan, jossa historiaa löytyy joka puolelta
Tilaajille

Neljä ret­ki­koh­det­ta Hai­luo­dos­ta: Otimme bussin Pe­rä­me­ren suu­rim­paan saa­reen, ja pää­dyim­me paik­kaan, jossa his­to­riaa löytyy joka puo­lel­ta

13:30
Kurjassa kotivireessä oleva Kärpät kohtaa TPS:n lauantaina Raksilassa – oululaisten kokoonpanoon lisäapua sairastuvalta
Tilaajille

Kur­jas­sa ko­ti­vi­rees­sä oleva Kärpät kohtaa TPS:n lauan­tai­na Rak­si­las­sa – ou­lu­lais­ten ko­koon­pa­noon li­sä­apua sai­ras­tu­val­ta

12:52 15
Lumijokisen Aleksi Lepistön verkkoon takertui villasaksirapu – katso videolta millaisesta otuksesta on kyse
Tilaajille

Lu­mi­jo­ki­sen Aleksi Le­pis­tön verk­koon ta­ker­tui vil­la­sak­si­ra­pu – katso vi­deol­ta mil­lai­ses­ta otuk­ses­ta on kyse

13:54
Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista
Tilaajille

Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le – kodin suun­nit­te­lu lähti liik­keel­le kaa­ri-ik­ku­nois­ta

05:00 14
Škoda Transtechilla työskentelevä projekti-insinööri Ville: ”Näen työssäni hyvin konepajan koko prosessin”
Mainos We love metal

Škoda Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-in­si­nöö­ri Ville: ”Näen työs­sä­ni hyvin ko­ne­pa­jan koko pro­ses­sin”

06:00
MM-kisapäiväkirja 13: Qatarissa pääsee toki baariin – Osa paikallisistakin miehistä juo verhojen takana
Jalkapallon MM-kisat
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 13: Qa­ta­ris­sa pääsee toki baariin – Osa pai­kal­li­sis­ta­kin mie­his­tä juo ver­ho­jen takana

02.12.2022 17:50 5
Saksan kisat päättyivät voitosta huolimatta – Japani nousi lohkovoittoon voittamalla Espanjan, joka eteni jatkoon lohkokakkosena

Saksan kisat päät­tyi­vät voi­tos­ta huo­li­mat­ta – Japani nousi loh­ko­voit­toon voit­ta­mal­la Es­pan­jan, joka eteni jatkoon loh­ko­kak­ko­se­na

01.12.2022 23:21 2
MM-kisapäiväkirja 12: Vuoden 2030 MM-turnaus pitäisi järjestää Espanjassa, Portugalissa ja Ukrainassa
Kolumni Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 12: Vuoden 2030 MM-tur­naus pitäisi jär­jes­tää Es­pan­jas­sa, Por­tu­ga­lis­sa ja Uk­rai­nas­sa

01.12.2022 20:01
Tilaajille
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"
Tilaajille

Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

06:00 106
Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen
Tilaajille

Ukin pi­ha­pih­la­jas­ta tuli ta­tuoin­ti­mus­tet­ta, kun ou­lu­lai­nen Veikko Mik­ko­nen otti ta­tuoin­nin mui­nai­sin me­ne­tel­min – Katso vi­deol­ta, miten ta­tuoin­ti syntyy ora­pih­la­jan pii­kil­lä na­put­taen

07:00 4
Venäjä jatkoi lännen parjaamista ja perättömien väitteiden levittämistä Ukrainan sodasta
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä jatkoi lännen par­jaa­mis­ta ja pe­rät­tö­mien väit­tei­den le­vit­tä­mis­tä Uk­rai­nan sodasta

02.12.2022 20:31 23
Venäjän joukkojen jatkuva pula ammuksista rajoittaa mahdollisuuksia hyökätä Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän jouk­ko­jen jatkuva pula am­muk­sis­ta ra­joit­taa mah­dol­li­suuk­sia hyökätä Uk­rai­nas­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

02.12.2022 11:46 12
Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, jotta maa saa korjattua Venäjän tuhoamaa sähköverkkoa

Fingrid toi­mit­taa Uk­rai­nal­le va­rao­sia, jotta maa saa kor­jat­tua Venäjän tu­hoa­maa säh­kö­verk­koa

02.12.2022 09:34
Sängyn sydän on hyvä patja – Unibedin laadukkailla joustinpatjoilla ja petauspatjoilla vanha sänky saa uuden elämän
Mainos Unibed

Sängyn sydän on hyvä patja – Uni­be­din laa­duk­kail­la jous­tin­pat­joil­la ja pe­taus­pat­joil­la vanha sänky saa uuden elämän

29.11.2022 06:00
Itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä myönnetään Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen – katso palkittujen nimiä
Tilaajille

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­merk­ke­jä myön­ne­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen – katso pal­kit­tu­jen nimiä

02.12.2022 12:33 11
Lappilaiskuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – parhaillaan hän seuraa Nevadassa kahden karjanpaimentytön kasvua aikuisuuteen
Tilaajille

Lap­pi­lais­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – par­hail­laan hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­jan­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

11:00
Kalevassa haastatellut ja siteeratut henkilöt listattiin: Tämä kolmen nokkamiehen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärppävalmentajat nousivat korkealle
Tilaajille

Ka­le­vas­sa haas­ta­tel­lut ja si­tee­ra­tut hen­ki­löt lis­tat­tiin: Tämä kolmen nok­ka­mie­hen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärp­pä­val­men­ta­jat nou­si­vat kor­keal­le

10:00 3
Meri Manninen puhuu somessa lyhytkasvuisuudesta sekä kehopositiivisuudesta

Meri Man­ni­nen puhuu somessa ly­hyt­kas­vui­suu­des­ta sekä ke­ho­po­si­tii­vi­suu­des­ta

02.12.2022 17:10
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 61
Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

25.11.2022 14:11 9
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00
STT:n lukiovertailu: Pohjoisen isot lukiot eivät yltäneet top-listalle, mutta pienistä useampikin pääsi kärkikahinoihin
Tilaajille

STT:n lu­kio­ver­tai­lu: Poh­joi­sen isot lukiot eivät yl­tä­neet top-lis­tal­le, mutta pie­nis­tä useam­pi­kin pääsi kär­ki­ka­hi­noi­hin

12:46
Koulu-uhkaukset eivät koskaan ole hyvää "läppää"
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koulu-uhkaukset eivät koskaan ole hyvää "läppää"

10:18 9
Yrityksen hinta on ostajakohtaista: "Tuntuu, että yritysten arvottaminen on mystiikkaa, kun television ohjelmissa arvioidaan yritysten valuaatioita"
Tilaajille
Kolumni
Aki Keisu

Yrityksen hinta on ostajakohtaista: "Tuntuu, että yritysten arvottaminen on mystiikkaa, kun television ohjelmissa arvioidaan yritysten valuaatioita"

02.12.2022 18:00 2
Hannat rakensivat Hupisaarilla sijainneesta Laskuniemen lastentarhasta piparkakkutalon – makea pienoismalli myydään hyväntekeväisyyshuutokaupassa
Forum24

Hannat ra­ken­si­vat Hu­pi­saa­ril­la si­jain­nees­ta Las­ku­nie­men las­ten­tar­has­ta pi­par­kak­ku­ta­lon – makea pie­nois­mal­li myydään hy­vän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa

06:15 2
Uutta lastenkulttuurikeskusta suunnitellaan pääkirjaston yhteyteen – "Tavoitteena on löytää Suomen tasolla jotain aivan uutta ja ainutkertaista"

Uutta las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus­ta suun­ni­tel­laan pää­kir­jas­ton yh­tey­teen – "Ta­voit­tee­na on löytää Suomen tasolla jotain aivan uutta ja ai­nut­ker­tais­ta"

02.12.2022 06:07 9
Jääuimari Elina Mäkinen testaa Ylen uutuusdokumentissa kylmänsietoa Oulun tutkimusasemalla – koe keskeytetään, kun hänen syvälämpötilansa laskee hypotermian rajalle

Jää­ui­ma­ri Elina Mäkinen testaa Ylen uu­tuus­do­ku­men­tis­sa kyl­män­sie­toa Oulun tut­ki­mus­ase­mal­la – koe kes­key­te­tään, kun hänen sy­vä­läm­pö­ti­lan­sa laskee hy­po­ter­mian rajalle

01.12.2022 06:06
Enya Hjulfors on Oulun vuoden 2022 Lucia-neito – kruunajaiset Rotuaarilla Lucian päivänä

Enya Hjul­fors on Oulun vuoden 2022 Lu­cia-nei­to – kruu­na­jai­set Ro­tuaa­ril­la Lucian päivänä

30.11.2022 06:05 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Teuvo Hatva

Tuulivoimaa, mutta oikeudenmukaisesti!

06:00 7
Rahaa palaa junioriurheilussa – Kustannuksia selvittänyt tohtori Kari Puronaho: "Nyt tarvitaan yhteiskuntasopimus kaikkien kustannusten alentamiseksi"
Tilaajille

Rahaa palaa ju­nio­ri­ur­hei­lus­sa – Kus­tan­nuk­sia sel­vit­tä­nyt tohtori Kari Pu­ro­na­ho: "Nyt tar­vi­taan yh­teis­kun­ta­so­pi­mus kaik­kien kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­sek­si"

06:30 9
Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettu pohtii mahdollisia jatkotoimia KKO:n astmakorvauspäätösten vuoksi – Asiantuntijan mukaan myös muilla voi olla mahdollisuus korvauksiin
Tilaajille

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu pohtii mah­dol­li­sia jat­ko­toi­mia KKO:n ast­ma­kor­vaus­pää­tös­ten vuoksi – Asian­tun­ti­jan mukaan myös muilla voi olla mah­dol­li­suus kor­vauk­siin

02.12.2022 18:30 11
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni – ei voi luonteelleen mitään
Tilaajille
Essee
Petri Laukka

Venäjä on kuin myrk­ky­skor­pio­ni – ei voi luon­teel­leen mitään

10:00 4
Kuvataidearvio: Christelle Masin teokset ovat kuin matkakuvia ja siirtymiä pastelliväreissä
Tilaajille

Kuvataidearvio: Christelle Masin teokset ovat kuin matkakuvia ja siirtymiä pastelliväreissä

14:15
Analyysi: Porvarihallitus tarkoittaisi talouskuria ja leikkauslistoja – Jos oppositiosta noustaan hallitsemaan, kokoomuksella on suuri halu palata kasvun tielle
Tilaajille

Ana­lyy­si: Por­va­ri­hal­li­tus tar­koit­tai­si ta­lous­ku­ria ja leik­kaus­lis­to­ja – Jos op­po­si­tios­ta nous­taan hal­lit­se­maan, ko­koo­muk­sel­la on suuri halu palata kasvun tielle

08:00 31
Luetuimmat
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

06:00 106
Tilaajille
Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista

Oululaiset Matleena ja Jori Haapalainen rakensivat unelmiensa kodin lumoaviin maisemiin Jäälinjärven rannalle – kodin suunnittelu lähti liikkeelle kaari-ikkunoista

05:00 14
Tilaajille
Sädesieni lymysi Oulun poliisitalon huoneessa 449, poliisin yksinäinen taistelu päättyi ällistyttävään voittoon korkeimmassa oikeudessa – "Sanottiin, että mulla on vain tavallinen flunssakierre"

Sädesieni lymysi Oulun poliisitalon huoneessa 449, poliisin yksinäinen taistelu päättyi ällistyttävään voittoon korkeimmassa oikeudessa – "Sanottiin, että mulla on vain tavallinen flunssakierre"

02.12.2022 06:00 41
Tilaajille
Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen

Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen

07:00 4
Tilaajille
Kurjassa kotivireessä oleva Kärpät kohtaa TPS:n lauantaina Raksilassa – oululaisten kokoonpanoon lisäapua sairastuvalta

Kurjassa kotivireessä oleva Kärpät kohtaa TPS:n lauantaina Raksilassa – oululaisten kokoonpanoon lisäapua sairastuvalta

12:52 15
Tilaajille
HS: Zavidovo-muistion vuotaja on varmistunut – asiakirjan vuoti presidentti Urho Kekkosen oma kansliapäällikkö

HS: Za­vi­do­vo-muis­tion vuotaja on var­mis­tu­nut – asia­kir­jan vuoti pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­sen oma kans­lia­pääl­lik­kö

09:17 7
Pelicans saunotti ja vihtoi Kärpät kotimatkalle – Marjamäki: "Esitys oli iso pettymys"
Tilaajille

Pe­li­cans sau­not­ti ja vihtoi Kärpät ko­ti­mat­kal­le – Mar­ja­mä­ki: "Esitys oli iso pet­ty­mys"

02.12.2022 22:13 84
Oululaishoitaja Tuula Ala-Aho on pitkän uransa aikana ehtinyt todistaa MS-potilaiden hoidossa tapahtuneet mullistukset: "Aloittaessani potilaat kiersivät vuosikausia lääkäriltä toiselle"
Tilaajille

Ou­lu­lais­hoi­ta­ja Tuula Ala-Aho on pitkän uransa aikana ehtinyt to­dis­taa MS-po­ti­lai­den hoi­dos­sa ta­pah­tu­neet mul­lis­tuk­set: "A­loit­taes­sa­ni po­ti­laat kier­si­vät vuo­si­kau­sia lää­kä­ril­tä toi­sel­le"

02.12.2022 19:00 4
Vanha Kaleva: Lupaava esiintymä löytynyt, Kiiminkiin odotetaan jo kultakaivosta
Tilaajille

Vanha Kaleva: Lupaava esiin­ty­mä löy­ty­nyt, Kii­min­kiin odo­te­taan jo kul­ta­kai­vos­ta

10:00
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 61
Uskottavuutensa liigajoukkueena todistanut AC Oulu kohtaa ensimmäisessä harjoitusottelussaan seuran reservit, kentällä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lähetyksenä

Us­kot­ta­vuu­ten­sa lii­ga­jouk­kuee­na to­dis­ta­nut AC Oulu kohtaa en­sim­mäi­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan seuran re­ser­vit, ken­täl­lä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lä­he­tyk­se­nä

30.11.2022 13:30 3
Kaleva Live: Tiernapoikakilpailut palasivat Rotuaarille, mikä joukkue oli sinun suosikkisi? – katso perinteisten kisojen tallenne täältä

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut pa­la­si­vat Ro­tuaa­ril­le, mikä joukkue oli sinun suo­sik­ki­si? – katso pe­rin­teis­ten kisojen tal­len­ne täältä

27.11.2022 09:30 8
Tilaajille

Pi­ki­saa­ri on ai­nut­laa­tui­nen ja his­to­rial­li­nen paikka Oulussa – ol­laan­ko sitä nyt muok­kaa­mas­sa pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti?

24.11.2022 13:20 62
Poliisilta uutta tietoa Hiirosen henkirikoksesta: Seitsemän henkilöä on vangittu tapaukseen liittyen, rikoksen motiivia selvitetään yhä

Po­lii­sil­ta uutta tietoa Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta: Seit­se­män hen­ki­löä on van­git­tu ta­pauk­seen liit­tyen, ri­kok­sen mo­tii­via sel­vi­te­tään yhä

02.12.2022 16:42 3
Kuvataidearvio: Kaijonharju Photowalk tarjoaa yllätyksiä metsäisessä lähiössä, metsän ja kaupungin rajalla
Tilaajille

Kuvataidearvio: Kaijonharju Photowalk tarjoaa yllätyksiä metsäisessä lähiössä, metsän ja kaupungin rajalla

12:30
Merikosken koulun seiskaluokkalaiset hakivat opettajan hätiin, kun isommat kiusasivat luokkatoveria – "Kouluissa on riittävästi keinoja puuttua häiriköintiin, mutta ei resursseja", sanoo rehtori
Tilaajille

Me­ri­kos­ken koulun seis­ka­luok­ka­lai­set hakivat opet­ta­jan hätiin, kun isommat kiu­sa­si­vat luok­ka­to­ve­ria – "­Kou­luis­sa on riit­tä­väs­ti keinoja puuttua häi­ri­köin­tiin, mutta ei re­surs­se­ja", sanoo rehtori

02.12.2022 18:00 9
Sädesieni lymysi Oulun poliisitalon huoneessa 449, poliisin yksinäinen taistelu päättyi ällistyttävään voittoon korkeimmassa oikeudessa – "Sanottiin, että mulla on vain tavallinen flunssakierre"
Tilaajille

Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­lon huo­nees­sa 449, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – "Sa­not­tiin, että mulla on vain ta­val­li­nen fluns­sa­kier­re"

02.12.2022 06:00 41
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Teuvo Hatva

Tuu­li­voi­maa, mutta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti!

06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Hal­li­tus vastaa hin­ta­krii­siin ja kan­sa­lais­ten huoliin

05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Tervakangas

Poh­di­taan­pa hieman ih­mis­oi­keuk­sia Qa­ta­ris­sa

05:30
Tilaajille
Ensi vuonna kaikki Suomessa asuvat koirat täytyy rekisteröidä ja mikrosiruttaa – nyt mikrosiru puuttuu joka neljänneltä koiralta
Tilaajille

Ensi vuonna kaikki Suo­mes­sa asuvat koirat täytyy re­kis­te­röi­dä ja mik­ro­si­rut­taa – nyt mik­ro­si­ru puuttuu joka nel­jän­nel­tä koi­ral­ta

02.12.2022 17:12 19
Lannetanssia kulmalipulla – Länsi-Saksa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1990, mutta turnauksen ilmiönä loisti Kamerunin velmu veteraani
Tilaajille
Essee
Kimmo Siira

Lannetanssia kulmalipulla – Länsi-Saksa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1990, mutta turnauksen ilmiönä loisti Kamerunin velmu veteraani

30.11.2022 15:00
MM-kisapäiväkirja 13: Qatarissa pääsee toki baariin – Osa paikallisistakin miehistä juo verhojen takana
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

MM-kisapäiväkirja 13: Qatarissa pääsee toki baariin – Osa paikallisistakin miehistä juo verhojen takana

02.12.2022 17:50 5
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin
Tilaajille

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00