Oululaisyritys valmistaa käsityönä sähköisille instrumenteille tarkoitettuja efektipedaaleja – "Näkisin, että ulkonäön merkitys on musiikkilaitteissa melko suuri"
Tilaajille

Ou­lu­lais­yri­tys val­mis­taa kä­si­työ­nä säh­köi­sil­le inst­ru­men­teil­le tar­koi­tet­tu­ja efek­ti­pe­daa­le­ja – "Nä­ki­sin, että ul­ko­näön mer­ki­tys on mu­siik­ki­lait­teis­sa melko suuri"

06:45
Suomen Yrittäjät vaatii kesään asti jatkoa työttömyysturvalle, jota on saanut jo yli 43 000 yrittäjää – nämä alat kärsivät eniten koronakriisin venymisestä
Tilaajille

Suomen Yrit­tä­jät vaatii kesään asti jatkoa työt­tö­myys­tur­val­le, jota on saanut jo yli 43 000 yrit­tä­jää – nämä alat kär­si­vät eniten ko­ro­na­krii­sin ve­ny­mi­ses­tä

06:00 1
Kysyimme, saavatko maahanmuuttajat Oulussa tarpeeksi ja oikeaa tietoa koronasta: "Tiedottamiseen satsataan nyt kunnolla"
Tilaajille

Ky­syim­me, saa­vat­ko maa­han­muut­ta­jat Oulussa tar­peek­si ja oikeaa tietoa ko­ro­nas­ta: "Tie­dot­ta­mi­seen sat­sa­taan nyt kun­nol­la"

06:00 3
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä
Tilaajille

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 19:40 3
Tiedätkö, kuinka monta autoa kulkee Lentokentäntietä päivittäin?
Mainos Kempeleen kunta

Tie­dät­kö, kuinka monta autoa kulkee Len­to­ken­tän­tie­tä päi­vit­täin?

08:00
Oululaissisarukset Päivi Koskela ja Heikki Tienari ovat vaihtaneet joulukalentereita 35 vuotta – kalenteri voi olla sähköistetty, valaistu tai puhalluksen voimalla ohjattava tonttuarmeija
Tilaajille

Ou­lu­lais­si­sa­ruk­set Päivi Koskela ja Heikki Tienari ovat vaih­ta­neet jou­lu­ka­len­te­rei­ta 35 vuotta – ka­len­te­ri voi olla säh­köis­tet­ty, va­lais­tu tai pu­hal­luk­sen voi­mal­la oh­jat­ta­va tont­tu­ar­mei­ja

30.11.2020 20:00 2
Marraskuun lukijakuvassa AC Oulun kannattajat riemuitsevat joukkueensa liiganoususta
Tilaajille

Mar­ras­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa AC Oulun kan­nat­ta­jat rie­muit­se­vat jouk­kueen­sa lii­ga­nou­sus­ta

09:07 2
Korkeakouluille yhteinen ohje etätenttien valvonnasta – keväällä Oulun yliopiston etätentistä poliisille tehty ilmoitus ei johtanut esitutkintaan

Kor­kea­kou­luil­le yh­tei­nen ohje etä­tent­tien val­von­nas­ta – ke­vääl­lä Oulun yli­opis­ton etä­ten­tis­tä po­lii­sil­le tehty il­moi­tus ei joh­ta­nut esi­tut­kin­taan

08:21 1
Uusimmat
Tulli muistuttaa: Vastaanottajan tulee tullata EU:n ulkopuolelta lähetetyt lahjat – tullaus ei onnistu ilman tietoja lahjan sisällöstä ja arvosta

Tulli muis­tut­taa: Vas­taan­ot­ta­jan tulee tullata EU:n ul­ko­puo­lel­ta lä­he­te­tyt lahjat – tullaus ei onnistu ilman tietoja lahjan si­säl­lös­tä ja arvosta

10:38
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä

Vanha Kaleva: Joh­ta­jan tal­vi­palt­too saatiin sentään ta­kai­sin varkaan jäl­jil­tä

10:00
Tilaajille

Mer­ce­des: Lewis Ha­mil­to­nil­la ko­ro­na­tar­tun­ta, ei aja seu­raa­vas­sa kisassa

09:56
Qstock julkisti tukun ensi kesän kotimaisia kiinnityksiä

Qstock jul­kis­ti tukun ensi kesän ko­ti­mai­sia kiin­ni­tyk­siä

09:54
Marraskuun lukijakuvassa AC Oulun kannattajat riemuitsevat joukkueensa liiganoususta

Mar­ras­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa AC Oulun kan­nat­ta­jat rie­muit­se­vat jouk­kueen­sa lii­ga­nou­sus­ta

09:07 2
Tilaajille
Korkeakouluille yhteinen ohje etätenttien valvonnasta – keväällä Oulun yliopiston etätentistä poliisille tehty ilmoitus ei johtanut esitutkintaan

Kor­kea­kou­luil­le yh­tei­nen ohje etä­tent­tien val­von­nas­ta – ke­vääl­lä Oulun yli­opis­ton etä­ten­tis­tä po­lii­sil­le tehty il­moi­tus ei joh­ta­nut esi­tut­kin­taan

08:21 1
Perjantai 13. päivä yhdeksän kuukautta sitten oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä yh­dek­sän kuu­kaut­ta sitten oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Pohjois-Pohjanmaalla lähestytään joulua vakavissa merkeissä – Rajoituksilla tartunnat saataneen silti talttumaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pohjois-Pohjanmaalla lähestytään joulua vakavissa merkeissä – Rajoituksilla tartunnat saataneen silti talttumaan

30.11.2020 20:00 2
Oulun kaupungin talouden tunnusluvut ovat maltillisia
Tilaajille
Kolumni
Mirja Vehkaperä

Oulun kaupungin talouden tunnusluvut ovat maltillisia

30.11.2020 08:00 8
Pienestä rovaniemeläisestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta
Tilaajille

Pie­nes­tä ro­va­nie­me­läi­ses­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

30.11.2020 15:00 1
Mies laihtui juoksumatolla 20 kg puolessa vuodessa – Laihdutuksen vaikutukset yllättivät
Mainos Kuntokauppa

Mies laihtui juok­su­ma­tol­la 20 kg puo­les­sa vuo­des­sa – Laih­du­tuk­sen vai­ku­tuk­set yl­lät­ti­vät

27.11.2020 06:00
Kommentti: Koronaväsymys alkaa näkyä myös päättäjissä – sapelinkalistelu on silti kriisitilanteessa turhaa

Kom­ment­ti: Ko­ro­na­vä­sy­mys alkaa näkyä myös päät­tä­jis­sä – sa­pe­lin­ka­lis­te­lu on silti krii­si­ti­lan­tees­sa turhaa

07:00
Vaihto-opiskelu ei ole loppunut – Oulusta on  tällä hetkellä suorittamassa ulkomailla opintoja noin sata korkeakouluopiskelijaa
Tilaajille

Vaih­to-opis­ke­lu ei ole lop­pu­nut – Oulusta on tällä het­kel­lä suo­rit­ta­mas­sa ul­ko­mail­la opin­to­ja noin sata kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jaa

06:00
Oulun poliisilaitos rajoittaa asiakaspalvelua ja aukioloaikoja koronatilanteen vuoksi – asiat suositellaan hoitamaan verkossa

Oulun po­lii­si­lai­tos ra­joit­taa asia­kas­pal­ve­lua ja au­ki­olo­ai­ko­ja ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – asiat suo­si­tel­laan hoi­ta­maan ver­kos­sa

07:08
Toimitus suosittelee
Oululainen Matti Kärki, 28, keskeytti opintonsa parin päivän jälkeen ja sulkeutui kotiinsa kahdeksaksi vuodeksi: "Olin valtion näkökulmasta hankala"

Ou­lu­lai­nen Matti Kärki, 28, kes­keyt­ti opin­ton­sa parin päivän jälkeen ja sul­keu­tui ko­tiin­sa kah­dek­sak­si vuo­dek­si: "Olin valtion nä­kö­kul­mas­ta han­ka­la"

29.11.2020 07:00
Tilaajille
Kaleva Live: Nyrkkeilyn SM-kisojen ratkaisuhetket käsillä, finaalit käynnistyvät kello 13 – Katso kisojen huipennus suorana

Kaleva Live: Nyrk­kei­lyn SM-ki­so­jen rat­kai­su­het­ket kä­sil­lä, fi­naa­lit käyn­nis­ty­vät kello 13 – Katso kisojen hui­pen­nus suorana

29.11.2020 12:30 0
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela – Petri Kokkosesta piti tulla jääkiekkoilija, nyt hän asuu tiettömien taipaleiden takana Inarijärven rannalla

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela – Petri Kok­ko­ses­ta piti tulla jää­kiek­koi­li­ja, nyt hän asuu tiet­tö­mien tai­pa­lei­den takana Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

23.11.2020 08:43 15
Tilaajille
Kärppien U18-joukkue palasi voittokantaan, Pelicans ei päästänyt sarjajohtajaa helpolla – katso tallenne ottelusta

Kärp­pien U18-jouk­kue palasi voit­to­kan­taan, Pe­li­cans ei pääs­tä­nyt sar­ja­joh­ta­jaa hel­pol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

22.11.2020 12:30
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Johanna Riihijärvi, Jyrki Hannula, Jari Lamminen, Tomi Peltonen, Veikko Sinisalo, P-C Nordensved

Ei ole syytä leimata kuntokeskuksia – kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kuntosaliharjoittelu on korona-aikanakin turvallinen liikuntamuoto, kunhan turvatoimia noudatetaan

06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tapio Koivu, Vesa-Matti Sarenius

Oulun yliopisto huolehtii opiskelijoiden jaksamisesta monin tavoin, tulevan kevään aikana resursseja lisätään opintoneuvontapalveluissa

05:30
Oulun urheiluseuroissa ihmetellään rajoitusten siirtymäpäivää ja lapsien syyllistämistä – "Olisihan kaupunkikin voinut nopeammin reagoida"
Tilaajille

Oulun ur­hei­lu­seu­rois­sa ih­me­tel­lään ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­päi­vää ja lapsien syyl­lis­tä­mis­tä – "O­li­si­han kau­pun­ki­kin voinut no­peam­min rea­goi­da"

30.11.2020 18:18 8
Esityksiä Oulun valtuustossa: Teatterin avustusta leikataan aiottua vähemmän, pyöräbaanojen sijaan rahat pyöräteiden kunnostukseen
Tilaajille

Esi­tyk­siä Oulun val­tuus­tos­sa: Teat­te­rin avus­tus­ta lei­ka­taan aiottua vä­hem­män, pyö­rä­baa­no­jen sijaan rahat pyö­rä­tei­den kun­nos­tuk­seen

30.11.2020 21:06 13
Tulli muistuttaa: Vastaanottajan tulee tullata EU:n ulkopuolelta lähetetyt lahjat – tullaus ei onnistu ilman tietoja lahjan sisällöstä ja arvosta

Tulli muistuttaa: Vastaanottajan tulee tullata EU:n ulkopuolelta lähetetyt lahjat – tullaus ei onnistu ilman tietoja lahjan sisällöstä ja arvosta

10:38
Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 1
Tilaajille

Jou­lu­ta­ri­na: Pi­par­kak­ku­yl­lä­tys – luukku 1

06:00
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Joh­ta­jan tal­vi­palt­too saatiin sentään ta­kai­sin varkaan jäl­jil­tä

10:00
Kerhola on nähnyt Martinniemen sahan nousun ja rappion – seuratalosta piti tulla koti, jonka kunnostusta kyläläiset pitävät kulttuuritekona

Kerhola on nähnyt Mar­tin­nie­men sahan nousun ja rappion – seu­ra­ta­los­ta piti tulla koti, jonka kun­nos­tus­ta ky­lä­läi­set pitävät kult­tuu­ri­te­ko­na

28.11.2020 15:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Teatteriarpajaiset Oulun Teatterin hyväksi

Vanha Kaleva: Teat­te­ri­ar­pa­jai­set Oulun Teat­te­rin hyväksi

28.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Eläkeputkineuvottelut päättyivät pettymykseen – Pääministeri Marin: Olemme sitoutuneet löytämään yhteisen ratkaisun asiaan syksyn aikana

Elä­ke­put­ki­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät pet­ty­myk­seen – Pää­mi­nis­te­ri Marin: Olemme si­tou­tu­neet löy­tä­mään yh­tei­sen rat­kai­sun asiaan syksyn aikana

30.11.2020 19:55 9
Oululainen Anni Miettunen voitti Åland Unitedissa tuplamestaruuden ja saa pelata jalkapalloa ammatikseen: "Pari kertaa kuukaudessa pystyy ostamaan lohtakin kaupasta"
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Anni Miet­tu­nen voitti Åland Uni­te­dis­sa tup­la­mes­ta­ruu­den ja saa pelata jal­ka­pal­loa am­ma­tik­seen: "Pari kertaa kuu­kau­des­sa pystyy os­ta­maan loh­ta­kin kau­pas­ta"

30.11.2020 20:00 2
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä
Tilaajille

Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä

10:00
Kaksi henkilöautoa kolaroi Välivainiolla – myös kolmanteen autoon vaurioita

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Vä­li­vai­niol­la – myös kol­man­teen autoon vau­rioi­ta

30.11.2020 19:38 4