Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken: Suomi voi luottaa Yhdysvaltoihin ja Yhdysvallat voi luottaa Suomeen

Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri Blin­ken: Suomi voi luottaa Yh­dys­val­toi­hin ja Yh­dys­val­lat voi luottaa Suomeen

22:03 1
Testasimme Ouluun juuri tulleita TIER-sähköpyöriä – Lue tästä, paljonko ajaminen maksaa, ja millaista vauhtia pyörä tarjoaa
Tilaajille

Tes­ta­sim­me Ouluun juuri tul­lei­ta TIER-säh­kö­pyö­riä – Lue tästä, pal­jon­ko aja­mi­nen maksaa, ja mil­lais­ta vauhtia pyörä tarjoaa

18:00 13
Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari pääsi vihdoin viimein käymään Rokualla – vierailuun varattu aika ei tahtonut riittää
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Emma Kari pääsi vihdoin viimein käymään Ro­kual­la – vie­rai­luun varattu aika ei tah­to­nut riittää

19:19 4
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä
Tilaajille

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

16:37 20
Elämyksellisessä pihamaailmassa voi istahtaa lauteille, kavuta porealtaaseen ja kuunnella suihkulähteen solinaa
Mainos K-Rauta Äimärautio

Elä­myk­sel­li­ses­sä pi­ha­maail­mas­sa voi is­tah­taa lau­teil­le, kavuta po­re­al­taa­seen ja kuun­nel­la suih­ku­läh­teen solinaa

23.05.2022 06:00
Leijonien ratkaisuvoiman lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta hotellihuoneesta – "Pitäisi laittaa sängyt pitkittäin peräkkäin, että mahtuisimme molemmat nukkumaan suorassa"
Jääkiekon MM-kisat
Tilaajille

Lei­jo­nien rat­kai­su­voi­man lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta ho­tel­li­huo­nees­ta – "Pi­täi­si laittaa sängyt pit­kit­täin pe­räk­käin, että mah­tui­sim­me mo­lem­mat nuk­ku­maan suo­ras­sa"

19:23 2
Kolumni: Tampere näyttää muille Suomen kaupungeille hauista
Kolumni Teemu Wilenius

Ko­lum­ni: Tampere näyttää muille Suomen kau­pun­geil­le hauista

16:41 5
Tilaajille
Marko Anttila unohti hattutemppunsa ja tarjosi tyhjän maalin ketjukaverilleen Saku Mäenalaselle – "Olisin tietenkin itsekin syöttänyt"

Marko Anttila unohti hat­tu­temp­pun­sa ja tarjosi tyhjän maalin ket­ju­ka­ve­ril­leen Saku Mäe­na­la­sel­le – "Olisin tie­ten­kin itsekin syöt­tä­nyt"

26.05.2022 23:23 6
Tilaajille
Granlund, Ohtamaa, Mäenalanen, Anttila... – Lue täältä Leijonien MM-joukkueen pelaajaesittelyt

Gran­lund, Oh­ta­maa, Mäe­na­la­nen, Ant­ti­la... – Lue täältä Lei­jo­nien MM-jouk­kueen pe­laa­ja­esit­te­lyt

13.05.2022 10:20
Tilaajille

Jää­kie­kon MM-ki­sat 2022: Ot­te­lu­oh­jel­ma – tästä näet, milloin Suomi pelaa

20:45 27
Helatorstaina Kuusamossa syttyneestä hallipalosta aiheutui yli 100 000 euron vahingot – renkaiden räjähtelyäänet tallentuivat lukijan videolle
Tilaajille

He­la­tors­tai­na Kuu­sa­mos­sa syt­ty­nees­tä hal­li­pa­los­ta ai­heu­tui yli 100 000 euron va­hin­got – ­ren­kai­den rä­jäh­te­ly­ää­net tal­len­tui­vat lukijan vi­deol­le

19:10
Silta yhdistää Kukkolan kylät Tornionjoella – Pohjois-Euroopan pisin, 250 metriä pitkä riippusilta on lähdössä lupakierrokselle
Tilaajille

Silta yh­dis­tää Kuk­ko­lan kylät Tor­nion­joel­la – Poh­jois-Eu­roo­pan pisin, 250 metriä pitkä riip­pu­sil­ta on läh­dös­sä lu­pa­kier­rok­sel­le

20:17 3
Analyysi: Sanna Marinin silmistä Butshassa näkyy Suomen muutos – Varovaisuuden sijasta Suomi tekee nyt kristallinkirkkaaksi kantansa Venäjän raakuuksiin
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Tilaajille

Ana­lyy­si: Sanna Marinin sil­mis­tä Bu­tshas­sa näkyy Suomen muutos – Va­ro­vai­suu­den sijasta Suomi tekee nyt kris­tal­lin­kirk­kaak­si kan­tan­sa Venäjän raa­kuuk­siin

14:59 9
Ukrainan ihmisoikeusasiamies Politicolle: Venäjälle viety Ukrainasta lähes 1,2 miljoonaa ihmistä

Uk­rai­nan ih­mis­oi­keus­asia­mies Po­li­ti­col­le: Ve­nä­jäl­le viety Uk­rai­nas­ta lähes 1,2 mil­joo­naa ihmistä

15:39 1
CNN:n mukaan Yhdysvallat suunnittelee lähettävänsä Ukrainaan pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä – Brittitiedustelu arvioi Venäjän tuoneen rintamalle 50 vuotta vanhoja tankkeja

CNN:n mukaan Yh­dys­val­lat suun­nit­te­lee lä­het­tä­vän­sä Uk­rai­naan pitkän kan­ta­man ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­miä – Brit­ti­tie­dus­te­lu arvioi Venäjän tuoneen rin­ta­mal­le 50 vuotta vanhoja tank­ke­ja

20:09 3
Ukrainasta pienen tyttärensä kanssa Suomeen paennut Natalia Chumachenko sai nopeasti oman alansa töitä Oulusta: "Työ vie ajatukset hetkeksi pois sodasta"

Uk­rai­nas­ta pienen tyt­tä­ren­sä kanssa Suomeen paennut Natalia Chu­mac­hen­ko sai no­peas­ti oman alansa töitä Ou­lus­ta: "Työ vie aja­tuk­set het­kek­si pois so­das­ta"

26.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Pörhöllä panostetaan yhteistyöhön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaihtaa”
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä pa­nos­te­taan yh­teis­työ­hön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaih­taa”

25.05.2022 06:00
Happivajetta tutkinut nobelisti Sir Peter Ratcliffe: "Jopa lapseni vaikuttivat ajattelevan, että minulla oli jotain järkevää sanottavaa"
Tilaajille

Hap­pi­va­jet­ta tut­ki­nut no­be­lis­ti Sir Peter Ratc­lif­fe: "Jopa lapseni vai­kut­ti­vat ajat­te­le­van, että minulla oli jotain jär­ke­vää sa­not­ta­vaa"

18:00
Tyrnävän kotiseudut antavat vastapainoa metallirumpali Ukri Suvilehdon maailmaa kiertävälle elämälle – teini-ikäisenä alkanutta uraa ajaa eteenpäin yhä rakkaus lajiin
Tilaajille

Tyr­nä­vän ko­ti­seu­dut antavat vas­ta­pai­noa me­tal­li­rum­pa­li Ukri Su­vi­leh­don maail­maa kier­tä­väl­le elä­mäl­le – tei­ni-ikäi­se­nä al­ka­nut­ta uraa ajaa eteen­päin yhä rakkaus lajiin

17:00 1
Luetuimmat
Testasimme Ouluun juuri tulleita TIER-sähköpyöriä – Lue tästä, paljonko ajaminen maksaa, ja millaista vauhtia pyörä tarjoaa

Testasimme Ouluun juuri tulleita TIER-sähköpyöriä – Lue tästä, paljonko ajaminen maksaa, ja millaista vauhtia pyörä tarjoaa

18:00 13
Tilaajille
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

16:37 20
Tilaajille
Tältä Kärsämäellä epäonnistuneen pakkolaskun tehnyt lentokone näyttää – onnettomuuden juurisyy yhä pimennossa

Tältä Kärsämäellä epäonnistuneen pakkolaskun tehnyt lentokone näyttää – onnettomuuden juurisyy yhä pimennossa

16:09 2
Tilaajille
Leijonien ratkaisuvoiman lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta hotellihuoneesta – "Pitäisi laittaa sängyt pitkittäin peräkkäin, että mahtuisimme molemmat nukkumaan suorassa"

Leijonien ratkaisuvoiman lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta hotellihuoneesta – "Pitäisi laittaa sängyt pitkittäin peräkkäin, että mahtuisimme molemmat nukkumaan suorassa"

19:23 2
Tilaajille
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"

06:00 1
Tilaajille
Mitä kuuluu, Sampo Marjomaa? "Meillä pyörii tällainen Oulu-mafia täällä Helsingissä"

Mitä kuuluu, Sampo Marjomaa? "Meillä pyörii tällainen Oulu-mafia täällä Helsingissä"

06:00 11
Tilaajille
Ikipuu Kuusamon Pauli Luukkonen luottaa kestopuuhun – Lue 5 vinkkiä terassin tekoon
Mainos Ikipuu Kuusamo

Ikipuu Kuu­sa­mon Pauli Luuk­ko­nen luottaa kes­to­puu­hun – Lue 5 vinkkiä te­ras­sin tekoon

26.05.2022 06:00 3
Tältä Kärsämäellä epäonnistuneen pakkolaskun tehnyt lentokone näyttää – onnettomuuden juurisyy yhä pimennossa
Tilaajille

Tältä Kär­sä­mäel­lä epä­on­nis­tu­neen pak­ko­las­kun tehnyt len­to­ko­ne näyttää – on­net­to­muu­den juu­ri­syy yhä pi­men­nos­sa

16:09 2
Koronasykäys uudisti muuttosuuntia – Oulu kuuluu yhä voittajiin, mutta huomio kiinnittyy etenkin Kuopioon
Tilaajille
Pääkirjoitus

Koronasykäys uudisti muuttosuuntia – Oulu kuuluu yhä voittajiin, mutta huomio kiinnittyy etenkin Kuopioon

20:00 2
Aikanaan oli vain suo, kuokka ja Jussi – Teknologisen kehittymisen myötä maatalous on muuttunut radikaalisti niistä ajoista
Tilaajille
Kolumni
Jari Matinolli

Aikanaan oli vain suo, kuokka ja Jussi – Teknologisen kehittymisen myötä maatalous on muuttunut radikaalisti niistä ajoista

18:00
Ouluun kehitteillä oleva kulttuurilähete voi tukea kuntoutumisessa ja paranemisessa – Heidi Jäärni haluaa tuoda kulttuurin kaikkien ulottuville
Forum24

Ouluun ke­hit­teil­lä oleva kult­tuu­ri­lä­he­te voi tukea kun­tou­tu­mi­ses­sa ja pa­ra­ne­mi­ses­sa – Heidi Jäärni haluaa tuoda kult­tuu­rin kaik­kien ulot­tu­vil­le

06:02
Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota tästäkään kaudesta taloudellista lottovoittoa – Heinäpään stadionhanke etenee taustalla, vaikka huomio on keskittynyt lintujen laskemiseen

Peli kulkee, mutta AC Oulu ei odota täs­tä­kään kau­des­ta ta­lou­del­lis­ta lot­to­voit­toa – ­Hei­nä­pään sta­dion­han­ke etenee taus­tal­la, vaikka huomio on kes­kit­ty­nyt lin­tu­jen las­ke­mi­seen

26.05.2022 06:07 21
Riku Rousu rakensi levyn ja vanhan raunioille syntyi bändi: "Vähän on ikää tullut, mutta kyllä me rokkaillaan"

Riku Rousu rakensi levyn ja vanhan rau­nioil­le syntyi bändi: "Vähän on ikää tullut, mutta kyllä me rok­kail­laan"

25.05.2022 17:04
Holiday Clubin johto myöntää pohtineensa paluuta kylpylähotelli Edeniin – hotellissa tällä hetkellä purkutyöt käynnissä

Holiday Clubin johto myöntää poh­ti­neen­sa paluuta kyl­py­lä­ho­tel­li Edeniin – ho­tel­lis­sa tällä het­kel­lä pur­ku­työt käyn­nis­sä

25.05.2022 06:09 25
Forum24:n tekstarit: "Miksi linnut laulaa nykyisin paljon kovempaa kuin ennen? Ei saa aamulla nukkua enää niin pitkään, kun linnut aamulla ulkona kailottaa"
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Forum24

Forum24:n tekstarit: "Miksi linnut laulaa nykyisin paljon kovempaa kuin ennen? Ei saa aamulla nukkua enää niin pitkään, kun linnut aamulla ulkona kailottaa"

26.05.2022 18:36 5
Veistokselle vaipat ja pipokin – Oulun Hupisaarille seilanneen Kaarnavenepoika-patsaan varhaishistoria kaipaa täydennystä
Tilaajille

Veis­tok­sel­le vaipat ja pipokin – Oulun Hu­pi­saa­ril­le sei­lan­neen Kaar­na­ve­ne­poi­ka-pat­saan var­hais­his­to­ria kaipaa täy­den­nys­tä

20:30
Valtion liikuntaneuvosto esittää Linnanmaan uimahallille ja Kärppien jäähallille liikuntapaikka-avustusta – "Äärimmäisen tärkeä avustus"
Tilaajille

Valtion lii­kun­ta­neu­vos­to esittää Lin­nan­maan ui­ma­hal­lil­le ja Kärp­pien jää­hal­lil­le lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus­ta – "Ää­rim­mäi­sen tärkeä avus­tus"

16:17 8
AC Oulun alkukauden yllättäjä Armend Kabashi pystyy vertailemaan kotimaista liigaa ja Saksan nelostasoa – "Siellä on ihan jäätävän hyviä pelaajia"
Tilaajille

AC Oulun al­ku­kau­den yl­lät­tä­jä Armend Kabashi pystyy ver­tai­le­maan ko­ti­mais­ta liigaa ja Saksan ne­los­ta­soa – "Siellä on ihan jää­tä­vän hyviä pe­laa­jia"

15:30
Leijonien ratkaisuvoiman lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta hotellihuoneesta – "Pitäisi laittaa sängyt pitkittäin peräkkäin, että mahtuisimme molemmat nukkumaan suorassa"
Tilaajille

Leijonien ratkaisuvoiman lähde kumpuaa jälleen yhdestä tutusta hotellihuoneesta – "Pitäisi laittaa sängyt pitkittäin peräkkäin, että mahtuisimme molemmat nukkumaan suorassa"

19:23 2
Vierailimme Pohjois-Pohjanmaan ainoassa naisvankilassa ja tapasimme vangin, jonka elämän suunta kääntyi opiskelemalla – "Teen perheeni ja lapseni ylpeiksi"
Tilaajille

Vie­rai­lim­me Poh­jois-Poh­jan­maan ai­noas­sa nais­van­ki­las­sa ja ta­pa­sim­me vangin, jonka elämän suunta kääntyi opis­ke­le­mal­la – "Teen per­hee­ni ja lapseni yl­peik­si"

06:00 1
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 16
Kaleva Live: Kastellin kisaviikonloppu huipentui joukkuevoimistelun SM-finaaliin ja ONV-cupiin – katso tallenne päätöspäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: Kas­tel­lin ki­sa­vii­kon­lop­pu hui­pen­tui jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-fi­naa­liin ja ONV-cu­piin – katso tal­len­ne pää­tös­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

15.05.2022 09:15
Tilaajille
Kaleva Live: Historialliset joukkuevoimistelun SM-kilpailut käynnistyivät Oulussa – katso tallenne ensimmäisen kisapäivän tapahtumista täältä

Kaleva Live: His­to­rial­li­set jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät Oulussa – katso tal­len­ne en­sim­mäi­sen ki­sa­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta täältä

14.05.2022 11:15 12
Tilaajille
Voimisteluliiton joukkuevoimistelun SM-kisat ensimmäistä kertaa Oulussa – Kaleva tarjoilee viikonloppuna tilaajilleen tuhdin annoksen liikunnan riemua

Voi­mis­te­lu­lii­ton jouk­kue­voi­mis­te­lun SM-ki­sat en­sim­mäis­tä kertaa Oulussa – Kaleva tar­joi­lee vii­kon­lop­pu­na ti­laa­jil­leen tuhdin an­nok­sen lii­kun­nan riemua

13.05.2022 11:00 3

Kaleva Live: Tans­sil­li­sen voi­mis­te­lun cup-kil­pai­lu kerää monen ikäiset jouk­kueet Kas­tel­liin pää­kau­pun­ki­seu­tua myöten – katso tal­len­ne kisasta

07.05.2022 16:52
Tilaajille
Ilmavoimien uusi kalusto otetaan käyttöön ensimmäisenä Lapin lennostossa – monitoimihävittäjät saapuvat Rovaniemelle vuonna 2026
Tilaajille

Il­ma­voi­mien uusi kalusto otetaan käyt­töön en­sim­mäi­se­nä Lapin len­nos­tos­sa – mo­ni­toi­mi­hä­vit­tä­jät saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le vuonna 2026

15:22
Oulu sai muuttovoittoa muualta Suomesta yli 800 henkilöä, myös Lappi muuttovoitollinen ensimmäisen kerran lähes 60 vuoteen
Tilaajille

Oulu sai muut­to­voit­toa muualta Suo­mes­ta yli 800 hen­ki­löä, myös Lappi muut­to­voi­tol­li­nen en­sim­mäi­sen kerran lähes 60 vuoteen

09:32 11
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa vähenee yhä pohjoisessa – Oulun jätevedessä puolestaan enemmän merkkejä koronasta

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa vähenee yhä poh­joi­ses­sa – Oulun jä­te­ve­des­sä puo­les­taan enemmän merk­ke­jä ko­ro­nas­ta

12:12 14
Annika Grof päätyi tekemään dokumentin pitkän tauon jälkeen, sillä hän halusi kiinnittää huomion yliopistojen vähemmän ruusuiseen nykytilaan
Tilaajille

Annika Grof päätyi te­ke­mään do­ku­men­tin pitkän tauon jäl­keen, sillä hän halusi kiin­nit­tää huomion yli­opis­to­jen vä­hem­män ruu­sui­seen ny­ky­ti­laan

14:45
Mitä kuuluu, Sampo Marjomaa? "Meillä pyörii tällainen Oulu-mafia täällä Helsingissä"
Tilaajille

Mitä kuuluu, Sampo Mar­jo­maa? "Meillä pyörii täl­lai­nen Ou­lu-ma­fia täällä Hel­sin­gis­sä"

06:00 11
Arvio: Bamse ja tulivuorisaari tarjoaa tuttua ja turvallista laatuanimaatiota koko perheelle
Tilaajille

Arvio: Bamse ja tulivuorisaari tarjoaa tuttua ja turvallista laatuanimaatiota koko perheelle

15:20
Ultrajuoksun syksyn MM-kisoihin valmistautuva Juuso Simpanen hakee vauhtia Kuusamosta Karhunkierroksen polkukisasta – ”83 kilometrin kisasta on tarkoitus selviytyä 7,5 tunnissa”
Tilaajille

Ult­ra­juok­sun syksyn MM-ki­soi­hin val­mis­tau­tu­va Juuso Sim­pa­nen hakee vauhtia Kuu­sa­mos­ta Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­ki­sas­ta – ”83 ki­lo­met­rin kisasta on tar­koi­tus sel­viy­tyä 7,5 tun­nis­sa”

14:00
Kauppakeskus Valkean Kesäkadun levottomuudet ovat vähentyneet dramaattisesti kolmessa vuodessa, suurin osa häiriöistä aiheutuu aikuisista
Tilaajille

Kauppakeskus Valkean Kesäkadun levottomuudet ovat vähentyneet dramaattisesti kolmessa vuodessa, suurin osa häiriöistä aiheutuu aikuisista

26.05.2022 07:00 20
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Anne Korhonen

Avoin kirje kan­na­bik­sen käytön lail­lis­ta­mis­ta kan­nat­ta­vil­le – vie­roi­tus­oi­rei­sen vauvan kär­si­mys on mo­ni-il­mei­nen

26.05.2022 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarkko Välikangas

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

26.05.2022 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kerttu Laukka

Kau­ka­lo­sa ta­pah­tuu – pel­laa­ja hei­lut­ti tah­ti­puik­kua ja rum­mut­ti

26.05.2022 05:15 5
Tilaajille
Uusi tietokirja pureutuu selkokielen käyttöön viestinnässä – jopa 750 000 ihmistä Suomessa voisi hyötyä arjessaan selkokielisistä teksteistä
Tilaajille

Uusi tie­to­kir­ja pu­reu­tuu sel­ko­kie­len käyt­töön vies­tin­näs­sä – jopa 750 000 ihmistä Suo­mes­sa voisi hyötyä ar­jes­saan sel­ko­kie­li­sis­tä teks­teis­tä

12:32
Kolumni: Tampere näyttää muille Suomen kaupungeille hauista
Tilaajille
Kolumni
Teemu Wilenius

Kolumni: Tampere näyttää muille Suomen kaupungeille hauista

16:41 5
HUS: Suomen ensimmäinen apinarokkotapaus varmistui

HUS: Suomen en­sim­mäi­nen api­na­rok­ko­ta­paus var­mis­tui

09:46 3
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.