Mainos
Tuoreimmat päivitykset
Kaleva.fi suosittelee
Mainos
Blogihakemisto
Kalevan blogit (21)
Sinikka Salo
Päivi Lipponen
Teemu Wilenius
Saara Kärki
Mirja Niemitalo
Teemu Kattilakoski
Maija Pylväs
Heikki Uusitalo
Kampus-Kaleva (3)
Pohjoisen ääni (50)
Veikko Ervasti
Erkki Pulliainen
Liisa Jaakonsaari
Janne Koskela
Tytti Isohookana-Asunmaa
Pirkko Mattila
Terhi Mustakangas
Jari-Pekka Teurajärvi
Henna Kupsala
Juha Vuorio
Helena Maijala
Seppo Mustonen
Marjo Kolehmainen
Tytti Tuppurainen
Mirja Vehkaperä
Eija Nivala
Katja Hänninen
Jarmo J. Husso
Satu Haapanen
Outi Ervasti
Lyly Rajala
Henri Löthman
Yrjö Länsipuro
Kyösti Oikarinen
Keijo Putkonen
Risto Kyhälä
Antti Rantakangas
Pertti Huuskonen
Rosa Liksom
Ritva-Liisa Niskanen
Martti Korhonen
Antti Liikkanen
Kalle Luhtasela
Hanna Sarkkinen
Suvi Linden
Kaisa Louet
Lauri Lajunen
Tapani Tölli
Paavo J. Heinonen
Anne Huotari
Petri Sirviö
Reino Enbuske
Paavo Törmi
Mainos
Uusimman bloggaajan esittely
Päivi Lipponen

Filosofian tohtori, MBA Päivi Lipponen on koulutuksen ja tulevaisuuskysymysten asiantuntija. Hän on tehnyt pitkän uran kunnallis- ja valtakunnan politiikassa toimien eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana 2011 – 2015. Lipponen on esiintynyt luennoitsijana lukuisissa Euroopan ja Aasian maissa. Nykyisin hän toimii tutkijana, aktiivisena kirjoittajana ja opettajana aikuiskoulutuksessa. Hän on julkaissut useita tietokirjoja.

Oivablogissa Lipponen arvioi tieto- ja kaunokirjallisuutta. Tavoitteena on nostaa esille teoksia, jotka hahmottavat menneisyyttämme, nykyhetkeämme ja tulevaisuuttamme. Päämääränä on pohtia, kuinka tiede ja taide luovat meitä ympäröivästä sirpaleisesta tiedonmaailmasta eheämmän kokonaisuuden.

Lue blogia »

Mainos
Mainos
Mainos
Takaisin ylös